Kopie van `NVM NutSelect`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NVM NutSelect
Categorie: Economie en financiën > Gas water en licht
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 28


Abonnée
Geabonneerde bij de één of andere aanbieder van gestructureerd aanbod van radio- en televisieontvangst.

Abonnee Overname Punt
Benaming voor het standaard aansluitpunt voor kabel dat vrijwel ieder huishouden heeft. Vanaf dit punt sluit het huishouden zelf apparatuur aan en neemt daarmee zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bijbehorende bekabeling.

Abonnement
Overeenkomst tussen de aanbieder en de klant waarin vastgesteld wordt welke diensten onder welke voorwaarden wordt geboden. Vaak hebben aanbieders verschillende abonnementen waarin met name het aanbod van televisie- en radiozenders verschilt.

Analoge kabel
De kabelstructuur die al vanaf het begin gebruikt wordt. Strikt genomen is het niet de kabel die analoog is, maar heeft deze term betrekking op de aangeboden analoge dienst en dus het signaal dat via de kabel wordt vrijgegeven. Op een bestaande ‘analoge bekabeling’ kan vrijwel altijd ook een digitale decoder worden aangesloten.

Analoog
Een analoog signaal kan (binnen bepaalde grenzen) elke waarde aannemen. Gevisualiseerd is het te vergelijken met gelijkmatige golven die afwisselen in hoogte en frequentie. Op een analoog signaal worden geen controles toegepast zoals bij digitaal signaal. Door het benodigde bereik voor de signaal golven kent analoog signaal een capaciteitsbeperking. In het geval van televisie uitzending kunnen bijvoorbeeld maximaal 30 televisiezenders op redelijke kwaliteit worden uitgezonden.

Antenne
Ontvanger van signalen uit de ether. Afhankelijk van het type antenne kunnen bepaalde signalen worden opgevangen en doorgegeven worden aan een ontvanger of digitale decoder die de signalen omzet naar beeld- en/of geluid. Afhankelijk van de sterkte van de ether signalen is een grote of kleine antenne nodig. Analoge televisiesignalen worden vrijwel niet meer via de ether uitgezonden en vragen een redelijk grote antenne, digitale signalen worden aangeboden door de zenders van Digitenne en kunnen volstaan met een kleine onopvallende antenne.

Apparatuur
Elektronische systemen die onderdeel uitmaken van de weergave of verwerking van radio- en televisiesignalen. Naast de radio en televisie behoren ook een antenneversterker, een antenne en een decoder tot de apparatuur die benodigd kan zijn voor ontvangst van radio- en televisie.

Avondtarief
Speciaal goedkoper tarief voor consumenten met een dubbele meter. Dit tarief gaat meestal om 21.00 uur in en loopt tot 07.00 uur. Niet alle netbeheerders ondersteunen dit tarief.

CD kwaliteit
Om de kwaliteit van digitale radio ontvangst te omschrijven wordt het vaak met CD kwaliteit vergeleken. Net zoals op een CD is de geluidsdrager digitaal. Voor het menselijk oor is het verschil tussen een CD en digitale radio ontvangst dan ook niet te onderscheiden. Het verschil tussen digitale radio en analoge ontvangst via de kabel of uit de ether is echter wel duidelijk hoorbaar.

DVD
Om de kwaliteit van digitale televisie ontvangst te omschrijven wordt het vaak met DVD kwaliteit vergeleken. Net zoals op een DVD is de beeld- en geluidsdrager digitaal. Voor het menselijk oor en oog is het verschil tussen een DVD en digitale televisie ontvangst dan ook niet te onderscheiden. Het verschil tussen digitale televisie en analoge ontvangst via de kabel is duidelijk te horen en zien.

EAN-code
Een EAN-code is het identificatienummer van een aansluiting. Deze code bestaat uit een uniek getal van 18 cijfers waardoor leveranciers of netbeheerders direct kunnen zien welke aansluiting het betreft.

Elektronische televisiegids
Bij digitale kabel en Digitenne wordt vrijwel altijd een digitale televisiegids meegestuurd. Waarin u voor uw zenderpakket kunt kijken welke programma’s worden uitgezonden.

Ether
Wordt gebruikt om aan te geven dat de signalen uit de lucht en dus via een antenne worden ontvangen. Er bestaat geen kabelverbinding tussen de zender en de ontvanger.

HR ketels
Een HR (Hoog Rendement)-ketel gebruikt de warmte die vrijkomt bij de condensatie van de waterdamp. Het gevolg is dat er sprake is van gecondenseerd water als restproduct. Een HR-ketel moet dus een voorziening hebben om dit (soms agressieve) water af te voeren.

Kijk- en luisteronderzoeken
Onderzoeken welke gedaan worden onder een selectie van kabel abonnees om het nieuwe zenderaanbod te bepalen. Dient ook als gegevens voor de Programmaraad.

Kilowattuur (KWh)
Kilowattuur; maatstaf voor energie-inhoud. Het is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een uur. Een elektrische kachel met een maximaal vermogen van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als hij maximaal aanstaat.

Kleinverbruiker
Elektriciteit: een klant met een aansluitvermogen kleiner dan 3 x 80 Ampère.

MJ
Megajoule is een maatstaf voor energie. In Nederland wordt elektriciteit uitgedrukt in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ of GJ (Giga-joule). 1 GJ is 1000 MJ en is 1 MJ 1000 kJ. 1 kJ is weer 1000 J.

Settop box
Vertaler van het digitale signaal naar signaal dat door de radio en het televisietoestel kan worden weergegeven. De decoder zorgt er bovendien voor dat elk huishouden krijgt waarop zij volgens het abonnement recht hebben.

Signaalversterker
Een signaalversterker versterkt het bronsignaal en geeft het versterkt door waardoor het mogelijk is om grotere afstanden te overbruggen. Wordt veel toegepast bij kabelaansluitingen op meerdere toestellen.

Splitter
Connector die een kabelsplitsing maakt zodat er meerdere apparaten kunnen worden aangesloten.

Switchen
Wanneer een consument wil overstappen naar een andere dan de huidige elektriciteit- of gasleverancier dient er een zogenaamde `switch` gemaakt te worden. Het overstappen van een klant naar een andere energieleverancier wordt switchen genoemd.

Switchen
Engelse term voor overschakelen van een aanbieder naar een andere.

Systeemdiensten
De diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, om grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen, en om de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen.

Systeemdienstentarief
Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bij aangeslotenen op het Nederlandse elektriciteitsnet en programma-verantwoordelijken ter dekking van de kosten van de systeemdiensten.

Volksgezondheid
Normen opgesteld ter voorkoming van ziekte bij een grote groep mensen. Deze normen zijn gebaseerd op gegevens van diverse organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van stoffen op de volksgezondheid, bijvoorbeeld de WHO. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de zwakkere groepen in de samenleving zoals ouderen, zieke mensen en zuigelingen.

Voorzieningsgebied
Het gebied of de gebieden zoals genoemd in de aanwijzing van de netbeheerder.

Zilt water
Zoutachtig water dat ontstaat door vermenging van grondwater met zout zeewater. Dit water is niet geschikt voor verwerking als grondwater.