Zoek op

democratie

algemeen overheid: Een manier om beslissingen te laten nemen door gekozen (volks)vertegenwoordigers die met elkaar concurreren ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=democratie

democratie

politiek: staatsvorm waarbij (letterlijk) het volk regeert, in de praktijk door middel van een volksvertegenwoordiging (parlement). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=democratie

democratie

politiek: staatsvorm waarbij (letterlijk) het volk regeert, in de praktijk d.m.v. een volksvertegenwoordiging of parlement. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/democratie

democratie

Staatsvorm waarin stemgerechtigde burgers door middel van vrije, algemene en regelmatige verkiezingen invloed uitoefenen op de samenstelling van hun regering en op het gevoerde beleid. Democratieën worden voorts gekenmerkt door de eerbiediging van de klassieke mensenrechten . Zie ook referendum .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/democratie

democratie

(Grieks: demos=volk, cratie= regeert) Staatsbestel waarin het volk regeert. De term verwijst naar het bestuur van de klassieke stadstaat Athene. In een moderne democratie is doorgaans geen sprake van directe inspraak zoals vroeger in Athene, waarin elke burger kon deelnemen aan volksvergaderingen, maar van vertegenwoordiging van het volk in het bes...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/democratie

democratie

De moderne westerse democratie kent een met aanzienlijke wetgevende en het bestuur controlerende macht beklede, volksvertegenwoordiging. Die vertegenwoordiging is de vrucht van de vrije periodieke verkiezingsstrijd tussen politieke partijen. Een democratie heeft ook een rechtstrouwe onafhankelijke rechterlijke macht . Zij koestert de rechtsstaat en...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/democratie

democratie

de democratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [demokra(t)ˈsi] Verbuigingen:   democratie|ën (meerv.) bestuur over een land met veel inspraak van de inwoners © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'democratie' komt voor in de Woordenlijst Ned...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/democratie

Democratie

Staatsvorm waarin (een vertegenwoordiging van) het volk de hoogste macht heeft die een overwegende invloed heeft op het beleid van gemeenten, provincies en rijk. Omdat het regeren van een land echter onmogelijk is als er grote groepen moeten beslissen word er altijd gekozen voor het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiging. In Nederland is da...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

democratie

•staatsvorm, waarin wordt geregeerd, door uit het volk verkozen vertegenwoordigers. •ideaal, een open (land)bestuursvorm waarin iedereen vrij en op gelijke voorwaarden kan deelnemen, bijdragen en stemmen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/democratie

Democratie

De macht van het volk. Heeft Athene als oorsprong.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

democratie

bestuur waarop een groot deel van het volk invloed heeft
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Democratie

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Regeringsvorm waarbij de hoogste macht berust bij het volk.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

Democratie

Staatsvorm waarin een vertegenwoordiging van het volk de hoogste macht heeft en een overwegende invloed heeft op het regeringsbeleid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Democratie

Regeringsvorm waarbij het volk zichzelf regeert. Dit kan direct of indirect via vertegenwoordigers. Een regering van, voor en door het volk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

democratie

(Van Grieks: regering door het volk). Een bestuursvorm gebaseerd op zelfbestuur door individuele burgers. Grieken en Romeinen kenden een vorm van democratie, maar de moderne vorm kwam tot ontwikkeling in de overgang van middeleeuwen naar renaissance. In de Atheense democratie (600-400 v.C.) was het kiezen van een volksvertegenwoordiging voorbehoude...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Democratie

Staatsvorm waarin (een vertegenwoordiging van) het volk de hoogste macht heeft en een overwegende invloed heeft op het regeringsbeleid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Democratie

democratie wil zeggen dat het hele volk aan de politieke besluitvorming deelneemt, in een parlementaire democratie gebeurt dat via vertegenwoordigers in het parlement. De volksvertegenwoordigers krijgen als het ware de opdracht van de bevolking om in hun plaats over concrete situaties te beslissen. Door verkiezingen worden de volksvertegenwoordiger...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

Democratie

staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Democratie

Een bestuursvorm gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is dan heeft ook niemand méér recht dan iemand anders om bepaalde wetten of beslissingen door te drukken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

democratie

Democratie betekent dat de burgers macht hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Democratie

Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders op het rechte pad houdt door de mogelijkheid deze regering weg te sturen als een meerderheid van het volk het niet meer eens is met de regering.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

democratie

het volk heeft invloed op de regering vb: in dat land heeft men geen democratie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=democratie

Democratie

[Maatschappijleer] Een staatsvorm waarbij de bevolking direct of indirect invloed uitoefent op de politieke besluitvorming
Gevonden op https://quizlet.com/102292335/maatschappijleer-toetsweek-flash-cards/

Democratie

[Politiek] Een staatsvorm waarbij burgers invloed hebben op de besluiten van de politici
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car
Geen exacte overeenkomst gevonden.