Kopie van `De Berkel - Biologie termen voor VWO`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


De Berkel - Biologie termen voor VWO
Categorie: Medisch > Biologie
Datum & Land: 31/10/2007, NL
Woorden: 26


Amnion
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - binnenste vruichtvlies

Amnionholte
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - holte in embryoblast

Amyloplasten
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE CELLEN - zetmeelkorrels, hierin wordt zetmeel opgeslagen.

ATP
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DE SUBMICROSCOPISCHE BOUW VAN CELLEN - adenosinetrifosfaat op de moleculen hierin wordt energie die bij de verbranding in mitochondriën vrijkomt opgeslagen.

Clitoris
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel kittelaar, vangt seksuele prikkels op, tussen kleine schaamlippen

DNA
GENETICA > CHROMOSOMEN - in de moleculen van deze stof ligt de erfelijke informatie vastgelegd.

Eencellige
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > MEMBRANEN EN HET TRANSPORT VAN STOFFEN - individu bestaande uit één cel.

Eeneiige tweeling
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - als klompje cellen splitst en beide helften uitgroeien tot individu

Embryoblast
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - ook wel embryonaalknop, vormt het begin van de eigenlijke embyo

FSH
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - follikelstimulerend hormoon, stimuleert vorming zaadcellen bij man

HCG
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - humaan choriongonadotropine, hormoon dat trofoblast afscheid waardoor het gele lichaam in stand blijft, na 3 mnd neemt de placenta het over

Hypofyse
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - zie afb. 12, blz. 68, produceert o.a. FSH, LH,

Ionen
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE -

LH
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - luteïniserend hormoon, stimuleert aanmaak testosteron bij man,

Oestrogeen
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > DE HORMONALE REGELING VAN DE VOORTPLANTING - vrouwelijk geslachtshormoon, bijv. oestradiol en oestron, zorgen voor secundaire geslachtskenmerken bij vrouwen

Osmose
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - de verplaatsing van water door een semipermeabel membraan, van een plaats met een lage osmotische waarde naar een plaats met een hogere osmotische waarde.

Osmotische waarde
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - afhankelijk van aantal opgeloste deeltjes per volume-eenheid. Van belang bij stoffen die in ionen uiteenvallen.

Overgangsjaren
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel menopauze, ongeveer 50 jarige leeftijd

Overtijdsbehandeling
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > GEBOORTEREGELING - bij uitblijven menstruatie > baarmoeder schoongemaakt en leeggezogen

Ovulatie
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - ook wel eisprong, hierbij verlaat de eicel het follikel en gaat eileider in

Oxytocyne
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > EMBRYONALE ONTWIKKELING - veroorzaakt weeën, gemaakt door hypofyse

Ppm
INLEIDING IN DE BIOLOGIE > DIFFUSIE EN OSMOSE - parts per million.

Smegma
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - smeer dat onder voorhuid word geproduceerd

Urinebuis
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN MAN - buis van blaas naar buiten

Zygote
VOORTPLANTING EN ONTWIKKELING > HET VOORTPLANTINGSSTELSEL VAN EEN VROUW - bevruchte eicel

Zygote
GENETICA > CHROMOSOMEN - dit is een bevruchte eicel die kan uitgroeien tot een nieuw individu.