Zoek op

rechterlijke macht

staatsrecht: verzamelterm voor de alle rechtsprekende instanties (zowel de zittende als de staande magistratuur). De ~ vormt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechterlijke macht

rechterlijke macht

staatsrecht: rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechterlijke macht

Rechterlijke macht

De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. De andere machten zijn de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Een van de kenmerken van een rechtsstaat is een scheiding tussen de drie machten. Dit is om onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen. ==België== === Gerechtelijke hiërarch...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechterlijke_macht

Rechterlijke macht

Eén van de drie machten van de staat; de andere twee zijn de wetgevende macht en de uitvoerende macht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Rechterlijke macht

Rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Rechterlijke macht

Staatkundig orgaan, belast met de rechtspraak, alsmede de personen die daarvan deel uitmaken. De competentie van de rechterlijke organen is geregeld in de Wet op de samenstelling van de rechterlijke macht uit 1827 en de wetboeken van burgerlijke rechtsvordering en strafvordering.
De huidige organisatie is gebaseerd op het in 1811 ingevoerde Fra...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Rechterlijke%20macht
Geen exacte overeenkomst gevonden.