Zoek op

evaluatie

rechtswetenschap: beoordeling bijv. van een psychiatrisch rapport over de verdachte. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/evaluatie

evaluatie

de evaluatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [evalyˈwa(t)si] Verbuigingen:   evaluatie|s (meerv.) het verzamelen van informatie over iets wat is gebeurd en die gebeurtenis vervolgens beoordelen Synoniem:   nabeschouwing © Kernerman Dictionaries. Spell...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/evaluatie

EVALUATIE

1) Aanslag 2) Begroting 3) Beoordeling 4) Bepaling van de muntwaarde 5) Bepaling van muntwaarde 6) Koersberekening 7) Nabeschouwing 8) Nabespreking 9) Schatting 10) Taxatie 11) Waardebepaling 12) Waardering 13) Waardeschatting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EVALUATIE/1

evaluatie

Een evaluatie van een wijziging, probleem, proces, project et cetera. Kenmerkend voor evaluaties is de beoordeling van vooraf bepaalde punten in de levenscyclus, vooral na afsluiting. Het doel van een evaluatie is te garanderen dat alle resultaten zijn gerealiseerd, en verbetermogelijkheden te identificeren. Zie ook wijzigingsevaluatie.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Evaluatie

Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van alternatieve oplossingen. Het begrip evalueren heeft ook als betekenis het schatten van het belang en de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Evaluatie

evaluatie

•bespreking en beoordeling van de gang van zaken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/evaluatie

Evaluatie

het onderzoeken of in een concreet geval de daadwerkelijk optredende gevolgen bij aanleg en gebruik van een activiteit binnen de grenzen blijven van de gevolgen die mede op basis van het milieueffectrapport ten tijde van het besluit werden verwacht en van de voorwaarden die deel uitmaken van dit besluit
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Evaluatie

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): evaluation, schatting, taxatie.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

Evaluatie

waarde bepalen. Het geven van je mening over bereikte resultaten en de gang van zaken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

evaluatie

beoordeling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

evaluatie

beoordeling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Evaluatie

Systematische beoordeling van effectiviteit en efficiëntie van het gevoerde beleid als onderdeel van de beleid- en beheercyclus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Evaluatie

Het proces van zoeken naar informatie over een noodsituatie, nodig om vast te stellen welke specifieke interventies Oxfam kan ondernemen. De term wordt ook gebruikt om de resultaten van dit proces aan te duiden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11129

Evaluatie

In een syllabus kunnen verschillende soorten van evaluatie worden aangeduid, met name: - gesloten boek examen; - open boek examen; - take-home examen; - paper; - verslag; - portfolio; - presentatie; - oefening met beoordeling; - medewerking tijdens contactmomenten; - self-assessement- peer-assessment.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11151

Evaluatie

Engels:Evaluation beoordeling
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/e

evaluatie

bespreking om na te gaan wat men ervan vond vb: uit de evaluatie bleek dat veel mensen ontevreden waren over de actie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=evaluatie

Evaluatie

Afweging van alternatieven en bepaling van de waarde van onderzoeks- en testresultaten. We onderscheiden product- en merkevaluatie. De consument beoordeelt, uitgaande van de door hem gezochte nuttigheden, de instrumentele en expressieve prestaties van het product of van het merk.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.