Zoek op

zuur

I het zuur zelfst.naamw.Uitspraak:   [zyr] Verbuigingen:   zuren (meerv.) 1) chemische stof scheikunde Voorbeelden:   `azijnzuur`, `zoutzuur`Antoniem:   base 2) met azijn ingemaakt voedsel, zoals uitjes of augurken culinair ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zuur

zuur

Traditioneel wordt hiermee in de scheikunde een verbinding aangeduid die bij oplossen in water een toename van de concentratie aan waterstof ionen (H+) veroorzaakt. Een zuur is het tegenovergestelde van een base en bij het samenvoegen van overeenkomstige hoeveelheden zuur en base ontstaat een zout plus water. In de scheikunde en de techn...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

ZUUR

1) Acidum 2) Amper 3) Azijn 4) Azijnachtig 5) Begrip uit scheikunde 6) Bepaalde smaak 7) Bijtend 8) Bijtende stof 9) Bitter 10) Chagrijnig 11) Chemische stof 12) Conserveringsmiddel 13) Eggerig 14) Galachtig 15) Gemelijk 16) Lebbig 17) Maagzuur 18) Moeilijk 19) Niet zoet 20) Niet zout 21) Onaangenaam 22) Onaangenaamheid 23) Onvriendelijk 24) Rans 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZUUR/1

Zuur

[scheikunde] - Een zuur is een begrip uit de scheikunde waarvan de definitie een aantal malen aangescherpt is. Zuren zijn de tegenhangers van de basen. Zij reageren met elkaar in een proces dat neutralisatie genoemd wordt. Een waterige oplossing wordt zuur genoemd wanneer de zuurgraad (pH) lager is dan 7. De menselijke smaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuur_(scheikunde)

Zuur

[smaak] - Zuur is een van de vijf basissmaken, naast zoet, zout, bitter en umami. De tong bezit chemoreceptoren voor elk van deze smaken; alle andere smaaksensaties zijn in feite reuksensaties. Van sommige receptoren bestaan echter diverse subtypes en werkingsmechanismen, zodat de smaakzin toch genuanceerder is dan men soms...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuur_(smaak)

zuur

•zure vloeistof, die een verhoogde concentratie waterstofionen bevat. • [scheikunde] een chemische stof die in water opgelost in staat is waterstofionen af te splitsen: arrheniuszuur. • [scheikunde] een molecuul of ion dat in staat is waterstofionen af te splitsen: brønstedzuur. • [scheikunde] een molecuul of ion dat in staat is een elektr...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/zuur

Zuur

Zuur kan (in ons geval) 2 betekenissen hebben; Smaak; zintuiglijke waarneming.Een stofje, scheikundige verbinding met een speciale chemische eigenschap.
Gevonden op http://www.bierwoordenboek.com/Zuur.ashx

Zuur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-der, -st), scherp, bijtend, ruw, wrang, (tegenstelling van zoet); [figuurlijk] stuursch, norsch, onvriendelijk; moeijelijk, hard, netelig; bedorven (van spijs of drank); [figuurlijk] door een zuren appel bijten, iets met tegenzin doen, zich iets moeijelijks of onaang...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0029.htm

zuur

(Bargoens, 1914) gesnapt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0004.php

Zuur

[Soldatentaal, 1914] je bent zuur: je krijgt straf; iemand zuur slaan: voordragen voor straf.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

zuur

wrang
Jaar van herkomst: 1130 (Rey )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

zuur

engelse vertaling: acid
duitse vertaling: Säure
Een stof die de neiging heeft een proton af te staan. In een waterige oplossing leidt dit tot H 3 O + . Een zure oplossing heeft een pH kleiner dan 7.
Een sterk zuur dissocieert geheel in water.
De waardigheid van een zuur geeft aan hoeveel protonen het zuur kan afstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

zuur

1 - chemische verbinding. In wijn spelen organische zuren een belangrijke rol. Zijn op te delen in vloeibaar en vluchtig. Belangrijkste zuren in wijn: appelzuur, citroenzuur, melkzuur en wijnsteenzuur (de lekkerste!). Zie ook H+ overzicht, zuurgehalte, zuurgraad 2 - zuur staat tegenover basisch (zepig). Beide reageren met elkaar. Zie pH 3 - aan wij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Zuur

wijn met een onacceptabel hoog niveau van zuurheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10693

Zuur

Een stof dat een lage pH heeft (kleiner dan 7), en geneutraliseerd kan worden met een base.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

zuur

[slang] echt nep
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10856

Zuur

Belangrijke smaakimpressie in wijn, veroorzaakt door zuren. Kenmerkend voor droge wijnen. Een zure smaak hoeft geen fout in een wijn te zijn; goede wijnen die nog te jong zijn en nog moeten rijpen, hebben een hoog zuurgehalte. Na rijping zal het zuur minder in de smaak domineren. Er zijn ook wijnen die onaangenaam zuur smaken en niet beter worden n...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

zuur

(schoonmaakmiddel met) een pH-waarde van 1 tot 6
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

zuur

wrang ; vloeistof met zure smaak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/zuur

Zuur

zuur is een chemische stof, waarvan in opgeloste vorm waterstofionen afsplitsen. Zuren smaken zuur, kleuren blauw lakmoespapier rood, vormen zouten wanneer zij met basen (logen) in aanraking komen en hebben algemene eigenschappen, die het tegenovergestelde zijn van de eigenschappen van logen. De scheikunde kent duizenden zuren, honderden daarvan zi...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/zuur

zuur

het geeft je een vervelend gevoel vb: het is zuur voor hem dat het feest niet doorgaat
zuur kijken [onvriendelijk]
iemand het leven zuur maken [hem dwarszitten]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zuur

zuur

wat zuur is vb: er stond een pot zuur op tafel
scheikundige stof vb: met bijtend zuur werd de plaat schoongemaakt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zuur
Geen exacte overeenkomst gevonden.