Zoek op

onroerend goed

vermogensrecht: grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, als mede de gebouwen en ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=onroerend goed

onroerend goed

vermogensrecht: grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/onroerend goed

Onroerend goed

Een huis, bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan. Tafels, kasten, computers en stoelen zijn roerende goederen. Deze zijn immers niet aard- of nagelvast verbonden met d...
Gevonden op https://www.finler.nl/onroerend-goed/

Onroerend goed

Onroerend goed is de vaak gebruikte, maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak. Zie daar. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/onroerendgoed.ht

Onroerend goed

De grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt voorzover dit er `aardvast of nagelvast` mee is verbonden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Onroerend goed

Zie Onroerend Goed.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Onroerend_goed

Onroerend Goed

De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee verbonden is. Voorbeelden: bomen, planten, schuur en dakpannen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/onroerend-goed

Onroerend goed

Onroerend goed, ook bekend onder de benamingen vastgoed en onroerende zaak, bevat de grond en de gebouwen op deze grond. 'Onroerend' verwijst naar de vaste oftewel niet-verplaatsbare eigenschappen van de goederen. 'Goed' verwijst naar het materiële karakter. Zakelijke rechten Volgens de Nederlandse Wet staat onroerend goed voor de grond, de nog ni...
Gevonden op http://www.huurwoningen.nl/info/onroerend-goed/

Onroerend goed

Onder onroerend goed wordt verstaan de grond of een zaak die duurzaam verenigd is met de grond (goederen die niet verplaatst kunnen worden). Het begrip vastgoed wordt hiervoor ook wel gebruikt, maar heeft anders dan onroerende zaak geen juridische betekenis. Bij vastgoed wordt vaak de grond niet meegenomen, maar alleen de gebouwen (of opstal) en ov...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Onroerend goed

Synoniemen: Vastgoed, Onroerende zaken, Onroerende goederen - Grond en alles wat zich daarop of daarin bevindt
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/onroerend-goed?goback=%2fDef
Geen exacte overeenkomst gevonden.