Kopie van `Via Verspoor`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Via Verspoor
Categorie: Juridisch > Nalatenschap
Datum & Land: 27/05/2013, NL
Woorden: 5


Akte van Overlijden
Dit is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand aan de hand van een door een arts afgegeven schriftelijke verklaring van overlijden.

Erfbelasting
(voorheen successierechten)De belasting die iemand moet betalen vanwege het erfdeel dat hij of zij heeft aanvaard.

Erfenis
Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn of haar overlijden achterlaat

Euthanasieverklaring
Dit is een schriftelijke verklaring waarmee iemand precies aangeeft onder welke omstandigheden hij of zij graag zou willen dat een arts bij hem of haar euthanasie toepast. Voor meer informatie zie www.nvve.nl

Volmacht
(notarieel)Met een notariële volmacht verleent een persoon, de volmachtgever, een andere persoon, de gemachtigde, de bevoegdheid om in zijn of haar plaats en namens hem of haar iets te doen.