Kopie van `AAT-Ned - Nederlandse Art & Architecture Thesaurus`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


AAT-Ned - Nederlandse Art & Architecture Thesaurus
Categorie: Kunst, muziek en cultuur
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 4395


aba`s
Losvallende mouwloze mantels die van oudsher door Arabieren worden gedragen.
Categorie: Kleding > mantels (kleding).

abaci (kapiteelonderdelen)
Onderdelen geheel bovenop de kapitelen van zuilen, vaak sobere vierkante tegels, maar soms van vormgeving of versiering voorzien.
Categorie: Onderdelen > kapiteelonderdelen.

abaci (zijtafels)
Oud-Romeinse dressoirs die meestal een tafelachtig onderstuk en een bovenstuk met planken hebben. Ze worden gebruikt om kostbaarheden te vertonen.
Categorie: Interieurinrichting > dressoirs (meubilair).

Abakwariga
Te gebruiken om werken te beschrijven van het gelijknamige Afrikaanse volk, een subgroep van de Hausa, dat leeft te midden van het Wukarivolk in de regio rond de rivier Benue.
Categorie: Stijlen en Perioden > Hausa.

Abbevillien
Verwijst naar de periode in de Europese prehistorische ontwikkeling van stenen gereedschap tot iets na 700.000 v. Chr. Deze periode dankt zijn naam aan gereedschappen die zijn gevonden in sedimentgesteente in een voorstad van Abbeville (Frankrijk). De cultuur kenmerkt zich door onderscheidende stenen gereedschappen, waaronder de vroegste aan twee zijden afgeschilferde handbijlen, met diepe slijtsporen, gekartelde randen en dikke scherven.De periode wordt gewoonlijk in nauw verband gebracht met de Acheuléen traditie. De vroegste handbijlcultuur in Europa stond vroeger bekend als Chelléen, maar wordt nu Abbevillien genoemd. De werktuigen uit Chelles (Frankrijk), die vroeger model stonden voor deze cultuur, worden tegenwoordig gerangschikt onder Acheuléen.
Categorie: Stijlen en Perioden > Europese laag-paleolithische stijlen en perioden.

Abbotsford
Verwijst naar een stijl van imitatie-gotisch meubilair in de jaren 20 en 30 van de 19de eeuw. De stijl dankt zijn naam aan het huis van Sir Walter Scott in Abbotsford in Roxburghshire en kenmerkt zich door schroefzuilen, cusps, bolvormig beeldsnijwerk, geestelijke motieven en het gebruik van houten overblijfsels uit de 15de en 16de eeuw.
Categorie: Stijlen en Perioden > moderne Europese kunstnijverheidsstijlen en -stromingen.

abbozzi
Voorbereidende schetsen voor schilderijen die deel uitmaken van de onderschildering en die de tonale verhoudingen van een schilderij bepalen; ook driemensionale voorbereidende schetsen voor beeldhouwwerken, waarin de grote lijnen al zijn vastgelegd.
Categorie: Beeldmateriaal > voorbereidende schetsen.

ABC`s
Abecedariums die dikwijls bestaan uit slechts een vel perkamentpapier of uit een laagje papier dat op een dun houten bord is geplakt. Vroeger werden zulke plankjes soms beschermd door een doorzichtige plaat van hoorn en werden er, behalve de letters van het alfabet, ook wel andere zaken op afgedrukt, zoals de getallen 0 tot en met 9 of het Onze Vader.
Categorie: Informatievormen > eerste leesboekjes.

ABC-boekjes
Wordt gebruikt voor boeken waarin de letters van het alfabet worden afgebeeld, vaak in combinatie met illustraties, in sommige gevallen bedoeld om het alfabet te leren, in andere om illustrators in de gelegenheid te stellen hun kunsten te vertonen.
Categorie: Informatievormen > documenten naar vorm.

abdijen
Kloosters voor mannen of vrouwen, met respectievelijk een abt of abdis als hoofd.
Categorie: Gebouwde complexen en gebieden > kloosters.

abdissen
Nonnen die superiores van een klooster zijn.
Categorie: Personen > nonnen.

Abe
Te gebruiken om werken te beschrijven van de gelijknamige Afrikaanse etnische groep die leeft in het lagunegebied van Ivoorkust.
Categorie: Stijlen en Perioden > Lagoon people.

abecedariums
Kartonnen of houten leesboekjes die bestaan uit twee of drie bladzijden waarop de letters van het alfabet alsmede getallen, eenvoudige tekst en soms afbeeldingen worden (af)gedrukt. Vaak wordt het afgedrukte ter bescherming voorzien van een laklaag. Te onderscheiden van `ABC-boekjes`. Deze abecedariums bestaan meestal uit TTn vel perkamentpapier of een laagje papier dat op een dun houten bord is geplakt. Vroeger werden zulke plankjes soms beschermd door een doorzichtige plaat van hoorn.
Categorie: Informatievormen > eerste leesboekjes.

Abessijnse katten
Abessijnse kat, een bruinrode kat, oorspr. uit Abessinië
Categorie: dieren > katten.

abiku
Te gebruiken voor kinderen in de Yorubacultuur in Nigeria, die jong sterven en vervolgens opnieuw worden geboren bij dezelfde moeder, waarna de cyclus van geboorte en vroege dood enkele malen wordt herhaald.
Categorie: Personen > personen naar toestand of omstandigheid.

ablutiefonteinen
Bronnen die worden gebruikt voor rituele reiniging, meestal geassocieerd met religieuze gebouwen.
Categorie: Onderdelen > kerkelijk roerend goed.

abluties
In religieus verband voorgeschreven ceremonieel schoonmaken van (een deel van) het lichaam of objecten, met als doel zuivering of wijding, vaak maar niet uitsluitend uitgevoerd met water.
Categorie: Gebeurtenissen > rituelen (gebeurtenissen).

Abnakee kleden
Gehaakte tapijten die populair waren in het begin van de twintigste eeuw en bestaan uit een ontwerp dat is geïnspireerd op motieven van tapijten van de oorspronkelijke inwoners van Amerika.
Categorie: Interieurinrichting > tapijten naar techniek.

abonnementenbestanden
Lijsten of overzichten van abonnementen en abonnees.
Categorie: Informatievormen > lijsten (informatiedragers) naar vorm of functie.

abonneren
Aanschaf door vooruitbetaling van een reeks voorwerpen, evenementen of diensten, bijvoorbeeld een vastgesteld aantal nummers van een seriepublicatie, een reeks concerten of kabeltelevisie.
Categorie: Functionele activiteiten > aanschaffen.

abrash
Onbedoelde kleurverschillen van tapijten die te wijten zijn aan het ongelijkmatig verven van de draad, of aan het gebruik van draden uit een verschillende verfbad.
Categorie: Toestanden en Invloeden > toestanden en invloeden: textiel.

absolute datering
Dateringstechnieken waarbij data in kalenderjaren worden aangegeven.
Categorie: Procédés en Technieken > datering.

absolute vochtigheid
Het werkelijke waterdampgehalte in een gegeven luchtvolume.
Categorie: Abstracte Begrippen > vochtigheid (milieubegrip).

absorptie
Het procédé waarbij een vloeistof of een mengsel van gassen en vloeistoffen binnen een poreus vast materiaal wordt getrokken en de doordringbare poriën daarvan vult. Gaat meestal samen met een fysieke en/of chemische verandering.
Categorie: Procédés en Technieken > fysico-chemische procédés.

absorptiecoëfficiënt
Numerieke grootheid die aangeeft tot in hoeverre een substantie iets absorbeert.
Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen uit de fysische wetenschappen.absorptiemeters
Foto-elektrische instrumenten die zijn uitgerust om absorptie, door een gas of een vloeistof, te meten van licht dat bijna monochromatisch is, binnen het zichtbare spectrum, om zo achter de concentratie van de absorberende bestanddelen in het gas of de vloeistof te komen.
Categorie: Meetinstrumenten > meetinstrumenten voor het meten van lichtabsorptie.

absorptiemiddel
Algemeen te gebruiken voor materialen die energie of materie op kunnen nemen. Specifieker voor materialen die stralingsenergie opnemen en afbreken en gebruikt kunnen worden om een object af te schermen van de energie, te voorkomen dat de energie teruggekaatst wordt, de aard van de straling te bepalen of om selectief één of meerdere componenten van de straling door te laten.
Categorie: Materialen > sorptiemiddel.

absorptievermogen
De eigenschap waarmee een stof vloeistoffen of gassen op kan nemen, op capillaire, osmotische, oplossende, chemische of andere wijze.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > fysische eigenschappen.

Abstract
Te gebruiken voor de stroming in de 20e-eeuwse beeldende kunst die gericht is op het afstand nemen van de zichtbare werkelijkheid. Gebruik `abstractie` voor deze expressievorm in meer algemene zin.
Categorie: Stijlen en Perioden > moderne Europese kunststijlen en stromingen.

Abstract expressionistisch
Verwijst naar de stroming in de Amerikaanse schilderkunst, voornamelijk geconcentreerd in New York, die bloeide in de jaren 40 en 50 van de 20ste eeuw.Op basis van surrealistische, synthetisch-kubistische en neoplastische theorieën liep de stijl uiteen van spontane, gesturale composities die aandacht hadden voor de kwaliteit van het schildermateriaal en het schilderproces documenteerden, tot contemplatieve, bijna monochrome werken met grote kleurvlakken.
Categorie: Stijlen en Perioden > beeldende kunststijlen en stromingen na 1945.

Abstract Imagist
Te gebruiken voor bepaalde abstract-expressionistische schilderijen. Gebruik de term `kleurvlakschildering` voor Abstract Imagist-werken en de werken uit de zestiger jaren die daar van zijn afgeleid.
Categorie: Stijlen en Perioden > Abstract expressionistisch.

Abstract impressionistisch
Verwijst naar de stijl die Elaine de Kooning benoemde om werken te beschrijven die zijn geschilderd met uniforme penseelstreken waardoor de optische kwaliteiten van het impressionisme behouden blijven maar de representatieve inhoud verloren gaat.
Categorie: Stijlen en Perioden > beeldende kunststijlen en stromingen na 1945.

abstractie
Expressievorm die erop gericht is afstand te nemen van de zichtbare werkelijkheid. Gebruik `abstract` voor de betreffende stroming in de 20e-eeuwse beeldende kunst.
Categorie: Abstracte Begrippen > expressievormen: beeldende kunsten.

abstracts
Zeer korte samenvattingen waarin de hoofdpunten uit een geschreven document worden opgesomd.
Categorie: Informatievormen > samenvattingen.

abten
Monniken die superiores zijn van een klooster.
Categorie: Personen > monniken.

Abure
Te gebruiken om werken te beschrijven van de gelijknamige Afrikaanse etnische groep die leeft in het lagunegebied van Ivoorkust.
Categorie: Stijlen en Perioden > Lagoon people.

agaat
Een cryptokristallijne variant van kwarts; een gestreepte calcedoon.
Categorie: Materialen > chalcedoon.

agaatglas (glas)
Decoratief ondoorschijnend glas gemaakt door verschillende kleuren te mengen, om zo natuurlijke halfedelstenen te imiteren. Het is ook een soort kunstglas, ontwikkeld door Tiffany, dat lijkt op agaat, gebruik agaatglas (kunstglas)
Categorie: Materialen > glas naar techniek.

agaatglas (kunstglas)
Een term die in de glashandel wordt gebruikt voor een soort kunstglas, dat voor het eerst werd gefabriceerd door de New England Glass Co. in 1886. Wordt gekenmerkt door een glanzend vlekkenpatroon, verkregen door eerst het object te bedekken met een metalen kleurstof en het daarna te besprenkelen met een vervliegende vloeistof. De afwerking wordt gefixeerd door te bakken op een lage temperatuur.
Categorie: Materialen > glas naar techniek: kunstglas.

agar-agar
Een gelatineachtig zeewierextract.
Categorie: Materialen > organisch materiaal.

agenda`s
Documenten, vaak in de vorm van lijsten, waarin is vastgelegd wat er moet worden gedaan, zoals overzichten van de zakelijke aangelegenheden die tijdens een vergadering besproken dienen te worden. De term wordt ook gebruikt voor programma`s waarin uiteen wordt gezet volgens welk plan de besproken zaken zullen worden aangepakt.
Categorie: Informatievormen > administratie.

agenda`s (aantekenboeken)
Boeken om afspraken in op te schrijven, meestal tevens kalenders.
Categorie: Informatievormen > soorten documenten naar functie.

agenten
Overheidsambtenaren verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en voor bepaalde minder belangrijke werkzaamheden.
Categorie: Personen > overheidsfunctionarissen.

agglomeraties
Wordt gebruikt voor grote, niet geplande clusters van stedelijke bevolking, die, als gevolg van stedelijke groei, de lokale bestuursgrenzen overschrijden.
Categorie: Nederzettingen en landschappen > nederzettingen naar vorm: omvang.

agglutinine
Een substantie die individuele materialen of deeltjes tot één groep of massa verenigt; ook lijm of andere hechtmiddelen die voor dit doel worden toegevoegd aan verf op waterbasis, pastel en Oost-Indische inkt.
Categorie: Materialen > bindmiddel.

aggregaat
Inert korrelig materiaal zoals zand of grind dat, wanneer het tot een geconglomereerde massa wordt gebonden, beton of mortel vormt.
Categorie: Materialen > additief.

aggregaatgebouwen
Te gebruiken voor gebouwen waar elektriciteit en andere vormen van energie worden opgewekt voor het aandrijven van machines of voertuigen, of om stroom te leveren aan andere gebouwen in een complex; te onderscheiden van `elektriciteitscentrales` die energie leveren op veel grotere schaal.
Categorie: Bouwwerken > gebouwen voor krachtcentrales.

agitprop
Ontleend aan de agitatie en propaganda, bedoeld om politieke actie te inspireren. Voor de beeldende kunsten te gebruiken voor de specifieke kunstbeweging in het voormalig Sovjet Unie na de bolsjewistische revolutie.
Categorie: Abstracte Begrippen > propaganda.

aglets
Verschillende sierkoorden, -knopjes, -spelden en dergelijke die ter versiering worden gebruikt op kleding.
Categorie: Kleding > op het lichaam gedragen kledingaccessoires.

agnosticisme
Leer die het mogelijke bestaan van God bevestigt, maar ontkent dat er voldoende redenen zijn om dit wel of niet te kunnen bewijzen.
Categorie: Abstracte Begrippen > religieuze ideologieën.

agora`s
Open ruimten in oud-Griekse nederzettingen die werden gebruikt als marktplaatsen of algemene openbare verzamelruimten.
Categorie: Open ruimten en landschappelijke elementen > open ruimten naar locatie of context.

agrafen
Lange, smalle sierspelden.
Categorie: Kleding > sierspelden.

agrafen (sluithaakjes)
Sluithaakjes, vaak rijkelijk versierd, in de vorm van een haak vastgenaaid aan de ene kant van een kledingstuk of wapenuitrusting, die kan worden vastgemaakt aan een lus of ring die is vastgenaaid aan de andere kant.
Categorie: Onderdelen > sluithaken (bevestigingsmiddelen).

agrarische gebouwen
Gebouwen voor de uitoefening van het boerenbedrijf. Gebruik voor bewoning in deze context `boerderijen`.
Categorie: Bouwwerken > agrarische bouwconstructies.

Ahanta
Te gebruiken om werken te beschrijven van het gelijknamige Afrikaanse volk dat leeft in Ghana en een subgroep van de Nzema vormt.
Categorie: Stijlen en Perioden > Nzema.

Ahrensburgcultuur
Verwijst naar de Noord-Europese mesolithische periode en cultuur die bloeide rond 7000 v. Chr. Deze kenmerkt zich door een terugkeer naar technologieën behorend bij het koude klimaat dat volgde op de mildere interstadiale periode en de Hamburgcultuur, met inbegrip van een typische geweivormige bijl die de `bijl van Lingby` wordt genoemd, afneembare harpoenpunten van gewei, harpoenachtige pijlpunten met afneembare schacht, andere herbruikbare gereedschappen en decoratieve motieven die lijken op die van de Hamburgcultuur, zoals visgraatmotieven, meanders en geometrische figuren. De cultuur verspreidde zich over het laagland dat nu de Noordzee is, van Duitsland tot Nederland en Zuidoost-Engeland. Sommige geleerden menen dat deze cultuur banden kan hebben gehad met Oost-Europa.
Categorie: Stijlen en Perioden > Europese mesolithische stijlen en perioden.

aigrettes
Rechtopstaande pluimen van de veren van een aigrette of reiger, die zijn samengeschikt als een haarversierig. Ook soortgelijke, met juwelen bezette sieraden in de vorm van veren, vooral als die op het hoofd worden gedragen.
Categorie: Kleding > haarversieringen.

aiguilles
Dunne boren die worden gebruikt om een schietgat in steen te boren of te drillen.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > boren: uitrustingen voor steen en metselwerk.

Ainu
Te gebruiken om werken te beschrijven van het kaukasoïde Japanse volk dat de oorspronkelijke bevolking vormde van de Japanse archipel, de Koerillen en een deel van het eiland Sachalin.
Categorie: Stijlen en Perioden > Japanse stijlen.

air superiority fighters
Te gebruiken voor gevechtsvliegtuigen die zijn ontworpen en uitgerust om vijandelijke luchtvaartuigen uit een bepaald luchtgebied te verwijderen en zo heerschappij over de lucht zonder belemmering van vijandelijke luchtvaartuigen te vestigen. Geen Nederlands equivalent. Zie `gevechtsvliegtuigen`.
Categorie: Vervoermiddelen > gevechtsvliegtuigen.

airconditioning
Bouwsystemen waarbij lucht wordt behandeld om de temperatuur, vochtigheidsgraad, zuiverheid of verdeling te regelen.
Categorie: Objectgroepen en systemen > W-systemen.

airconditioningsapparaten
Apparaten die binnenshuis de temperatuur, vochtigheid en soms de zuiverheid van de lucht controleren.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > koel-, verwarm- en bevochtigingsuitrusting.

ajourwerk
Elke willekeurige vorm van decoratie die openingen, perforaties of tussenruimtes bevat.
Categorie: Ontwerpelementen > ontwerpelementen.

Aka (Mbuti)
Te gebruiken om werken te beschrijven van de gelijknamige Afrikaanse etnische groep die leeft in het noordwestelijke Ituriwoud in de Democratische Republiek Congo.
Categorie: Stijlen en Perioden > Mbuti.

Aka (Pygmeeën)
Te gebruiken om werken te beschrijven van de gelijknamige Afrikaanse etnische groep die leeft in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo en het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Categorie: Stijlen en Perioden > Pygmee.

akadinda`s
Blokxylofoons, bestaande uit 17 (voorheen 22) toetsen rustend op twee boomstammen en op hun plaats gehouden door twee kragen die uit de onderkant van de toetsen zijn gesneden; oorspronkelijk ontwikkeld en bespeeld door de Ganda in Oeganda.
Categorie: Geluidsmiddelen > blokxylofoons.

akeleibekers
Bekers op voet, vaak met een driepasvormige voet, een gegoten balustervormige stam en een gedreven cuppa. Zo genoemd vanwege de gelijkenis met de bloem van de akelei.
Categorie: Houders > bekers op voet.

aken
Nederlands of Duits sleep- of zeilschip voor vervoer van massagoederen.
Categorie: Vervoermiddelen > platbodems.

aketons
Effen, doorgestikte of gewatteerde lagen textiel of leer, vaak zonder mouwen, die werden gedragen onder metalen wapenrustingen of als enige beschermende kledingstuk; waren in gebruik vanaf op zijn laatst de 12e eeuw tot het begin van de 15e eeuw.
Categorie: Kleding > persoonlijke wapenrusting: romp.

Akkadisch
Verwijst naar de periode en stijl in Mesopotamië van circa 2340 tot 2150 v. Chr., tijdens de regeerperiode van de dynastie die werd gesticht door Sargon van Akkad. De stijl kenmerkt zich door gevoel voor realisme en een hoog artistiek-technisch niveau.
Categorie: Stijlen en Perioden > Mesopotamische perioden.

akkerbouw
Tak van de landbouw die zich bezighoudt met het bewerken van land, onderhoud van grond en de verbetering, productie en het beheer van veldgewassen.
Categorie: Vakgebieden > landbouw.

akkerbouwkundigen
Specialisten op het gebied van de akkerbouw.
Categorie: Personen > landbouwkundigen.

akkerland
akker Ruimere term: platteland
Categorie: Nederzettingen en landschappen > platteland.

akoestische interferometers
Instrumenten die de versnelling en verzwakking meten van geluidsgolven in een gas of een vloestof door te kijken naar het interferentiepatroon dat wordt gevormd door twee golven die worden geproduceerd door dezelfde bron.
Categorie: Meetinstrumenten > meetinstrumenten voor het meten van geluid.

akoestische isolatie
Isolatie in een gebouw die de doorgang van geluidsgolven tegengaat.
Categorie: Materialen > isolatie naar functie.

akoestische tegel
Elke tegel die bestaat uit materialen met de eigenschap geluidsgolven te absorberen.
Categorie: Materialen > tegel.

akoestische uitrusting
Omvat voorwerpen die worden gebruikt bij het onderzoek van geluid en om geluid over te brengen.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > uitrustingen voor wetenschap en technologie.

akoestische zolderingen
Plafonds bedekt met een materiaal dat ontworpen is om geluid te absorberen.
Categorie: Onderdelen > plafonds.

Akoko
Te gebruiken om werken te beschrijven van de gelijknamige Afrikaanse etnische groep die leeft in het zuiden van Nigeria, een noordoostelijke subgroep van het Yorubavolk.
Categorie: Stijlen en Perioden > Joruba.

akrolieten
Beeldhouwwerken waarbij de uiteinden van het lichaam van steen zijn gemaakt en de torso van ander materiaal, meestal hout.
Categorie: Beeldmateriaal > beeldhouwwerken naar materiaal.

akropolissen
De hoger gelegen en meestal versterkte delen van oude Griekse steden, met doorgaans tempels en een aantal openbare gebouwen, en gebruikt als toevluchtsoorden.
Categorie: Gebouwde complexen en gebieden > districten naar locatie of context.

akten (eigendomsoverdracht)
Meestal gewaarmerkte documenten waarin een eigendomsoverdracht wordt vastgelegd, met name met betrekking tot onroerend goed.
Categorie: Informatievormen > eigendomsakten.

akten van borgtocht
Wettelijke documenten waarmee een partij een tweede partij garandeert te betalen voor de schuld, de wanbetaling of het in gebreke blijven van een derde partij.
Categorie: Informatievormen > verbintenissen (juridische documenten).

aktetassen
Platte, flexibele rechthoekige houders met een handvat die worden gebruikt worden voor het vervoeren van boeken, papieren en dergelijke, vaak vervaardigd van leer. Voor platte, harde, vierkante houders wordt `diplomatenkoffertje` gebruikt.
Categorie: Houders > houders voor persoonlijke zaken.

Aktionen
Body art waarbij theatrale, op rituelen gelijkende elementen een belangrijke rol spelen, meestal voor een publiek uitgevoerd. Vaak wordt getracht de grenzen tussen kunst en het leven te doorbreken. Vooral in Duitsland en Oostenrijk.
Categorie: Beeldmateriaal > werken gebaseerd op tijd.

akua`mma
Te gebruiken voor, gewoonlijk vrouwelijke, vruchtbaarheidsfiguren, abstract van vorm, met een schijfvormig hoofd, een hoog ovaal voorhoofd en meestal horizontale armen, een cilindervormige romp, borsten en navel; garanderen naar de overtuiging van de Asante in West-Afrika de bevruchting en een voorspoedige geboorte.
Categorie: Beeldmateriaal > poppen.

amadinda`s
Blokxylofoons, bestaande uit twaalf toetsen rustend op twee boomstammen en uit elkaar gehouden door in de boomstammen geslagen stokjes; oorspronkelijk ontwikkeld en bespeeld door de Ganja in Oeganda.
Categorie: Geluidsmiddelen > blokxylofoons.

amalgaam
Een legering van kwik met een ander metaal.
Categorie: Materialen > kwik en amalgaam.

amandelen
Platte, ovale steenvruchten met eetbare pit van Prunus dulcis.
Categorie: Materialen > vrucht.

amandelmolens
Handmolentjes om amandelen te malen.
Categorie: > .

amandelolie
Een kleurloze of lichtgele, vrijwel geurloze, niet-drogende vette olie zonder veel smaak die wordt gebruikt als zachtmakend middel.
Categorie: Materialen > etherische olie.

amaril
Een grijszwarte, onzuivere variant van korund die magnetiet en hematiet bevat en wordt gebruikt als schuurmiddel. De steen wordt fijngestampt en gesorteerd en gebruikt om amarilpapier, amarilkatoen en amarilschijven te maken.
Categorie: Materialen > korund.

amarilletjes
Kleine kussentjes, vaak in de vorm van een aardbei, gevuld met amarilpoeder, gebruikt om naainaalden scherp en vrij van roest te houden.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > naaigerei.

amarilschuurlinnen
Fijn schuurlinnen dat wordt vervaardigd door verpulverd amaril of aluminiumoxyde op een dunne, met een laagje lijm bedekte doek doek te strooien. Wordt droog of nat gebruikt om metalen oppervlakken glad te maken.
Categorie: Gereedschap en Uitrusting > gereedschap en accessoires voor het bewerken en afwerken van oppervlakken.

Amarna-periode
Verwijst naar de periode in Egypte tijdens de Achttiende Dynastie, van circa 1353 tot 1332 v. Chr. onder het bewind van Amenophis IV, die zijn naam veranderde in Akhenaten. De naam van de periode is afgeleid van de huidige plaats El-Amarna bij de ruïnes van de nieuwe hoofdstad die werd gesticht door Akhenaten. De periode kenmerkt zich door een grondige verandering in de kunst, religie, ideeënwereld, literatuur en taal. Veel van de materiële overblijfselen uit deze tijd zijn door latere heersers vernietigd. De kunst, vooral statuair en en-reliëf beeldhouwwerk, is beschreven als expressionistisch of maniëristisch als gevolg van de breuk met artistieke conventies uit het verleden, met name de verandering in de proporties van menselijke figuren.
Categorie: Stijlen en Perioden > Achttiende Dynastie.

amateurisme
hobbyisme Ruimere term: culturele stromingen en opvattingen
Categorie: Abstracte Begrippen > culturele stromingen en opvattingen.

amateurs
Personen die zich als hobby in plaats van beroepshalve bezighouden met een bepaalde activiteit, studie of wetenschap.
Categorie: Personen > personen naar graad of capaciteit.

ambachtelijke kunsten
De praktische kennisgebieden uit de middeleeuwen, zoals wapenkunde, krijgskunde, scheepvaart, jacht, geneeskunde en de bouwvakken.
Categorie: Vakgebieden > vakgebieden: Middeleeuws.

ambachten
Het vervaardigen van handgemaakte artikelen en die artikelen zelf.
Categorie: Abstracte Begrippen > kunstgenres.

ambachtsgezellen
Kunstenaars of handwerkslieden die hun leertijd hebben voltooid, maar in een gilde nog geen meestergraad hebben verkregen.
Categorie: Personen > personen naar graad of capaciteit.