Zoek op

gratie

strafrecht: gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf door de koningin als zich na de uitspraak nieuwe (persoonlijke) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gratie

gratie

de gratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈxra(t)si] 1) besluit dat iemand zijn straf niet (langer) hoeft te ondergaan Voorbeeld:   `Ter gelegenheid van het eeuwfeest verleende de president alle gevangenen gratie.` 2) bij iemand uit de gratie ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gratie

GRATIE

1) Aanlokkelijkheid 2) Aantrekkelijkheid 3) Aantrekkingskracht 4) Aanvalligheid 5) Algemene vergiffenis 6) Amnestie 7) Begenadiging 8) Bekoorlijkheid 9) Bekoring 10) Bevalligheid 11) Charme 12) Elegance 13) Elegantie 14) Fijne houding en manieren 15) Genade 16) Gezellin van venus 17) Gezelling van venus 18) Goedertierenheid 19) Goedgunstigheid 20) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GRATIE/1

gratie

genade
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Gratie

Onder gratie of genade wordt het kwijtschelden, verminderen of veranderen verstaan van straffen die door de rechter zijn opgelegd. Amnestie betekent het volledig kwijtschelden van een straf, aan bepaalde individuen of aan allen die voor een bepaald strafbaar feit zijn veroordeeld. Gratie is niet hetzelfde als vrijspraak. Vrijspraak houdt in dat wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gratie

gratie

bevalligheid - Jaar van herkomst: 1630 (WNT )
goedgunstigheid, genade - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Gratie

Let op: Spelling van 1858 genade, gunst, bevalligheid. Gratiën, de drie bevalligheden, in de fabelleer, als: Euphrosine, Thalia en Aglaja
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Gratie

Gratie betekent letterlijk ‘’genade.’’ In het recht betekent het echter dat een veroordeelde niet langer zijn straf hoeft te ondergaan. Wanneer een persoon een moord pleegt, zal de politie samen met het Openbaar Ministerie proberen deze verdachte op te sporen om diegene vervolgens te vervolgen. Wanneer de verdachte daadwerkelijk wordt veroo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gratie

gratie

pardon; bevalligheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gratie

gratie

gunst vb: wie uit de gratie is, krijgt weinig meer voor elkaar
kwijtschelding van straf vb: de misdadiger kreeg twee jaar gratie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gratie
Geen exacte overeenkomst gevonden.