Kopie van `NVM NutSelect`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NVM NutSelect
Categorie: Economie en financiën > Gas water en licht
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 12


Apparatuur
Elektronische systemen die onderdeel uitmaken van de weergave of verwerking van radio- en televisiesignalen. Naast de radio en televisie behoren ook een antenneversterker, een antenne en een decoder tot de apparatuur die benodigd kan zijn voor ontvangst van radio- en televisie.

Avondtarief
Speciaal goedkoper tarief voor consumenten met een dubbele meter. Dit tarief gaat meestal om 21.00 uur in en loopt tot 07.00 uur. Niet alle netbeheerders ondersteunen dit tarief.

CD kwaliteit
Om de kwaliteit van digitale radio ontvangst te omschrijven wordt het vaak met CD kwaliteit vergeleken. Net zoals op een CD is de geluidsdrager digitaal. Voor het menselijk oor is het verschil tussen een CD en digitale radio ontvangst dan ook niet te onderscheiden. Het verschil tussen digitale radio en analoge ontvangst via de kabel of uit de ether is echter wel duidelijk hoorbaar.

DVD
Om de kwaliteit van digitale televisie ontvangst te omschrijven wordt het vaak met DVD kwaliteit vergeleken. Net zoals op een DVD is de beeld- en geluidsdrager digitaal. Voor het menselijk oor en oog is het verschil tussen een DVD en digitale televisie ontvangst dan ook niet te onderscheiden. Het verschil tussen digitale televisie en analoge ontvangst via de kabel is duidelijk te horen en zien.

EAN-code
Een EAN-code is het identificatienummer van een aansluiting. Deze code bestaat uit een uniek getal van 18 cijfers waardoor leveranciers of netbeheerders direct kunnen zien welke aansluiting het betreft.

Ether
Wordt gebruikt om aan te geven dat de signalen uit de lucht en dus via een antenne worden ontvangen. Er bestaat geen kabelverbinding tussen de zender en de ontvanger.

HR ketels
Een HR (Hoog Rendement)-ketel gebruikt de warmte die vrijkomt bij de condensatie van de waterdamp. Het gevolg is dat er sprake is van gecondenseerd water als restproduct. Een HR-ketel moet dus een voorziening hebben om dit (soms agressieve) water af te voeren.

Kijk- en luisteronderzoeken
Onderzoeken welke gedaan worden onder een selectie van kabel abonnees om het nieuwe zenderaanbod te bepalen. Dient ook als gegevens voor de Programmaraad.

Kilowattuur (KWh)
Kilowattuur; maatstaf voor energie-inhoud. Het is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een uur. Een elektrische kachel met een maximaal vermogen van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als hij maximaal aanstaat.

MDDS Netbeheer meterdienst
Het beheren van meetinrichtingen en de datacollectie wordt uitgevoerd door een toegelaten gecertificeerd meetbedrijf. De consument is vrij in de keuze van het meetbedrijf. Netbeheerders kunnen zelf ook optreden als toegelaten meetbedrijf, mits ze voldoen aan de in de Meetcode genoemde eisen en zijn toegelaten door de Commissie van Toelating en Toezicht.

MJ
Megajoule is een maatstaf voor energie. In Nederland wordt elektriciteit uitgedrukt in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ of GJ (Giga-joule). 1 GJ is 1000 MJ en is 1 MJ 1000 kJ. 1 kJ is weer 1000 J.

MPEG2
Compressie methode voor beeld- en-of geluid. Zorgt voor een hoge kwaliteit maar weinig datadoorvoer.