Kopie van `Aquarius Wholism - Kleine Lexicon van Belastende Omgevingsfactoren`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aquarius Wholism - Kleine Lexicon van Belastende Omgevingsfactoren
Categorie: Religie en filosofie > Omgevingsfactoren
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 5


Amateur-zenders
Voor amateur-zenders voor radio of 27 MC gebruik geldt hetzelfde als voor de `gewone` radio- en TV-zenders alleen werken ze met een kleiner bereik en zijn zwakker. Toch kan de invloed ervan voor de direct omwonende zwaar belastend zijn.

Edelstenen
Edelstenen raken op den duur vaak energetisch vervuild doordat ze energieën uit de omgeving absorberen. Soms vallen ze spontaan uit elkaar, ze worden dof en vaak gaan ze wat `lekken`. Door de stenen enkele dagen naast of op een 250 grams verpakking Ozaliet te leggen worden ze gereinigd en weer helder. Dit is ook de manier om `gestresste` edelstenen te behandelen. Stress bij stenen wordt veroorzaakt door de wijze waarop ze worden gewonnen. Bij commerciële winning worden vaak explosieven gebruikt. De schok van de explosie veroorzaakt diepe stress bij de steen. Hoe groter de stenen des te langer heeft Ozaliet nodig om de vervuiling te transformeren.

Etherbelasting
Benaming voor verzwakkende invloed van allerlei stralingsvormen die zich via de ether verplaatsen. Denk hierbij aan o.a. radar, radio, televisie en GSM-zendstraling.
Alle vormen van straling verplaatsen zich via de ether. Het element ether houdt echter niet op bij de muren van ons huis. Ether kun je zien als de eindeloze ruimte tussen de materie. Daarom kun je ook binnenshuis een transistorradio afspelen of een GSM telefoon gebruiken. Van kosmische straling is bekend dat deze dwars door de aarde heen gaat. Daarom wordt het vaak verward met geopathische belasting. (zie: kosmische en diepere aardse belasting)
Als we in dit verband praten over etherbelasting bedoelen we echter de kunstmatige straling van zenders en satellieten.
Tot begin `99 kon vrijwel iedere woning volledig geneutraliseerd worden door een neutralisatie uit te voeren volgens de meter-methode (plaatsing van Benzoliet op elektra, gas, water, telefoon). Uitzondering hierop waren huizen die dicht bij hoogspanningsleidingen of treinrails stonden. Na begin `99 bleek in steeds meer gevallen de stralingsdruk via de ether zo te zijn toegenomen dat deze a.h.w. door de bescherming van het Benzoliet heen kwam. Waarschijnlijk is de groei van het aantal GSM-zenders hier debet aan. Het gevolg is dat zulke woningen niet goed geneutraliseerd zijn. Met andere woorden; ze krijgen geen Aquarius energie. Hierdoor blijven naast de etherbelasting ook de invloeden van evt. aardstralen, wateraders, sfeerbelasting e.d. aanwezig.

GSM-telefonie
Zie: mobiele telefonie

Sfeerbelasting
Verzamelnaam voor alle soorten indrukken die in gebouwen en in de aarde zijn achtergebleven na heftige of langdurige inwerking van (negatieve) emoties. Voorbeelden: plaatsen waar martelingen, verkrachtingen of veldslagen hebben plaatsgevonden. Sfeerbelasting wordt geneutraliseerd met de Benzoliet Octaëder.