Zoek op

traditie

de traditie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [traˈdi(t)si] Verbuigingen:   traditie|s (meerv.) gebruiken en gewoonten die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven Voorbeelden:   `volgens de traditie`, `een traditie eerbiedigen/in ere houden`Synon...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/traditie

TRADITIE

1) Adat 2) Adat (ind.) 3) Bezitsoverdracht 4) Conventie 5) Een oude gewoonte 6) Gebruik 7) Gewoonte 8) Mededeling 9) Oud gebruik 10) Oude gewoonte 11) Oude zede 12) Overgave 13) Overgedragen gewoonte 14) Overgeleverd gebruik 15) Overlevering 16) Paradosis 17) Stijl 18) Usance 19) Volksoverlevering 20) Zede
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRADITIE/1

Traditie

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie

Traditie

[christendom] - Traditie binnen het christendom is de overlevering die als bron staat voor het verstaan van de openbaring van de waarheid door God aan de mensen. Deze geloofsleer – die bestaat binnen de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters- en oriëntaals-orthodoxe Kerken – kent twee bronnen: de Bijbel, ofwel het geschre...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditie_(christendom)

Traditie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (...ën), overbrenging; overlevering, volkslegende, berigt bij monde overgegeven van geslacht op geslacht.
*...IONNEEL, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] bij overlevering, door verzekering voortgeplant.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

traditie

overlevering
Jaar van herkomst: 1553 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

traditie

belangrijk in de wijnwereld. Werk je modern met techniek, zit je op de grens van het toelaatbare, blijf je netjes binnen de regels, of gaat het nog volgens traditionele methoden. Doe je mee om ervoor te zorgen dat er nieuwe regels gaan ontstaan? Het onderscheid tussen de meestal kleinere traditionelen en de grotere fabrieken, wordt ook wel aangedui...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

traditie

overlevering; gewoonte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/traditie

traditie

gebruik dat door mensen wordt overgeleverd vb: het is traditie dat we op een verjaardag voor elkaar zingen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=traditie

Traditie

[Geschiedenis] Oud gebruik
Gevonden op https://quizlet.com/100579754/geschiedenis-flash-cards/

Traditie

[Levensbeschouwing] Een oude gewoonte van een grote groep mensen
Gevonden op https://quizlet.com/86679225/levensbeschouwing-toets-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.