Kopie van `Verkiezingsaffiches politiek ABC`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Verkiezingsaffiches politiek ABC
Categorie: Politiek > Verkiezingen
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 9


Eerste Kamer
Een van beide Kamers der Staten-Generaal, ook wel Senaat genoemd. De Eerste Kamer moet in de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen in hun geheel beoordelen, want zij mist het recht van amendement. De 75 leden van de Eerste Kamer worden niet rechtstreeks gekozen door de burgers, maar door de leden van Provinciale Staten, en wel om de vier jaar.

Kiesdeler
Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van een zetel heet de kiesdeler. Bij de Kamerverkiezingen is dat het aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels, 150. Gemiddeld is de kiesdeler ongeveer 60.000 stemmen. Zetels worden verdeeld door het aantal stemmen op een partij door de kiesdeler te delen. Omdat daarna een aantal zetels overblijft is er ook een model voor verdeling van de zogenaamde restzetels.

Kiesdistrict
In een districtenstelsel, zoals bijvoorbeeld Groot-Brittannië dat kent, is het land verdeeld in kiesdistricten. Per district is één zetel (in sommige landen enkele zetels) te verdelen, die terechtkomt bij de partij die in dat district de meeste stemmen haalt.

Kiesdrempel
In Duitsland moet een partij ten minste vijf procent van de stemmen halen om zetels in het parlement te krijgen. Deze kiesdrempel is opgeworpen om te voorkomen dat veel kleine partijen in het parlement terechtkomen. Achtergrond van deze regel is dat in Duitsland voor de oorlog een groot aantal kleinere partijen tot grote politieke verdeeldheid leidde. In deze periode van politieke versplintering wisten de nationaal-socialisten van Hitler met een minderheid in het parlement toch aan de macht te komen. Hoewel er in Nederland ook wel eens stemmen opgaan voor invoering van een kiesdrempel, is het verzet ertegen groot. Kiesdrempels belemmeren immers (kleine) minderheden om hun politieke geluid te laten horen.

Kieskringen
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is Nederland verdeeld in negentien kieskringen, die een provincie of een gedeelte daarvan beslaan. De kieskringen hebben een voornamelijk administratieve betekenis. In elke kieskring dient een partij een aparte kandidatenlijst in te dienen. Een kieskring is dus iets anders dan een kiesdistrict.

Kiesraad
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer treedt de Kiesraad op als centraal stembureau. In dit verband wordt een register van politieke groeperingen bijgehouden. Nieuwe landelijke politieke partijen dienen zich bij de Kiesraad te registreren alvorens ze kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Verder adviseert de Kiesraad de minister van Binnenlandse Zaken bij wijziging van of over vraagstukken betreffende de Kieswet. De Kiesraad is gevestigd in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kiesrecht
Zie actief kiesrecht en passief kiesrecht.

Kieswet
In de Kieswet zijn alle praktische en formele zaken rondom verkiezingen geregeld; van het verzenden van oproepingskaarten tot het tellen van de stemmen. In 2001 is de Kieswet op een aantal punten herzien. Zo blijven de stembureaus tot 21.00 uur open en is het gemakkelijker geworden om met voorkeurstemmen te worden gekozen.

Kiezerspas
Wie niet in de gelegenheid is te stemmen op het stembureau dat op de oproepingskaart staat vermeld, kan bij de gemeente een kiezerspas aanvragen. Daarmee is het mogelijk op een ander stembureau, bij de Tweede-Kamerverkiezingen ook in een andere plaats, te stemmen.