Kopie van `Echtscheidingwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Echtscheidingwoordenboek
Categorie: Juridisch > Echtscheiding
Datum & Land: 16/01/2009, NL
Woorden: 22


Ambtenaar
Een ambtenaar is een persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten, mits ondergeschikt aan een hoger gezag.

Burgerlijk wetboek
Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlandse wet en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Burgerlijke Stand
Burgerlijke Stand, in de registers van de Burgerlijke Stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Hieronder valt wanneer iemand is; geboren, overleden, getrouwd en gescheiden.

EOO
EOO, een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

EOT
EOT, de echtscheiding door onderlinge toestemming.

Feitelijke scheiding
Een feitelijke scheiding regelt enkele zaken zoals woonplaats, regeling in verband met kinderen enz. men woont gescheiden, maar blijft voor de wet wel nog gehuwd.

Hypotheek scheiding
Hypotheek scheiding als een stel een gezamenlijk huis heeft gekocht is dit meestal door een hypotheek betaald, als er echter een conflict tussen beiden ontstaan en een echtscheiding de enige oplossing is, zal er gekeken moeten worden hoe men het huis en dus de hypotheek gaat scheiden. Als het financ...

Jeugdrechtbank
De jeugdrechtbank doet uitspraak over de regeling met betrekking tot de kinderen tot ze 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank helpt bij echtscheiding met: alimentatie, omgangsregeling en opvoedingsproblemen.

Kinderalimentatie
Kinderalimentatie, als er tijdens een echtscheiding kinderen een rol spelen. Moet er alimentatie voor deze kinderen worden betaald. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het netto inkomen van de ouders. In principe is het zo dat de kinderen de dagelijkse bezigheden kunnen blijven doen, zoa...

Nietigverklaring van het huwelijk
Nietigverklaring van het huwelijk, dit is een andere omschrijving voor echtscheiding, dit kan ook in de kerk gebeuren bij een kerkelijk huwelijk.

OM
OM, is de afkorting voor Openbaar Ministerie voor meer informatie zie Openbaar Ministerie

Omgangsrecht
Omgangsrecht, Beide ouders hebben wettelijk gezien recht op regelmatig persoonlijk contact met hun kinderen. De regeling hiervan wordt na een scheiding vastgelegd in een vonnis of in een overeenkomst die door de rechtbank bekrachtigd wordt. Regel hiervoor dus een advocaat om geen problemen te krijge...

Omgangsregeling
Omgangsregeling, dit is de regeling die bepaalt op welke manier het omgangsrecht moet worden uitgevoerd.

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag, in principe houden beide ouders bij een echtscheiding het ouderlijk gezag. Echter wanneer een vonnis iets anders bepaalt, kan een gezag veranderen of zelfs stoppen. Het Burgerlijk wetboek geef aan dat beide ouders een recht op persoonlijk en regelmatig contact met de kinderen hebben...

Ouderschapsplan
Ouderschapsplan, kinderen hebben het recht hun ouders te blijven zien na een echtscheiding. In de meeste situaties is het in het belang van het kind om contact te houden met beiden.

Overspel
Overspel, het niet trouw zijn aan het huwelijk, voor meer informatie zie echtbreuk.

Uitvoerbaarheid van een vonnis
Uitvoerbaarheid van een vonnis. Een vonnis heeft maar gevolgen wanneer het uitvoerbaar is verklaard. Afhankelijk van de procedure of het soort vonnis, kan dit onmiddellijk zijn, kan dit een tijd duren of kan dit pas na een bepaalde handeling zijn. Raadpleeg bij daarom altijd bij twijfel een advocaat...

Vonnis
Vonnis, Een vonnis is een eindbeslissing van de rechtbank, uitgesproken door een rechter. Een vonnis moet men altijd uitvoeren. Doet men dit niet, dan kan men daarvoor veroordeeld worden.

Vreemdgaan
Vreemdgaan, meer informatie zie overspel.

Vriendschap
Vriendschap, dit kan ontstaan er als men vaak met iemand optrekt en die persoon ook erg aardig vind, dit kan af en toe ook nog na een echtscheiding ontstaan met de ex-partner.

Wet
Wet, bij een echtscheiding kan de rechtbank enkel beslissingen nemen die binnen de grenzen van de wet liggen. De rechter kan dus niet zomaar beslissen wat hij goed vindt, of wat het 'gezond verstand' voorschrijft. In het Burgerlijk wetboek staat met betrekking tot echtscheiding beschreven onder wel...

Wettelijk stelsel
Wettelijk stelsel, Nederland heeft een tamelijk bijzondere regeling betreffende de inkomsten en het vermogen tijdens het huwelijk. Het wettelijk stelsel is de algehele gemeenschap van goederen. Hierbij vallen in beginsel alle goederen van de echtgenoten, zowel verkregen voor als tijdens het huwelijk...