Zoek op

netwerk

het netwerk zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈnɛtwɛrk] Verbuigingen:   netwerk|en (meerv.) geheel waarin mensen of dingen met elkaar verbonden zijn Voorbeelden:   `computernetwerk`, `een sociaal netwerk` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/netwerk

NETWERK

1) Actualiteitenprogramma 2) Computerterm 3) Filet 4) Filetwerk 5) Geheel van met elkaar verbonden computers 6) Geschakelde computers 7) Groep verbonden computers 8) Knoopwerk 9) Kring van relaties 10) Kring van zakenrelaties 11) Maaswerk 12) Met elkaar verbonden computers 13) Net 14) Onderling verbonden computers 15) Raamwerk 16) Raderwerk 17) Ras...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NETWERK/1

netwerk

Een netwerk is een specifieke vorm van samenwerking tussen meerdere autonome organisaties en-of sleutelpersonen. In een netwerk beslissen de deelnemende actoren, op basis van een onderlinge afhankelijkheid en ten aanzien van een gemeenschappelijk thema, tot gezamenlijke activiteiten om bepaalde voordelen te bereiken of bepaalde nadelen te vermijden...
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

netwerk

(netwerk, nettewerk) ëën of meerdere aaneengeschakelde visnetten. Ook want genoemd. Genoemd in: Dr. Th. H. van Doorn, Terminologie van Riviervissers in Nederland
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=n

netwerk

Het geheel van knooppunten en aansluitende transportlijnen (wegen, rivieren, luchtwegen, zeeroutes en rails).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

netwerk

Het geheel van knooppunten en aansluitende transportlijnen (wegen, rivieren, luchtwegen, zeeroutes en rails).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

Netwerk

Twee of meer onderling verbonden apparaten, meestal computers, met het doel gegevens uit te wisselen. Er zijn allerlei vormen en benamingen. Zie ook LAN en WAN. Een voorbeeld van een groot wereldomvattend netwerk is Internet. Het is echter niet het enige grote netwerk voor datacommunicatie.
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

Netwerk

Een netwerk is een verzameling van onderling doorverbonden zaken.
Het begrip netwerk komt in dit boek op drie manieren voor:
Een netwerk van computers die onderling zijn doorverbonden met datacommunicatielijnen (een netwerksysteem).
Een netwerk van coöperatieve toepassingen in de vorm van met elkaar communicerende objecten op de divers...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Netwerk

Het samenbrengen van gelijkgestemde energie rond een ambitie of thema, incl. contacten en relaties tussen betrokken personen en-of organisaties. Een netwerk lijkt vrijblijvend georganiseerd, maar werkt dwingend door het principe `halen en brengen`, wederzijdse afhankelijkheden en-of door onderlinge afspraken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10183

Netwerk

Een netwerk verbindt meerdere computers met elkaar. Dit maakt het mogelijk data tussen de computers uit te wisselen. De computers in het netwerk moeten beschikken over speciale netwerkkaarten en de verbinding kan bestaan uit kabel of kan draadloos zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Netwerk

Algemene benaming van een structuur, die verschillende data producerende of data verwerkende apparaten met elkaar verbindt. Netwerken kan men in vier grote groepen indelen: Publieke datanetwerken: Deze werken meestal via het openbare telefoonnet en in principe kan iedereen er op inloggen. Uiteraard zijn er echter vele `openbare` netwerken. die alle...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

netwerk

Mensen die contact hebben met elkaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Netwerk

Een groep computers die op elkaar zijn aangesloten en bronnen delen. Het kleinste netwerk bestaat uit twee computers, terwijl het internet het meest omvangrijke netwerk is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

netwerk

Netwerken kunnen omschreven worden als regelmatige communicatie tussen twee of meer deelnemers. Netwerken kunnen in vele vormen voorkomen, van informele relaties tussen een groep vrienden tot meer formele werkrelaties. Netwerken bestaan uit individuen die onderling verbonden zijn door communicatiestromen. (zie Vos en Schoemaker 1998: 141)
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm

Netwerk

koppeling van meer computers
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

netwerk

geheel van wegen, kanalen en leidingen vb: in het midden van het land heb je een netwerk van wegen
verzameling van onderling verbonden personen vb: in dat netwerk worden veel zaken voorbesproken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=netwerk

Netwerk

Koppeling van meerdere computers. Deze computers kunnen zo gegevens uitwisselen. Het internet is het grootste netwerk dat er is
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Netwerk

Meerlagig systeem, met inbegrip van fysieke verbindingen, topologie en protocols, dat gebruikt wordt om data over te brengen van een machine of toestel naar een ander(e). Bijvoorbeeld, TCP-IP over Ethernet met een Categorie 5 onafgeschermd getwist dradenpaar. Zie Protocol.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Netwerk

(1) Een netwerk is een specifieke vorm van samenwerking tussen diverse autonome organisaties en/of sleutelpersonen. In een netwerk beslissen de deelnemende actoren, op basis van een onderlinge afhankelijkheid en ten aanzien van een gemeenschappelijk thema, tot gezamenlijke activiteiten om bepaalde voordelen te bereiken of bepaalde nadelen te vermij...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Netwerk

(2) Een netwerk is een verzameling van onderling doorverbonden zaken. Het begrip netwerk komt in dit boek op drie manieren voor: 1) Een netwerk van computers die onderling zijn doorverbonden met datacommunicatielijnen (een netwerksysteem).
2) Een netwerk van coperatieve toepassingen in de vorm van met elkaar communicerende objecten op de diverse...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Netwerk

(Verzameling van aan elkaar verbonden computers. Ook wel) de kabels waarmee de computers worden verbonden.
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Netwerk

Een informele organisatie die mensen of diensten verbindt die geen formele leiding hebben. Leden van het netwerk hebben vaak dezelfde waarden en belangen.
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

Netwerk

[Nederlands] De mensen die je kent
Gevonden op https://quizlet.com/96859172/nederlands-flash-cards/

Netwerk

Een systeem van twee of meer aan elkaar gekoppelde computersystemen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11026
Geen exacte overeenkomst gevonden.