Zoek op

Palliatieve zorg

Zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn. Pijnbeheersing en bestrijding van andere lichamelijke klachten, aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen. Algemeen doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als zijn naasten
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

Palliatieve zorg

Patiëntenzorg die is gericht op het verminderen (= verzachten, palliatie) van de pijn en andere klachten tijdens het laatste (= terminaal) stadium van een ongeneeslijke ziekte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarbij is veel aandacht voor de kwaliteit van leven. Uw zorgverleners zorgen er bijvoorbeeld voor dat u zo min mogelijk last hebt van klachten als pijn en benauwdheid. Maar het gaat niet alleen om lichamelijke klachten. De zorgverleners staan ook stil bij uw gevoelens en gedachten. Z...
Gevonden op http://www.kiesbeter.nl/artikelen/themadossiers/palliatieve-zorg/index

Palliatieve zorg

Zorg die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten die te maken hebben met een aandoening, die op middellange termijn levensbedreigend is, waarbij curatie niet (meer) mogelijk is. Palliatieve zorg kan jaren duren. Zorg die echt gericht is op de laatste maanden van iemands leven wordt terminale zorg genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Palliatieve zorg

dit is de actieve, continue en totale zorg voor mensen in een vergevorderd stadium van hun ziekte, wanneer genezing niet meer mogelijk is;
Gevonden op

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is. Binnen de stervensbegeleiding i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Palliatieve_zorg
Geen exacte overeenkomst gevonden.