Zoek op

precariobelasting

fiscaal recht: belasting die bv. cafés en winkels aan de gemeente betalen om op de openbare weg of de stoep een terras ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=precariobelasting

Precariobelasting

Onder de naam precariobelasting of precariorechten kan door een Nederlandse gemeente of een openbaar lichaam BES een belasting worden geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond-provinciegrond (artikel 228 Gemeentewet-artikel 222c Provinciewet) of grond van het openbaar lichaam (...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Precariobelasting

precariobelasting

Gemeentelijke belasting voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water. Bijvoorbeeld een erker boven de straat
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18
Geen exacte overeenkomst gevonden.