Kopie van `Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
Categorie: Medisch
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 137


aderlijke bloeding
(Bloedingen) (= veneuze bloeding)

Ambu-ballon
(= merknaam voor beademings-ballon)

amputatie
(Huiddefecten) gehele of gedeeltelijke afzetting van een lichaamsdeel

aneurysma
(Hart- en vaatziekten term) (= zak- of spoelvormige verwijding van een slagader; slag­aderbreuk) afhankelijk van de plaats van het aneurysma, kan dit een levensbedreigende situatie zijn

aspiratie
(Ziekten aan de luchtwegen) (= aanzuiging - inademing) met: "patiënt heeft geaspireerd" bedoeld men meestal: inademing van andere zaken dan lucht: braaksel, water, etc. (zie: aspiratie-pneumonie)

aspiratie-pneumonie
(Ziekten aan de luchtwegen) longontsteking door aanzuiging (bij de inademing) van voor de longen schadelijke stoffen (kan dus ook tgv braken of bijna-verdrinking zijn !)

asthma cardiale
(Hart- en vaatziekten term) (asthma = veranderlijke belemmering in doorgankelijkheid kleine lucht­wegen) tgv van links-decompensatie ("longen lopen vol" door uittredend vocht) optredende ernstige benauwdheid

asystolie
(Hart- en vaatziekten term) (a = geen - systole = samentrekking hart­spier) geen samentrekking van de hartspier, geen elek­trische activiteit: streep op de scope)

atrium
(Hart- en vaatziekten term) (= boezem) 2 boezems aan de bovenzijde van het hart

A.P. klachten
(Hart- en vaatziekten term) (= Angina Pec­toris) met pijn in de hartstreek, angst en een beklemd gevoel gepaard gaande aanvallen, tgv zuurstoftekort van de hart-spier

BOPZ
(Psychiatrie) (= Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)

brady-cardie
(Hart- en vaatziekten term) (brady = kort) abnormaal langzame hartwerking

brandwond
(Huiddefecten) 1e: roodheid; 2e: blaarvorming; 3e: ernstige weef­sel­beschadigingen; 4e: gekookt (wit) verkoling (zwart) --> denk aan regel van 9 t.a.v. ernst

CARA
(Ziekten aan de luchtwegen) (= Chronische A-specifieke Respiratoire Aandoenin­gen) verzamelnaam van slijmvlies ontstekingen van de adem­ha­lings-organen door virale en-of bacteriële oorzaak of door overmatig sterke reacties op stoffen uit de leef­omgeving – hooikoorts: overgevoeligheid voor bepaalde stuif­meel-soorten en-of mijten in huisstof etc. – asthma: bronchiale: aanvalsgewijs optredende ernstige ademnood tgv kramp van de spieren, en zwelling van het slijmvlies, in de grote luchtwegen - chronische bronchitis: slepend verlopende slijmvlies-ontsteking van de grote luchtwe­gen – emfyseem: (= luchtzucht) long-emfyseem: het verloren gaan van de elasticiteit van de longblaasjes, waardoor verminderde gaswisse­ling en vernauwing van de kleinere luchtwegen

catheter
(= buisje) meestal: flexibel buisje in urinekanaal om urine uit de blaas te laten lopen, in daarvoor bestemd zakje (= c.a.d. catheter á demeure: verblijfscatheter)

cervicaal
wervels (Cervicale Wervel Kolom: nek-hals); thoracaal (thv de thorax = borstkas); lumbaal = lende-gebied (na de onderste rib)

clavícula
sleutelbeen

collum fractuur
(been-bot breuk) dijbeenhals (oudere mensen)

commotio cerebri
(Hersen-zenuw-letsel) (cerebri: van cerebrum = hersenen) hersenschudding

compressie fractuur
(been-bot breuk) samengedrukt, b.v. ten gevolge van rechtstandige sprong naar beneden.

coniotomie
(= opening van de luchtpijp door insnijding tussen schildkraakbeen en ringkraakbeen)

contusie
(Letsels gewrichten) (= kneuzing) bloeduitstorting i-h onderhuidse weefsel, meestal door stomp geweld

contusio cerebri
(Hersen-zenuw-letsel) hersenkneuzing

COPD
(Ziekten aan de luchtwegen) (= Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) Steeds meer in zwang komende term, ter benoeming van verspreid in het luchtweg-stelsel voorkomende vernauwingen van de luchtwegen, CARA-klachten

costa /costaal
ribben

cranium /craniaal
schedel

CT-scan
(= Computer Tomography) ronddraaiende Röntgenbuis, doorlicht telkens op een andere plaats het lichaamsdeel (hoofd, buikholte), zo ontstaat, mbv computer-interpretatie, een opname van een dwarsdoorsnede (in plaats van een voor-, achter-, of zijaanzicht zoals bij een gewone Röntgenfoto)

C.A.B.G.
(Hart- en vaatziekten term) (= Coronary Artery Bypass Graft) dmv een bloedvat elders uit het lichaam (meestal uit een been) een bloedvat omleg­gen, zo een dichtge­slibt deel passe­rend (= "bypass")

C.A.G.
(Hart- en vaatziekten term) (= Coronair Angio Grafie) Röntgen-opnamen van de bloedvaten van het hart, d.m.v. het inbrengen van een catheter (= buisje - slangetje) in lies- of arm arterie (wordt doorge­voe­rd naar het hart) en het daarna inspui­ten van Röntgen con­trast-vloeistof

C.C.U.
(= Coronary Care Unit) hartbewakings-afdeling

C.V.A.
(Hart- en vaatziekten term) (= Cerebral Vasculair Accident) ten gevolge van een afsluiting van, of een bloeding vanuit, een bloedvat (-vaten) in de hersenen neurolo­gische uit­valsverschijn­selen, zoals halfzijdige zwakte van de beweging (= hemi-parese), of halfzijdige ver­lam­ming (verlamming = paralyse) en-of on­vermogen zich uit te drukken in spraak-schrift (= afasie)

decompensatio cordis
(Hart- en vaatziekten term) (= stoornis in het compensatie-vermo­gen van het hart) verlies aan pomp-kracht van het hart, waardoor vocht zich ophoopt in de benen (= rechts-decompensatie) en-of in de longen (= links-decompensatie)

defibrilleren
opheffen van fibrillatie van de hartspier dmv stroomstoot, toegediend met de paddles - via de defi-pads van de defibrillator

depressie
(Psychiatrie) stoornis in het gevoelsleven, zich uitend in neer­slach­tigheid, verminderde activiteit, afmatting, ge­heugenpro­blemen, onverschilligheid voor prikkels van buitenaf (= apathie)

diabetes mellitus
(Ziektebeelden) (diabetes = waterhevel - mellitus = honingzoet) suikerziekte: door onvoldoende werking of produktie van het alvleesklier-hormoon insuline (waardoor te weinig calorieën vrijkomen uit de ingenomen voedings­producten) gaat het lichaam de ongebruikte suikers weer uitspoelen via de nieren: "zoete urine"

distorsie
(Letsels gewrichten) (= verstuiking-verzwikking-verdraaiing) beschadiging gewrichtskapsel--banden

dysmatuur
(Zwangerschap en geboorte) onderontwikkeld tov leeftijd

eclampsie gravidarum
(Zwangerschap en geboorte) stuiptrekkingen (gelijk aan epileptische insulten) tgv zwangerschapsvergifti­ging

epilepsie
(Ziektebeelden) (= vallende ziekte) aanvalsgewijs optredende stoornissen in de hersen-func­tie, zich meestal uitend in daling van de bewust­zijns­graad (= absence) tot bewusteloos­heid en krampen geduren­de langere tijd (= grand mal) - epi­leptisch in­sult (insult = aanval)

expiratie
(Ziekten aan de luchtwegen) (= uitademings-activiteit)

extra-uterine gravi­di­teit
(Zwangerschap en geboorte) buitenbaarmoederlijke zwanger­schap (EUG)

femur
dijbeen (fractuur --> shock-risico!)

fibrilleren
(Hart- en vaatziekten term) (= onwillekeurige samentrekkingen van spier-weefsel: "bibberen") - atrium fibrilleren (BF: boezems pompen onvoldoende uit in kamers: geeft vergroot risico op stolselvorming) - ventrikel fibrilleren (VF: kamers pompen niet meer uit naar het lichaam: dodelijk!)

fibula
kuitbeen

fissuur
(Botletsels) (= barst-spleet) vaak wel pijn, geen duidelijke afwijking zichtbaar

fluxus post-partum
(Zwangerschap en geboorte) abloeding na geboorte van het kindje (--> shock!)

fractuur
(Botletsels) (= been-bot breuk; als teken #)

gecompliceerde (open) fractuur
(been-bot breuk) wond i-d huid thv fractuur

gesloten fractuur
(been-bot breuk) huid is intact gebleven

gravida
(Zwangerschap en geboorte) zwangere; van graviditeit = zwangerschap

gravidarum
(Zwangerschap en geboorte) tijdens de zwangerschap

green stick fractuur
(been-bot breuk) "geknikt-gebarsten" als twijgje (meer "elastisch" botweefsel bij kinderen)

gynaecologie
kennis van de ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen

hart-infarct
(Hart- en vaatziekten term) acuut zuurstof-tekort van hartspierweefsel door af­slui­ting van één of meer krans­slagaderen (= slagade­ren die om het hart liggen) zich uitend in beklemmende pijn achter 't borstbeen, meestal uitstralend naar armen, hals, kaak, mond

hechtwond
(Huiddefecten) dermate grote of gecompliceerde verwonding dat deze gehecht dient te worden

hematoom
(Huiddefecten) bloeduitstorting

hepatitis
(Ziektebeelden) (hepar = lever) leverontsteking, meestal veroorzaakt door een virus (A, B, herpes simplex), soms door een bacterie (ziekte van Weil), door de invloed van giftige (= toxische) stoffen (alcohol, medicijnen) of door andere interne ziekten --> vaak "geel" oogwit of zelfs "gele" huids­kleur (= icterus)

humerus
bovenarm

hyper-glycemie
(Ziektebeelden) (hyper = veel - glucose = druivesuiker - (a)emie = mbt het bloed) sterk verhoogd glucosegehalte van het bloed

hyper-ventilatie
(Ziekten aan de luchtwegen) versnelde en verdiepte ademhaling, meestal door emo­ties bij neurotische mensen, soms tgv ziektetoestanden zoals diabetes, cerebrale stoornissen of hartproble­men

hypo-glycemie
(Ziektebeelden) (hypo = verminderd-onvolkomen) te laag glucosegehalte van het bloed

H.N.P.
(Ziektebeelden) (= Hernia Nucleï Pulposi - hernia = breuk) uitstulping van een tussenwervelschijf waardoor druk ontstaat op bepaalde zenuwen, meestal thv de lendewer­vels (van boven naar beneden: L(umbale) 1, L2, L3, enz)

ileus
(Ziektebeelden) onvermogen van de darm tot voortbewegen van de darm-inhoud, tgv bijvoorbeeld spierverlamming, afsluiting

immatuur
(Zwangerschap en geboorte) onvoldragen

impressie fractuur
(been-bot breuk) indrukking, b.v. slag op de schedel

in­farct
(Hart- en vaatziekten term) (= op­vul­ling) gehele (of gedeeltelijke) afsluiting van een bloedvat, zodanig dat het weefsel, dat door dit vat van bloed wordt voorzien, door het tekort beschadigd wordt

infunderen
het bereiden-toedienen van een infuus

infusie
ingieting, het inbrengen van vocht

infuus
vloeistof bereid uit geneesmiddelen

inhalatie
(Ziekten aan de luchtwegen) (= inademing van dampen - gassen)

inhalatie-trauma
trauma tgv inademing van schadelijke dampen-gassen (b.v. rook bij een brand)

inspiratie
(Ziekten aan de luchtwegen) (= inademings-activiteit)

intubatie
inbrengen van een buisje in het strottenhoofd (begin van de luchtpijp, achter de stembanden) mbv de

ischemie
(Hart- en vaatziekten term) (= plaatselijke bloedeloosheid, zuurstoftekort in het weefsel)

I.B.S.
(Psychiatrie) (= In Bewaring Stelling) gedurende korte tijd (enkele weken) verplichte opname

I.C.U.
(= Intensive Care Unit) afdeling voor intensieve zorg tbv diverse vitale lichaamsfuncties

koliek
(Ziektebeelden) heftige pijn door kramptoestand van spierweefsel in holle organen (maag, darm, galwegen, baarmoeder, uri­newegen, etc.)

koortsstuip
(Ziektebeelden) vooral bij kinderen tot ± 5 jaar voorkomende aanvallen van krampen, (gelijkend op epileptische insulten) tgv veel te hoge lichaams-temperatuur (> 39 °C)

laryngoscoop
om, dmv beademings-automaat of beademings-ballon, de ademhaling kunstmatig te vervangen-ondersteunen

luxatie
(Letsels gewrichten) (= ontwrichting) kop gewricht is uit gewrichtspan

manie
(Psychiatrie) toornis in het gevoelsleven, zich uitend in onbedwingbare driften van allerlei aard

meningitis
(Ziektebeelden) (meningen = hersenvliezen) acute of sub-(= half) acute infectie-ziekte gekenmerkt door ontsteking van de hersen- en-of de ruggemergs­vlie­zen, vrijwel altijd door bacteriële of virale oorzaak ("nekkramp") --> kan besmet­telijk zijn !

M.R.I.
(= Magnetic Resonance Imaging) door interpretatie van teruggekaatste magnetische straling, mbv een computer, opnamen maken van dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam (toepassing als CT-scan, echter veel nauwkeuriger opnamen)

neonaat
(Zwangerschap en geboorte) pasgeborene

neurologie
kennis van de ziekten van het zenuwstelsel

orgaan bloeding
(Bloedingen) meestal door stomp of doordringend trauma aangedane organen (longen, lever, nieren, milt) --> shock !!

orthopedie
behandeling van ziekelijke vorm- en functieverandering van 't bewegingsapparaat

packed cells
plasma-vloeistof waarin grote hoeveelheden rode bloedlichaampjes "zweven"

partus
(Zwangerschap en geboorte) bevalling, baring, uitdrijving van het kind

patella
knieschijf

placenta
(Zwangerschap en geboorte) "moederkoek" schijfvormig zeer vaatrijk vormsel in de baarmoeder tijdens

pneumo-thorax
(Ziekten aan de luchtwegen) ophoping van lucht-gas in de borstholte

pneumonie
(Ziekten aan de luchtwegen) longontsteking

polikliniek
afdeling voor behandeling van lopende patiënten: geen klinische (kliniek = ziekenhuis) opnames

poly-trauma
poly = veel. ernstig gekwetste ongevalspatiënt, met diverse verwondingen

prematuur
(Zwangerschap en geboorte) te vroeg, voortijdig, geboren

psychisch trauma
geestelijk geweld aangedaan, b.v. blootstelling aan oorlogssituatie, bedreiging met geweld

psychose
(Psychiatrie) geestesziekte waarbij men moeite heeft met het onder­scheiden van-geen verschil meer kan onderkennen tussen fantasie en werkelijkheid, zich uitend van "onzinver­ha­len" tot compleet chaotische - onbegrijpelijke levenswijze en-of agressie

P.O.K.
(= Poliklinische Operatie Kamer)

P.T.C.A.
(Hart- en vaatziekten term) (= Percutane Transluminale Coronaire Angio­plastiek = "dot­teren": methode van dr Dotter en dr Judkins USA) dmv inbrengen catheter met opblaasbaar uiteinde, dicht-ge­slibte vaten verruimen