Zoek op

verzuim

overeenkomstenrecht: ~ treedt in wanneer de schuldenaar ondanks ingebrekestelling zijn contractuele verplichting niet nakomt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzuim

verzuim

verzuim zelfst.naamw. afwezig zijn iets niet gedaan hebben Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'verzuim' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met verzuim: verzuimd verzuimde verzuimd...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verzuim

VERZUIM

1) Absentie 2) Het nalaten 3) Misslag 4) Mora 5) Nalatigheid 6) Negligentie 7) Niet nakoming 8) Niet verschijnen 9) Nietnakoming 10) Omissie 11) Uitlating 12) Uitstel 13) Verlet 14) Veronachtzaming 15) Verstek 16) Verwaarlozing 17) Verzaking 18) Weglating 19) Weglating van letters of woorden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERZUIM/1

verzuim

Iets niet doen wat wel van je verwacht wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Verzuim

Er is sprake van verzuim indien een der partijen onvoldoende nakomt bij een verbintenis. Indien twee bedrijven besluiten met elkaar zaken te doen, dan komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te bepalen, al dienen de partijen z...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verzuim

verzuim

het afwezig zijn, terwijl men er eigenlijk moet zijn vb: het verzuim in deze klas is de laatste tijd erg groot Synoniem: absentie Tegenstellingen: aanwezigheid presentie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verzuim
Geen exacte overeenkomst gevonden.