Kopie van `Sociocratisch Centrum Nederland`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Sociocratisch Centrum Nederland
Categorie: Management > Sociocratie
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 9


BMG-generator
Persoon, kring of samenstel van kringen, welke met behulp van een doelrealiserend proces meerwaarde genereert, waarvan een deel wordt aangewend voor de bestaansmogelijkheidgarantie.

certificaat
Schriftelijke verklaring dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven onderwerp van certificatie in overeenstemming is met een bepaalde sociocratische norm.

evaluatieronde
Meting door kringleden van de kwaliteit van de kringvergadering aan de hand van criteria.
Opmerking:
De evaluatieronde is de afrondende beweging van de kringvergadering.
Argumentatie:
De evaluatieronde maakt deel uit van het kringproces van de vergadering. Dit kringproces bestaat uit vergaderen (uitvoeren), evalueren (meten) en voorzitten (leiding geven). Door dit kringproces wordt de kwaliteit van de vergadering bestuurbaar.

functionele organisatie
Een samenwerkingsverband van individuen die één of meer functies en taken op zich nemen ter realisering van gemeenschappelijke doelstellingen.

omvormingsproces
Proces van materiële en/of immateriële verandering.organisatielogboek
Systeem voor de (schriftelijke) opslag, distributie en communicatie van besluiten en bepalingen binnen een organisatie.
Opmerking:
Het organisatielogboek heeft de functie van het geheugen van de organisatie.

uitvoering
(van door de kring bepaald beleid)
Het proces van effectuering van kringbesluiten.
Opmerking:
Uitvoering wordt door de kring gedelegeerd aan:
- de leden;
- de functionele organisatie(s);
- gekoppelde kringen.uitvoerproces
Proces waarin resultaten van het omvormingsproces worden vrijgegeven en overgedragen.zich wederzijds op elkaar betrekken
De wijze van communiceren waarbij behoeften en capaciteiten van respectieve partijen expliciet gemaakt, aan elkaar gerelateerd en op elkaar worden afgestemd.
Opmerking:
Zich wederzijds op elkaar betrekken ontdekt en schept overlap.
Argumentatie:
Zich wederzijds op elkaar betrekken is nodig om ruilmogelijkheden te ontdekken en vorm te geven.