Kopie van `NCRV - Spiritus`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


NCRV - Spiritus
Categorie: Religie en filosofie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 7


Amen
Amen is vooral het slotwoord van een christelijke zegen of van een gebed. Dit `amen` stamt uit het Hebreeuws, de taal van Israël. Het stamt af van het woord Amam, en dat betekent `geloven`. Letterlijk betekent Amen: `het is waar` of `het zij zo`. Door een gebed af te sluiten met het woordje `amen` zeggen de gelovigen als het ware dat ze het er mee eens zijn. Ze `beamen` wat de dominee heeft gezegd. Ook joden en moslims gebruiken het woordje `amen`. Maar aangezien `amen` gewoon betekent dat je het ergens mee eens bent, hoef je eigenlijk niet eens religieus te zijn om het te kunnen zeggen.

Ichtus
In de rubriek `Klok en Klepel` vroeg Spiritus zich af wat het visje betekent, dat op menig de achterbumper prijkt. Het visje is een herkenningsteken voor christenen en heet officieel het Ichtus-teken. Het woord `ichtus`, vis in het Grieks, is samengesteld uit de beginletters van de Griekse woorden voor Jezus, Christus, Gods Zoon en Redder.

Imam
Een imam is een islamitisch geestelijk leider, vergelijkbaar met een protestantse dominee of katholieke priester. Zo gaat hij voor in de gebeden in de moskee, geeft hij religieus onderwijs en leidt hij belangrijke rituelen bij geboorte, huwelijk en overlijden. Ook is hij het aanspreekpunt voor zijn gemeente over geloofszaken. Een groot verschil met christelijke geestelijken is dat de imam geen speciale wijding hoeft te ondergaan. De enige voorwaarde is dat hij de Koran en de rituelen goed kent. In principe kan dus elke moslim ook imam zijn!

Islamitisch symbool
Het symbool bestaat uit een nieuwe maan en een vijfpuntige ster en werd voor het eerst gebruikt in de tijd van sultan Mohammed II. Dat was in het Byzantijnse Rijk, het huidige Turkije. De oorsprong van het symbool is waarschijnlijk niet religieus, maar inmiddels wordt het algemeen geaccepteerd als symbool van de Islam. De vijfpuntige ster herinnert de moslims namelijk aan de vijf pijlers van de Islam: de geloofsbelijdenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten en de pelgrimstocht naar Mekka. En de maan is belangrijk omdat hij de islamitische kalender bepaalt, want elke nieuwe maan markeert het begin van een nieuwe maand. Zo gaan cultuur en religie hier dus hand in hand.

Offerfeest
Het belangrijkste moslimfeest is het offerfeest. Moslims herdenken hiermee dat Abraham bereid was om zijn enige zoon te offeren aan God. Toen hij dit aan God had laten weten, vroeg deze hem om zijn zoon te sparen, en hij zond hem een engel met een schaap om te offeren. Tijdens het offerfeest wordt in elke familie op de voorgeschreven manier een schaap geslacht. In Nederland zijn hier speciaal uitgeruste slachthuizen voor. Het feest wordt uitgebreid gevierd: men bidt gezamenlijk in de moskeeën, gezinnen bezoeken elkaar en er wordt veel samen gegeten en gedronken. Het slachtvlees wordt verdeeld onder de familie, de buren en de armen.

Urbi et Orbi
“Urbi et orbi” is de zegen die de paus geeft aan de inwoners van Rome en de rest van de wereld. Vroeger werd deze benaming gebruikt voor alle uitlatingen van de paus die niet alleen voor de stad “urbis” maar voor de hele katholieke wereld “orbis” golden. Tegenwoordig wordt het urbi et orbi feitelijk alleen nog uitgesproken met Kerstmis en Pasen en bij bijzondere gelegenheden zoals het aantreden van een nieuwe paus. Met Pasen spreekt de paus bij gelegenheid van het urbi et orbi sinds enige jaren steevast in het Nederlands zijn waardering uit voor de versiering van het Sint-Pietersplein door Nederlandse bloemisten. Zijn op typerende wijze uitgesproken ‘Bedankt voor de bloemen’ is in Nederland inmiddels een gevleugelde uitspraak.

Yin/Yang
Het Yin-Yang-teken komt uit China en het is een taoïstisch symbool. Het staat voor het universum. Yin en Yang zijn tegengestelde, maar elkaar aanvullende krachten. Yin staat bijvoorbeeld voor vrouwelijke, passieve, donkere en ondersteunende krachten. Yang staat voor mannelijkheid, dominantie, warmte en licht. Yin is de aarde, yang de hemel. Samen zorgen ze voor harmonie tussen alle krachten en alles wat er is. De twee stippen in het teken geven aan dat alle yin ook een beetje yang is, en andersom. Er schuilt dus kracht in elke vrouw en gevoeligheid in elke man!