Zoek op

successie

staatsrecht: opvolging. Bijv. van de troon. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/successie

SUCCESSIE

1) Aaneenschakeling 2) Ambtsopvolging 3) Erfenis 4) Erfopvolging 5) Nalatenschap 6) Opvolging 7) Opvolging in een recht 8) Troonopvolging 9) Volgreeks
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUCCESSIE/1

successie

verandering in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap zodat deze geleidelijk overgaat in een andere
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

Successie

Successie betekent opvolging en wordt in meerdere betekenissen gebruikt. Zie ook: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Successie

Successie

[ecologie] - Van successie in de ecologische zin is sprake wanneer een levensgemeenschap dankzij natuurlijke processen wordt opgevolgd door een volgende. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire successie. Van primaire successie is sprake wanneer er nog geen bodem aanwezig is, bijvoorbeeld op een kale rots...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Successie_(ecologie)

successie

opvolging
Jaar van herkomst: 1524 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

successie

Verandering in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap zodat deze geleidelijk overgaat in een andere.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

successie

de veranderingen die zich in de plantengroei voordoen, vanaf de pioniersplanten tot de climaxvegetatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

successie

Progressieve vervanging van een levensgemeenschap door een volgend stadium.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10423

successie

opvolging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

successie

Def.: de in tijd opeenvolgende veranderingen die zich in de vegetatie voltrekken, waarbij een plantengemeenschap of vegetatietype ontstaat of in een ander overgaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Successie

Opvolging van ecologische stadia in een ecosysteem
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10941

successie

erfopvolging; erfenis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/successie

successie

successie:reeks van opeenvolgende veranderingen in het plantendek, opeenvolging van plantengemeenschappen.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Successie

de (vaste) opeenvolging van soorten op eenzelfde substraat of bij eenzelfde waardplant (boom of struik).
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=d
Geen exacte overeenkomst gevonden.