Kopie van `Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
Categorie: Medisch
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 137


radius
spaakbeen

recidief
(= terugval) opnieuw optreden van ziekteverschijnselen na genezing

ruptuur
(Zwangerschap en geboorte) (= scheuring) (bijna-) totale vagina-ruptuur = scheuring van onder­zijde vagina tot (en met) de anus, tgv bevalling

R.M.
(Psychiatrie) (= Rechtelijke Machtiging) gedurende langere tijd (half jaar) verplichte opname

saturatie
(= verzadiging) mate van verzadiging van het bloed met zuurstof (waarde van 95 tot 100 is normaal)

scapula
schouderblad

schedelbasis fractuur
(been-bot breuk) bloed uit oren-neus-soms mond tgv # in de schedelbasis (daar waar schedel aan romp vastzit) vaak rechtstreekse verbinding hersenvocht-buitenlucht --> bloed met hersenvocht (hersen- en ruggemergvocht = liquor cerebrospinalis) op een gaasje een "halo" zichtbaar (bloed met vage cirkel)

septum-defect
(Hart- en vaatziekten term) (septum = tussenschot - defect = gebrek) bij hartproblemen meestal: O2-rijk bloed wordt door defect ("gaatje" in) tussen­schot van het hart "ver­mengd" met O2-arm bloed

seroniteit
(Zwangerschap en geboorte) te lang durende zwangerschap

sinus-ritme
(Hart- en vaatziekten term) (= RSR: Regulair Sinus Ritme) normale hartslag geactiveerd van­uit de sinus-knoop

slagaderlijke bloeding
(Bloedingen) (= arteriële bloeding) bloed spuit stootgewijs (hart-ritme) uit de wond

spannings-pneumothorax
(Ziekten aan de luchtwegen) tijdens de inademing wordt lucht aangezogen via een (traumatisch of ziekelijk) defect dat zich bij uitade­ming sluit, zodat de hoeveelheid lucht in de borsthol­te steeds toeneemt

steekwond
(Huiddefecten) door voorwerp veroorzaakte insteekopening (voorwerp op z'n plaats in het lichaam laten; in elk geval, indien mogelijk: meenemen!)

stent
(Hart- en vaatziekten term) (= zelf-uiteengaande metalen prothese)­ wordt, tijdens de dot­ter-behandeling, in een coronaire arterie ingebracht, houdt het vat (langer) open­

sternum
borstbeen (middenvoor)

stoma
(= opening) onnatuurlijke, al of niet kunstmatige (door een chirurg aangelegde) opening, die een lichaamsholte met de buitenwereld verbind: urine-stoma, anus praeternaturalis, tracheo-stoma

succomberen
(= bezwijken-overlijden) voorkeurs-term bij het melden van dit gegeven aan de CPA per portofoon-mobilofoon: "de patiënt is "gesuccombeerd"

tachy-cardie
(Hart- en vaatziekten term) (tachy = snel) abnormaal snelle hartwerking

tensie
(= spanning-druk) bloeddruk: gemiddelde R(iva)R(occi) 120-80 (mm kwik-kolom)

terminaal
(= zich aan het einde bevindend) laatste levensfase van een niet meer te genezen zieke

tibia
scheenbeen

tracheotomie
(= luchtpijpsnede) (nood-) operatieve opening van de luchtpijp (= trachea)

trauma
gewelddadige inwerking waardoor een verwonding ontstaat

triage
het rangschikken van gewonden, bij grotere ongevallen en rampen, naar de ernst van de verwondingen

T.I.A.
(Hart- en vaatziekten term) (= Trancient Ischaemic Attack) plotseling optredende neurologische uitvalsverschijn­selen tengevolge van circulatie-stoornissen in de hersenen, welke van voorbijgaande aard zijn en wei­nig tot geen restver­schijnselen nalaten

T.S.
(Psychiatrie) (= Tentamen Suïcide) zelfmoordpoging

ulna
ellepijp

urine-retentie
(Ziektebeelden) (= ophouding-terughouding, van urine) onmogelijkheid urine uit de blaas te lozen

urologie
kennis van de ziekten van nieren, urinewegen en mannelijke geslachtsorganen

uterus
(Zwangerschap en geboorte) baarmoeder

ventilatie
(Ziekten aan de luchtwegen) (= luchtverversing - ademhaling)

ventrikel
(Hart- en vaatziekten term) (= kamer) 2 kamers aan de onderzijde van het hart

verkoever-kamer
(verkoeveren = zich herstellen) waar patiënten uit de narcose bijkomen; "recovery"

wervel fractuur - dislocatie
(Hersen-zenuw-letsel) gevolg vaak: tintelingen en - of uitvalsverschijnselen (® nekkraag + wervelplank)

whip-lash
(Hersen-zenuw-letsel) (= zweep-slag) langdurige hoofd-nekpijn en duizeligheid na extreme strekking gevolgd door buiging van de nek, tgv schok­stoot bij botsing (kop-staart b.v)

zwangerschaps-toxicose
(Zwangerschap en geboorte) (= zwangerschaps-vergiftiging) verschijnselen: o.a. hoge tensie, oedeem, eiwitten in de urine

zygoma
jukbeen