Kopie van `Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie
Categorie: Automatisering
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 12


Antiadwareprogramma
applicatie die adware wist, de werking ervan belemmert of ze verplaatst door ze te vervangen door lokmiddelen wanneer de werking van de vector afhankelijk is van de aanwezigheid van adware.

Antibannerprogramma
applicatie, vaak gratis en multifunctioneel, die banners op webpagina’s onderschept.

Antipop-up programma
een van de middelen in de strijd tegen ongepaste reclame op internet. Het antipop-upprogramma treedt in werking zodra een venster opengaat wanneer dat niet is gevraagd.

Antispywareprogramma
applicatie die het geheugen, het register en de verschillende schijven van de computer scant om bekende spyware te detecteren.

Antivirusprogramma
tool die softwarevirussen kan opsporen en uitschakelen.

Applet
interactief Java-programma dat op de server staat en op de client kan worden gedownload. Het voert zichzelf uit op een webpagina om de weergave ervan te verbeteren of om een specifieke functie uit te voeren. Hiertoe moet men over een browser beschikken die Java kan lezen.

HTML (Hyper Text Markup Language)
programmeertaal die op alle bestaande platformen en browsers wordt gebruikt om webpagina’s te visualiseren. Met deze taal kunnen zowat alle internetsnufjes worden beheerd, zoals hypertext-links, opgemaakte tekst, afbeeldingen, video- of animatiebeelden, tabellen, formulieren, frames, scripts, ongewone karakters, stijlpagina’s, enz.

IP-adres
adres waarmee op internet aangesloten computers worden geïdentificeerd. Deze identificatie vormt de basis van elke uitwisseling van informatie op internet, aangezien een adres noodzakelijk is om te bepalen wie de verzender is van informatie op dat netwerk.

Spammer
andere term voor iemand die kwaadwillige software verspreidt.

Spyware
spionagesoftware; programma dat erop gericht is persoonlijke gegevens over gebruikers te verzamelen. Hierbij is het de bedoeling de informatie via internet of enig ander computernetwerk te verspreiden, zonder de voorafgaande goedkeuring van de gebruikers.

URL
afkorting van de Engelse term Uniform Resource Locator, letterlijk “uniforme localisator van informatiebronnen”, informeel een internetadres genoemd, bestaat uit een reeks karakters die gebruikt wordt om de informatiebronnen op het world wide web te identificeren: HTML-documenten, afbeeldingen, klank, Usenet-discussiegroepen, mailboxen, enz.

Zoekmachine
tool voor het opzoeken van internetadressen op basis van een opgegeven beschrijving.