Kopie van `De Berkel - Biologie termen voor VWO`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


De Berkel - Biologie termen voor VWO
Categorie: Medisch > Biologie
Datum & Land: 31/10/2007, NL
Woorden: 66


Aids
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN - Acquired Immuno Deficiency Syndrome, hierbij word afweersysteem aangetast

Amnion
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - binnenste vruichtvlies

Amnionholte
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - holte in embryoblast

Amyloplasten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - zetmeelkorrels, hierin wordt zetmeel opgeslagen.

Anthocyaan
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - kleurstof die voor de blouwe, rode of roze kleur aan planten en bloemen.

Anticonceptie
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - manieren om niet zwanger te worden

Anticonceptiemiddelen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - ook wel voorbehoedsmiddelen

ATP
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - adenosinetrifosfaat op de moleculen hierin wordt energie die bij de verbranding in mitochondriën vrijkomt opgeslagen.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - als het eitje buiten de baarmoeder innestelt

Celkern
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - bestaat uit kernplasma en een kernmembraan.

Cellen van Leydig
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - vormen testosteron

Celmembraan
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - buitenste laag van het cytoplasma, een dun vlies.

Celmembraan
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - grens tussen cel en omgeving

Celwand
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - stevig laagje om een plantaardige cel. Behoort tot tussencelstof.

Clitoris
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel kittelaar, vangt seksuele prikkels op, tussen kleine schaamlippen

DNA
GENETICA > CHROMOSOMEN - in de moleculen van deze stof ligt de erfelijke informatie vastgelegd.

Eencellige
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - individu bestaande uit één cel.

Eeneiige tweeling
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - als klompje cellen splitst en beide helften uitgroeien tot individu

Embryoblast
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - ook wel embryonaalknop, vormt het begin van de eigenlijke embyo

Fenotype
GENETICA > FENOTYPE EN GENOTYPE - dit zijn de waarneembare eigenschappen van een individu.

Foetus
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - embryo van drie maanden, lijkt al op mens

Follikel
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - eicel met laag andere cellen eromheen

Fosfolipiden
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - vetachtige stoffen waaruit een celmembraan bestaat.

Fotosynthese
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - proces waarbij met behulp van licht glucose wordt gevormd uit water en koolstofdioxide. Hierbij komt zuurstof vrij. Kan in chromoplast overgaan.

FSH
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - follikelstimulerend hormoon, stimuleert vorming zaadcellen bij manGolgi-systeem
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - bestaat uit opeengestapelde platte blaasjes, elk omgeven door een membraan.

Gonorroe
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN - ook wel een druiper, soa waarbij slijm en etter uit penis/vagina komt.

HCG
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - humaan choriongonadotropine, hormoon dat trofoblast afscheid waardoor het gele lichaam in stand blijft, na 3 mnd neemt de placenta het over

Hypofyse
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - zie afb. 12, blz. 68, produceert o.a. FSH, LH,

Ionen
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE -

Johann Mendel
GENETICA > MONOHYBRIDE KRUISINGEN - grondlegger van de genetica.

Kleine schaamlippen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - zie afb. 11, blz. 68

Klievingsdeling
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - deling waarbij geen groei plaatsvind

LH
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - luteïniserend hormoon, stimuleert aanmaak testosteron bij man,

Oestrogeen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - vrouwelijk geslachtshormoon, bijv. oestradiol en oestron, zorgen voor secundaire geslachtskenmerken bij vrouwen

Organel
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - elk deel van een cel met een eigen functie

Organenstelsel
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > ORGANEN, CELLEN EN WEEFSELS - groep van samenwerkende organen.

Organismen
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > WAT IS BIOLOGIE - levende wezens

Orgasme
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - klaarkomen

Osmose
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - de verplaatsing van water door een semipermeabel membraan, van een plaats met een lage osmotische waarde naar een plaats met een hogere osmotische waarde.

Osmotische waarde
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - afhankelijk van aantal opgeloste deeltjes per volume-eenheid. Van belang bij stoffen die in ionen uiteenvallen.

Overgangsjaren
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel menopauze, ongeveer 50 jarige leeftijd

Overtijdsbehandeling
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - bij uitblijven menstruatie > baarmoeder schoongemaakt en leeggezogen

Ovulatie
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel eisprong, hierbij verlaat de eicel het follikel en gaat eileider in

Oxytocyne
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - veroorzaakt weeën, gemaakt door hypofyse

Secretie
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - afgifte van stoffen door een cel. Afb. 57 blz. 28

Secundaire geslachtskenmerken
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - baardgroei, zwaardere stem, haargroei rond geslachtsorganen en in oksels.

Seksualiteit
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUALITEIT - speelt rol vanaf puberteit, speelt rol bij voortplanting en/of lustbeleving, en onderhoud relaties

Seksueel overdraagbare aandoeningen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN - ook wel SOA of geslachtsziekte, kan allen worden over gedragen door intiem lichamelijk contact met besmette persoon

Selectief permeabel
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - als bepaalde stoffen niet worden binnengelaten en andere wel, zoals celmembraan doet.

Selectief transport
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - transport waarbij alleen bepaalde stoffen worden doorgelaten.

Semipermeabel/halfdoorlatend
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - als de moleculen van de opgeloste stof er niet doorheen kunnen. Afb. 72 blz. 34

Smegma
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - smeer dat onder voorhuid word geproduceerd

Spallanzani
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - herhaalde de proef van Needham, maar sloot de stolp luchtdicht af voordat hij hem van het vuur haalde, resultaat

Spermatogenese
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - vorming van zaadcellen

Spiraaltje
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - ook wel ankertje, plastic met koperdraad/geïmpregneerd met hormoon

Syfilis
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN - soa, te merken aan zweertje aan geslachtsorganen

Urinebuis
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - buis van blaas naar buiten

Voorhuid
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - huid over eikel

Voortplanten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > WAT IS BIOLOGIE - waarbij nakomelingen ontstaan.

Voorvocht
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - vocht dat voor de zaadlozing de penis verlaat

Vruchtwater
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - zit in amnionholte, beschermt embryo tegen schokken en uitdroging

Weefselvloeistof
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - dun laagje vloeistof dat iedere individuele cel van een veelcellig dier omgeeft.

Zelfbestuiving
GENETICA > MONOHYBRIDE KRUISINGEN - (bij planten) als stuifmeel van de meeldraden op de stempels van bloemen die zich op dezelfde plant bevinden komt.

Zygote
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - bevruchte eicel

Zygote
GENETICA > CHROMOSOMEN - dit is een bevruchte eicel die kan uitgroeien tot een nieuw individu.