Kopie van `Agimoura Real Estate - glossarium`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Agimoura Real Estate - glossarium
Categorie: Bouw en Constructie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 4327


AA
* Auto Answer: Functie waarbij de modem automatisch de telefoonlijn opneemt bij een inkomend gesprek.
* Author`s Alteration: Veranderingen in een bestand die geen correcties zijn van fouten. Hierdoor ontstaat een afwijking van het origineel.

AAA
* Authentication Authorization and Accounting: de drie pilaren waarop netwerkbeveiliging steunt.
* Aces of Ansi Art

AAAAA
American Association Against Acronym Abuse
Amerikaanse vereniging die zich bezighoudt met het tegengaan van misbruik van acroniemen.

AAAI
American Association of Artificial Intelligence
Vereniging van Amerikaanse bedrijven die zich toeleggen op het vakgebied van kunstmatige intelligentie.

AAB
All-to-All Broadcast

AAC
Coderingssysteem voor muziek (van Dolby Laboratories) dat even efficiënt is als MP3 maar een betere klankkwaliteit biedt evenals ondersteuning voor auteursrechtenmanagement volgens SDMI.

AAL
ATM Adaption Layer
Een reeks van protocollen om de verschillende types verkeer (data, spraak, video) voor te bereiden op verzending met ATM.

AAL 1
ATM Adaption Layer 1
Protocol voor het verzenden van realtime verkeer met constante bitsnelheid, zoals gecomprimeerde audio en video. AAL 1 kent daarom weinig jitter en overhead.

AAL 2
ATM Adaption Layer 2
Dit protocol is ontworpen voor realtime datastromen met variabele datasnelheden, waarbij absoluut geen verlies mag optreden.

AAL 3/4
ATM Adaption Layer 3-4
Gecombineerd protocol dat in twee modi kan werken: stroom of bericht. Maakt ook gebruik van multiplexing.

AAL 5
ATM Adaption Layer 5
Het enige AAL protocol dat bedoeld is voor de computerindustrie. Werkt veel efficiënter dan de andere AAL-protocollen. Werd eerst SEAL genoemd.

AAM
Automatic Acoustic Management
Techniek waarbij de besturing van de koppen van een harde schijf kan worden aangepast om minder geluid te produceren ten koste van trage toegangstijden.

AAN
All Area Network
Netwerk waarvan de grootte niet echt begrenst is en dus niet valt onder de term LAN of WAN.

AAR
Automatic Alternate Routing

AARNET
Australian Academic Research Network

AARP
AppleTalk Address Resolution Protocol
Deelprotocol van AppleTalk dat een data-link adres omzet naar een netwerk adres.

AAT
Average Access Time

AAX
Automated Attendant Exchange

ABA
* American Bankers Association
* American Bar Association

ABAP
Advanced Business Application Programming
Ontwikkelingstaal voor SAP R-3 toepassingen.

ABATS
Automated Bit Access Test System

ABBS
Apple Bulletin Board System

ABC
Atanasoff Berry Computer
Eerste volledig elektronische computer ontwikkeld in 1942 door Professor John Atanasoff van het Iowas Stata College, geholpen zijn postdoctorale student Clifford Berry. De ABC gebruikte ponskaarten en vacuumbuizen.

ABC
Activity Based Costing

ABEND
Abnormal End

ABHC
Average Busy Hour Calls

ABI
Application Binary Interface

ABLE
Adaptive Battery Life Extender

ABM
Asynchronous Balanced Mode
Belangrijkste mode van het HDLC-protocol die een point-to-point communicatie legt tussen 2 gelijkwaardige stations.

abort
Commando voor het afbreken van een lopende taak.

ABR
* Auto Baud Rate: Automatische detectie van de transmissiesnelheid tussen modems.
* Area Border Router: Router die zich bevindt aan de rand van één of meer OSPF-gebieden, die de routeringstabellen bevat van die gebieden en het backbone netwerk.
* Available Bit Rate: De beschikbare overdrachtssnelheid. Zie ook CBR, UBR, VBR.

ABS
Alternative Billing Service

absolute URL
Eenduidige URL compleet met protocol, servernaam, directorypad en bestandsnaam. Bijvoorbeeld: http://home.tiscalinet.be-lexicon-index.htm. Zie ook relative URL.

abstraction
Basisconcept van OO. Abstractie staat voor het identificeren van de eigenschappen van een bepaald object die we attributen noemen.

Abundance
Experimentele computertaal uit 1981 die in vele opzichten geavanceerder is dan Java.

AC
Alternating Current
wisselstroom
Het soort electriciteit die we thuis en op kantoor aangeboden krijgen van een electriciteitscentrale. In Europa is dat 220 Volt aan 50 Hz, in de Verenigde Staten is dit 110 Volt aan 60 Hz. Tegengestelde van AC is DC.

AC-3
Aanduiding voor Dolby Digital.

AC97
Audio Codec 97
Intel-specificatie voor eenvoudige audio-hardware en softmodems, ofwel on-board ofwel in een AMR-slot.

ACAP
Application Configuration Access Protection

ACARB
Australian Computer Abuse Research Bureau

ACB
Automatic Call Back
Modemfunctie waardoor je na een oproep automatisch wordt teruggebeld.

access provider
Firma die je toegang verleent op een netwerk, bvb. Internet.

account
Identificatie van de klant-gebruiker die hem toegang verleent tot een bepaalde server of netwerk. Bij een account hoort een user ID en een paswoord.

ACD
Automatic Call Distribution
Een telefoonsysteem dat automatisch de binnenkomende oproepen kan doorschakelen.

ACE
* Application Construction Environment: ontwikkelomgeving
* Access Control Entry: regel uit een ACL.
* Adobe Color Engine
* American Council on Education

ACELP
Algebraic Code Excited Linear Prediction

ACF
Advanced Communications Function
Een SNA product van IBM dat voorziet in distributed processing en resource sharing.

ACIA
Asynchronous Communication Interface Adapter
Chip voor asynchrone datacommunicatie.

ACIAS
Automated Calibration Interval Analysis System

ACiD
ANSI Creators in Demand

ACIS
American Committee for Interoperable Systems

ACK
ACKnowledge
ASCII-code gebruikt bij seriële communicatie.

ACL
Access Control List
Lijst die bepaalt welke gebruikers welk soort toegang hebben tot een bepaald bestand of directory.

ACM
Audio Compression Manager

acoustic coupler
Een simpele modem, waarbij de hoorn van de telefoon op acoustische wijze wordt gekoppeld aan de modem. Vandaag in onbruik geraakt.

ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
Software-interface waarmee het besturingssysteem de hardware kan configureren en energiebesparende functies kan beheren. ACPI is de opvolger van APM.

ACR
* Allowed Cell Rate: parameter gebruikt in ATM traffic management. ACR wordt dynamisch aangepast en varieert tussen de waarden van MCR en PCR.
* Attenuation to Crosstalk Ratio: Meting in decibel van de beschikbare bandbreedte, afhankelijk van de verzwakking en diafonie.

acroniem
Woord dat veelal samengesteld is uit de beginletters van andere woorden. Voorbeelden hiervan zijn BASIC, FORTRAN, modem en pixel.

ACSE
Association Control Service Element
OSI conventie waarbij een connectie gebuert tussen twee applicaties.

Active Desktop
Bureaublad met actieve inhoud, bvb. een webpagina met de beurskoersen. Ingevoerd door Microsoft met de introductie van Internet Explorer 4.0.

active hub
Toestel dat netwerksignalen versterkt doorstuurt naar meerdere poorten.

active matrix
Actief aangestuurd scherm, zoals bij een TFT-scherm of een OLED-scherm. Active matrix is beter van kwaliteit dan passive matrix, maar is ook duurder.

ActiveMovie
Techniek van Microsoft voor de weergave van streaming video.

ActiveX
Techniek van Microsoft voor gegevensuitwisseling tussen softwarecomponenten. ActiveX is de opvolger van OLE-COM) en is ook geschikt voor gebruik in netwerken zoals Internet.

ACTS
Automated Coin Toll Service

ACU
Automatic Call Unit

ad banner
advertentiebalk
Komt vaak voor op web sites, om reclame te maken voor commerciële producten of andere sites.

ad click rate
Verhouding tussen het aantal bezoekers van een webpagina en het aantal keer dat er daadwerkelijk op de reclamebanner geklikt wordt. Komt vaak voor op web sites, om reclame te maken voor commerciële producten of andere sites.

ad hoc query
Het opvragen van bepaalde gegevens uit een databank, die niet standaard voorzien zijn. Iemand moet dus het opvraagprogramma nog ter plekke aanmaken.

ad mail
advertising mail
Advertentie die je bereikt via een e-mail bericht.

ad rotation
Het periodiek wisselen van reclamebanners op een bepaalde webpagina.

ad server
advertising server
Computer die zich uitsluitend bezig houdt met het uitdelen van cookies, genereren van reclamebanners en statistieken bijhoudt omtrent het surfgedrag.

ad space
De ruimte op een webpagina die gebruikt wordt voor advertenties.

Ada
Gestructureerde programmeertaal uit de jaren 70 genoemd naar Augusta Ada Byron, de gravin van Lovelace. Zij schreef het eerste computerprogramma voor een machine ontworpen door Charles Babbage. Ada lijkt wat op Pascal en werd vooral toegepast in militaire kringen.

ADABAS
Adaptable DAta BAse System
Naam van een commerciële database systeem.

ADAPSO
Association of Data Processing Services Organizations

adapter
verloopstekker

ADB
Apple Desktop Bus
Gebruikt om een printer aan te sluiten op een Macintosh.

ADC
Adaptive Data Compression: Protocol gebruikt in Hayes-modems.
Analog-to-Digital Converter: Chip voor het converteren van analoge signalen naar digitale informatie.

ADCCP
Advanced Data Communication Control Procedure
Bitgeörieënteerd datalink-protocol van ANSI gebaseerd op SDLC.

ADCI
Automatic Display Call Indicator

ADCT
Adaptive Discrete Cosine Transformation
Compressie-algoritme door JPEG in 1987 uitgekozen als meest geschikt voor compressie van videobeelden.SDLC.

add-in
Klein programma dat extra functionaliteiten toevoegt aan een bestaand programma.

address mask
Bitcombinatie die aanduid welk deel van een adres refereert naar het netwerk en welk deel refereert naar de host.

address resolution
De conversie van een Internet-adres naar een TCP-IP-adres. Zie ARP.

ADE
* Automatic Directory Exchange: mechanisme in Lotus cc:Mail waarbij alle wijzigingen in de directory met de andere postbussen worden uitgewisseld.
* Ascii Decimal Equivalent

ADF
* Automatic Direction Finder: Toestel dat automatisch de richting zoekt.
* Automatic Document Feeder

ADI
AutoDesk Device Interface
Driver voor AutoCad.

ADLC
* Adaptive Lossless Data Compression
* Asynchronous Data Link Control

AdLib
Standaard voor low-end geluidskaarten, opgevolgd door SoundBlaster.

ADM
* Add Drop Multiplexer
* Asynchronous Disconnected Mode

ADN
Advanced Digital Network
Huurlijn van 56 Kbps.

Adobe
Amerikaans softwarefabrikant vooral bekend van de producten Acrobat, PhotoShop en Type Manager.

Adobe Type 1
Standaardformaat voor lettertypes van Adobe. Werd later aangenomen als fontstandaard met het certificaat ISO 9541.

ADOS
Advanced DOS
Oude benaming van OS-2.

ADPCM
Adaptive Differential Pulse Code Modulation
Modulatietechniek die zich aanpast aan de frequentie en amplitude van het signaal, waardoor het kwantificeringsruis vermindert. ADPCM wordt o.a. toegepast in CD-I.

adres
De locatie (in het geheugen of op een schijf) van een bepaald stuk informatie.

ADS
* Active Directory Service
* Alternate Data Streams
* Application Development System: Ontwikkelomgeving.

ADSI
Active Directory Service Interfaces
Onderdeel van WOSA.

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
Maakt verbindingen tegen hoog debiet mogelijk op een klassieke telefoonlijn. Het signaal gebruikt frequenties van 4 kHz tot 1 MHz. Het maximumdebiet is afhankelijk van de lijnafstand tussen de gebruiker en de telefooncentrale. Bij een afstand van 3 km zijn lijnstoringen minimaal en haalt ADSL zo`n 8448 Kbps downstream en 640 Kbps upstream.
ADSL wordt beschouwt als een alternatief voor ISDN. Zie ook SDSL.