Zoek op

techniek

de techniek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tɛxˈnik] Verbuigingen:   techniek|en (meerv.) 1) kennis en hulpmiddelen die nodig zijn om bijvoorbeeld apparaten, machines en andere complexe voorwerpen te ontwerpen, te laten werken en te herstellen Voorbeelden:&n...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/techniek

TECHNIEK

1) Bedrevenheid 2) Beschaving 3) Bewerktuiging 4) Cultuur 5) Kunde 6) Kunstwoordenleer 7) Leervak op school 8) Praktisch toegepaste ingenieurswetenschap 9) Procédé 10) Tak van wetenschap 11) Technische hulpmiddelen 12) Technologie 13) Vaardigheid 14) Vak op school 15) Verworven bedrevenheid 16) Waarmee een werktuig aangedreven wordt 17) Werktuigk...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TECHNIEK/1

Techniek

Het begrip techniek wordt in verschillende betekenissen gebruikt: == Geschiedenis == De geschiedenis van de technologie is de historie van de uitvinding van gereedschap en technologie. Nieuwe kennis en techniek heeft ons in staat gesteld nieuwe dingen te ontwikkelen, maar technologie heeft de wetenschap in staat gesteld nieuwe gebieden te verkenne...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Techniek

techniek

•de bewerkingen en verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te brengen. •de bewerkingen en verrichtingen die horen bij de industrie en de exacte wetenschap. •de manier waarop dingen zijn verricht. •technische hulpmiddelen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/techniek

Techniek

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] leer der kunstregelen; kunsttaal.
*...NICUS, m. (...ci), kenner der uiterlijke kunstregelen, deskundige in eenig industriëel vak.
*...NISCH, [bijvoegelijk naamwoord] overeenkomstig de regelen van eene kunst of een handwerk; kunstmatig; volgens de kunsttaal; -e termen, kunstwoorde...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

techniek

bewerkingen die behoren tot de industrie, vaardigheid
Jaar van herkomst: 1868 (WNT zwavelen )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Techniek

Let op: Spelling van 1858 technica, Lat., de kunsttaal, kunstwoordenleer; kunstleer, leer der kunstregelen, handgrepen. Technicus, kenner en uitöefenaar, van de uiterlijke kunstregelen. Technisch, kunstmatig, tot de kunst of kunsttaal behoorende; technische termen, terminus technicus, Lat., kunstbewoor...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Techniek

Alle aandachtsgebieden met betrekking tot de techniek welke de bedrijfsprocessen beïnvloedt of ondersteunt. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

techniek

Def.: techniek levert een technische naam aan een onderdeel binnen de zuiveringsinfrastructuur dat een directe relatie heeft met het primaire proces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Techniek

Alles wat mensen hebben gemaakt hoort bij de techniek. In de techniek bedenken we oplossingen voor allerlei behoeften. Zo maken mensen kleren om het warm te hebben. Mensen maken stoelen om lekker te kunnen zitten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10959

techniek

bewerkingen die nodig zijn voor een vakgebied; bedrevenheid, vaardigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/techniek

techniek

kennis en hulpmiddelen voor het laten werken van machines en apparaten vb: de modernste technieken zijn gebruikt voor dit bouwwerk
manier waarop je iets maakt of uitvoert vb: deze voetballer heeft een prachtige techniek
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=techniek

Techniek

De drager van de boodschap, de wijze waarop hij wordt overgebracht en hoe hij is verzonden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.