Zoek op

waterdiensten

Def.: diensten die ten behoeve van huishoudens, openbare instellingen en andere economische actoren voorzien in: onttrekking, opstuwen, opslag, behandeling en distributie van oppervlakte- of grondwater - installaties voor de verzameling en behandeling van afvalwater die daarna op oppervlaktewater lozen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.