Kopie van `Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Categorie: Mens en samenleving > Racisme
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 1


Vooroordeel
Een vooroordeel is een oordeel dat voorafgaat aan de feitelijke waarneming. Vooroordelen berusten meestal op een gebrek aan kennis. Daarnaast spelen emoties een belangrijke rol. Hierdoor is het niet eenvoudig om vooroordelen te veranderen. De combinatie van angst voor nieuwkomers en de ontevredenheid met de eigen leefsituatie zorgt ervoor dat mensen zich afsluiten voor informatie die vooroordelen ontkracht.