Kopie van `WeetHet`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


WeetHet
Categorie: Automatisering > Computer Technologie
Datum & Land: 28/05/2013, NL
Woorden: 579


ABR
Available Bit Rate. Een bepaalde dienst binnen het ATM protocol, die handig is voor computerverkeer. De ABR-dienst kan namelijk op flexibele wijze omgaan met bursty telecommunicatie-verkeer.

AGP (Accelerated Graphics Port)
Dit is een uitbreidingsslot in de PC (sinds 1997). Het passeert de langzamere PCI bus t.b.v. van een snelle data-overdracht naar een 3D grafische kaart.

AHRA
(Amerikaanse wetgeving) Audio Home Recording Act van 1992 welke het toestaat dat men voor prive gebruik een kopie mag maken van muziek of video. De Nederlandse wetgeving kent een soortgelijke wet. Zie ook Stichting Thuiskopie.

AMPS
American (Advanced) Mobile Phone System. AMPS is een standaard voor analoge mobiele netwerken, dat in eerste instantie in Noord-Amerika werd gebruikt. Het is een alternatief voor andere analoge cellulaire technieken zoals NMT en TACS. Later werd ook een digitale variant ontwikkeld: D-AMPS. Intussen een niet meer zo actuele techniuek.

AMR
Audio Modem Riser - een klein en simpel slot in de PC voor toepassingen als Audio, Moden en netwerkaansluitingen. Deze standaard geeft de fabrikant ruimte om een goedkope oplossing te bouwen. De meeste moederboarden hebben een dergelijk slot, meestal ongebruikt.

Analoog
Gegevens voorstellend in continue, vloeiende vorm. Tussen 2 analoge gegevens is een onbeperkt aantal waarden mogelijk.

Anamorf
Dit is een manier van beeldopslag waarbij het beeld verticaal uitgerekt op de disk staat.

ANAT
Apple Network Administration Toolkit. Een Systems Management Server achtige tool voor het Apple Macintosh platform.

AND
Logische bewerking 'EN' voor binaire woorden. De AND bewerking vergelijkt de woorden EN als beide WAAR zijn volgt er een WAAR als antwoord. Voorbeelden: 0 AND 0 = 0 (NIET WAAR), 0 AND 1 = 0 (NIET WAAR), 1 AND 0 = 0 (NIET WAAR) en 1 AND 1 = 1 (WAAR).

Android
Android is een (gratis) mobiel operating system, gebaseerd op Linux. Android werd oorspronkelijk ontwikkeld door Android Inc., een bderijf dat later gekocht werd door Google en recentelijk in het bezit is van de Open Handset Alliance. Android maakt het mogelijk om applicaties te bouwen d.m.v. Java, en functie bibliotheken aangeboden via Google. Op ...

ANSI (American National Standards Institution)
De organisatie die amerika representeerd in het ISO (Inetrnational Organization for Standardization). Ze werken mee aan de ontwikkeling van standaarden voor codering en signalering t.b.v. computers, telefonie, etc.

Anti-glare (anti-reflectie)
Refereert vaak naar een monitor beeldscherm die behandeld is om reflecties van andere lichtbronnen te minimaliseren.

AntiVirus
Refereert naar software die je helpt jouw PC tegen virus infecties te beschermen. Dit soort software heeft vaak ook hulpmiddelen om bestaande infecties te verwijderen.

Apache
Begin 1995 heeft een groep webpagina beheerders besloten om de webserver software van NCSA (een HTTP Daemon) aan te passen aan hun behoeften. In de loop van de jaren is Apache, een gratis (Open Source) pakket geworden welke beschikbaar is on Linux, Windows, etc. Op dit moment is het zelfs een van de meest gebruikte webserver pakketten ter wereld.

APE (of Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format)
APE bestanden zijn geluidsbestanden die gecomprimeerd zijn met Monkey's Audio Lossless Audio Compression Format. APE comprimeerd dus muziek zonder kwaliteits verlies (in tegenstelling tot b.v. MP3 en Ogg). Zie http://www.monkeysaudio.com/ Ze zijn af te spelen met FooBar2000 (http://www.foobar2000.org/). Soms zit er een CUE file bij, welke de positi...

API
Applications Programming Interface. Een interface die bestaat uit een set van instructies of software-routines, die de gebruiker/programmeur de mogelijkheid geeft om applicaties te bouwen voor bepaalde software of hardware.

APM (Advanced Power Management)
De term voor energiebeheerfuncties, ingebouwd in moderne PC's, die ervoor zorgen dat als een PC niet wordt gebruikt er minder stroom wordt verbruikt door b.v. de harddisk te stoppen of het beeld uit te zetten.

ASP (Active Server Pages)
Microsoft heeft deze techniek ontwikkeld en gebundeld met hun IIS (Internet Information Services) en PWS (Personal Web Server). Het staat de webpagina bouwer toe om verschillende soorten script talen te gebruiken voor het bouwen van een webpagina. O.a. HTML, VBScript, etc. M.b.v. deze scripts genereerd de server ter plekke een webpagina. De werkeli...

Aspect Ratio
Dit is de verhouding tussen breedte en hoogte van een monitor of TV. Een gewone TV heeft b.v. een Aspect Ration van 4:3. D.w.z. het scherm is 4 eenheden breed en 3 eenheden hoog. Een breedbeeld TV heeft een Aspect Ratio van 16:9 (bijna 5 x 3) waardoor die zwarte randen zichtbaar zijn rond 4:3 films (dit heet Letterbox).

ASPI (Advanced SCSI Programming Interface)
Ontwikkeld door Adaptec, ter betere controle en besturing van SCSI kaarten. Een universele programmeer interface, zodat je ongeacht het type SCSI kaart, men steeds universeel commando's kan versturen. Vaak wordt de ASPI gebruikt in combinatie met CD-brander software zoals CloneCD, Nero, etc.

Assembly Language
Dit is een processor specifieke programmeertaal op een zeer laag niveau waarbij je de processor direct zeer specifieke commando's geeft. Het aantal beschikbare commando' is zeer beperkt, maar door het lage niveau is de programmeur in staat zeer efficiente en zeer snelle software te schrijven. Door de hoge mate van vereistte expertise komt dit steed...

ATAPI (ATA Packet Interface)
Deze interface is onderdeel van EIDE (Enhanced IDE) welke de PC controle geeft over CD-speler en tape-drives m.b.v. de IDE interface.

ATA (AT Attachment)
Beter bekend als IDE, wat refereert naar de IBM-AT (Advanced Technology) PC's waar deze aansluiting voor harddisks als eerste gebruikt werd.

AT(X) Form Factor
De specificaties van een moederboard, hoe deze in een PC kast past en welke soort aansluitingen deze heeft. B.v. een AT voeding, een din-5 stekker voor het toetsenbord, geen seriele en parallel aansluitingen op het moederboard, etc. Deze standaard werd ogevolgd door de ATX form factor, waarbij de voeding een andere stekker gebruikt, seriel/parallel...

ATF-3
KPN-benaming voor een netwerk voor analoge mobiele telefonie. ATF-3 is gebaseerd op NMT-technologie.Attachement
Deze uitdrukking refereert naar een bestand welke aan een e-mail bericht hangt. Bij de meeste e-mail programma's herkenbaar aan het paper-clipje. Dit bestand moet - voor het verzonden kan worden - naar een tekst formaat worden omgezet met behulp van b.v. UUCODE of MIME.

AVR
1) Automatische Voltage Regulator. Een dergelijke schakeling zorgt ervoor dat het voltage binnen een bepaalde range blijft. 2) complexe PIC microcontrollers gemaakt door Atmel.

AVR
Automatsche Voltage Regulator. Beschermt apparatuur tegen pieken (en soms ook dalen) in de voltages. Met name van toepassing in UPS systemen.

B-Abonnee
In telefonie-jargon is de B-abonnee degene die gebeld wordt. Met andere woorden: de A-abonnee belt de B-abonnee.

B2B
Business to Business - Bedrijf naar Bedrijf.

B2C
Business to Consumer - Bedrijf naar consument.

B-ISDN
Broadband Integrated Services Digital Network. Een (toekomstig) netwerk met hoge snelheden, gebaseerd op ATM .

B-Kanaal (ISDN)
Een communicatie-kanaal in ISDN met een capaciteit van 64 kbit/s . Het B-kanaal wordt meestal gebruikt voor het verzenden van spraak- of data-informatie. De B-kanalen worden door het ISDN geschakeld tussen twee eindpunten op basis van signaleringsinformatie in het D-kanaal.

BBIAB
Be Back In A Bit - Ben zo terug.

BBL
Be Back Later - Ik kom straks terug.

BBS (Bulletin Board System)
Een BBS werd gebruikt om korte berichten met elkaar uit te wisselen. Hierbij - in de tijd voor het Internet - moest men met een modem bij het favoriete BBS inbellen (een PC met een modem) om mee te kunnen doen. Later is dit uitgegroeid tot een groot net (FiDo-net). Tegenwoordig refereert BBS ook naar discussie forums op het Internet.

BCC
Blind Carbon Copy. Als je mail stuurt, met e-mail adressen in het BCC veld, dan zien de ontvangers van deze e-mail niet wie er in het BCC veld staan. Zo kun je een kopie sturen naar iemand zonder dat de andere ontvangers daarvan op de hoogte zijn.

BNC Connector
Dit is het type connector welke gebruikt wordt voor Thin Ethernet (10Base2) coax kabels. De stekkers hebben een typische 'T'-vorm. BNC staat voor een van de volgende termen (of een mix ervan): - British Naval Connector - British Nut Connector - Bayonett Neill-Concelman Neil en Concelman hebben in ieder geval de connector ontwikkeld.

bps (Bit/s)
Bits per second. Maat voor transmissie-snelheid (of capaciteit van een communicatie-kanaal). Let op: het betreft hier BITS dus geen bytes!!!

BSMTP (Batched Simple Mail Transfer Protocol)
Dit wordt gebruikt om in 1 keer de post van een domein op te halen en te verzenden.

BSOD (Blue Screen of Death)
Refereert naar het blauwe scherm dat verschijnt bij Windows bij ernstige fouten. Meestal stopt de computer (met name onder Windows NT) hierna meteen.

Bubble Sort
Een sorteer algoritme. 1) Loop van boven naar beneden door een lijst. 2) Als je iets tegenkomt wat kleiner is als zijn voorganger: verwissel dan beide items. 3) Herhaal de stappen 1 en 2 tot je aan het einde van de lijst bent aangekomen. Dit heet een bubble sort omdat het lijkt alsof items steeds naar boven bubbelen.

Bug
Een fout in het ontwerp of het programmeren van een stukje hard- of software. De effecten van een bug kunnen, maar hoeven niet, fataal zijn.

Bureau of Land Management (BLM)
Het Bureau of Land Management, is een afdeling binnen het Amerkiaanse ministerie van Binnenlanse zaken, de publieke gronden van de Amerikaanse staat beheerd (verdeeld over hoofdzakelijk 12 Staten in het westen van Amerkia). Het heeft als taak gezondheid, afwisseling en productieviteit van deze gronden te waarborgen voor toekomstige generaties. Een ...

Burn in / Burn in test
Vroeger werd deze uitdrukking gebruikt met betrekking tot het inbranden van beeldschermen. Als een beeldscherm te lang dezelfde informatie weergaf, bleef deze informatie lang of zelfs permanent zichtbaar. Als oplossing werden daarom screen savers bedacht. Tegenwoordig refereert het ook aan tests waarbij wordt gekeken hoe lang het duurt voor iets he...

Bus muis
Een muis die gebruikt maakt van een 6-pins connector (PS/2) inplaats van een serieel stekker. Dit hoeft niet perse een PS/2 stekker te zijn maar kan ook een fabrikant specifieke bus-stekker zijn.

C
Een programmeertaal welke eind 70'er jaren ontwikkeld is t.b.v. de ontwikkeling van UNIX operating systemen. UNIX/LINUX is bijna geheel in C ontwikkeld. C laat veel ruimte voor de programmeur waardoor erg snelle applicaties te bouwen zijn. Opvolgers: C++ en C#.

C#
Een object-georienteerde variant van C/C++ ontwikkeld door Microsoft om samen te werken met de .NET technologie.

C/N (Carrier to Noise ratio)
De C/N geeft de kwaliteit van ontvangst aan en wordt vaak bij satellite ontvangst gebruikt. We willen daarbij een zo hoog mogelijke waarde hebben, dus Carries (signaal) zo hoog mogelijk en Noise (storingen/ruis) zo laag mogelijk. Voor digitale satelliet is minimaal 9dB nodig, voor analoog minimaal 12dB.

C++
Uitbreiding op de C standaard, ter ondersteuning van object georienteerd programmeren. Zie ook C.

C2D bestand
Een C2D bestand is een image van een CDRom welke met ISOBuster gebrandt kan worden (http://www.smart-projects.net). Er wordt beweerd dat WinOnCD dit formaat ook zou kunnen branden (http://www.roxio.com).

CBR
Constant (or Continuous) Bit Rate. Algemene term voor data verkeer met een constante snelheid. Tegenhanger is VBR (Variable Bit Rate).

CC (Carbon Copy)
Dit is een veld bij e-mail welke je gebruikt om iemand een kopie te sturen van een mail die je naar anderen stuurt. B.v. een mail die je naar een aantal leden van je team stuurt, met een CC naar jouw baas zodat die weet wat er gaande is en zodat hij weet dat deze informatie voor hem alleen ter kennis geving is. Let wel op: iedereen die deze mail on...

CCITT
Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony. Oude naam voor ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunications Standards Sector), een wereldwijde organisatie die vooral als doel heeft om standaarden vast te leggen op het gebied van Telecommunicatie.

CDMA
Code Division Multiple Access. Techniek om het spectrum van radio-transmissie te delen met meerdere gebruikers, zodat elke gebruiker een eigen communicatie-kanaal heeft, en dat de beschikbare golflengtes zo efficient mogelijk worden benut. CDMA wordt gebruikt, met name in Aziatische landen, voor mobiele telefonie. De belangrijkste alternatieve tech...

CD-R (CD-Recordable)
Dit is een type CD-Rom die eenmalig beschreven kan worden met data, muziek en/of video.

CD-ReWriter
Een randappartaat waarmee je niet alleen CD-ROM's kunt lezen, maar waarmee je ook zelf CD-R(ecordables) kunt beschrijven als ReWritables. Meermalen opneembare cd's dus.

CDROM (Compact Disc Read Only Memory)
Alleen-lezen media waarop men ongeveer 650 Mb aan computer data kan plaatsen. Intussen een van de meest gebruikte vormen van software distributie. Het formaat van de informatie op een CDRom is duidelijk anders als het formaat waarmee muziek op CD's gezet worden.

CD-RW (CD-ReWriteable)
Dit is een CD-Rom die je niet alleen kunt lezen of schrijven, maar ook kunt wissen voor hergebruik. Zie ook CDR.

Centropy (CTP)
Centropy (CTP), opgericht in January 1999, staat bekend als een van de zogenaamde warez groepen die zich specialiseerd op het illegaal beschikbaar maken van films. Met name hun 0-day en negative-day publicaties zijn berucht. De kwaliteit is niet een vast staand feit bij deze mannen, het kan DVD, CAM, etc kwaliteit zijn.

CF
Compact Flashcard - Een 50-pin tellende connector standaard voor PDA's, digitale camera's, MP3 spelers, etc. Doel was het bieden van PCMCIA functionaliteit in een kleiner formaat. Intussen bestaat er ook CF+.

CFM (Cubic Feet per Minute)
Maat voor het meten van luchtverplaatsing door b.v. ventilatoren. Hoe hoger de CFM, hoe beter de koeling.

CGA (Computer Graphics Adapter)
Een voorloper van de (S)VGA kaart, uit het DOS-tijdperk. De resolutie van CGA is 160x100, 320x200, en 640x200 punten. Zie ook (S)VGA en EGA.

CGI (Common Gateway Interface)
Een scripting interface zodat men programma's/scripts op een webserver kan laten lopen. Zie ook ASP.

CI (Common Interface)
De CI is ontwikkeld voor satelliet ontvangers. Hierbij moet een zogenaamde CAM in het CI slot gestoken worden. Een CAM ziet er uit alsof het een PCMCIA kaart is zoals we die zien in laptops. In deze CAM kaart kan en smartcard gestoken worden waarop de abonnement gegevens te vinden zijn voor de uitzendingen waarvoor men betaald. De CAM bevat hard- e...

CISC (Complex Instruction Set Computer)
Intel x86 processoren zijn van het type CISC, door de complexiteit van de standaard instructies die in de chip aan te roepen zijn. RISC is een alternatief hiervoor, die met een zeer beperkte instructie set uit de voeten kan. Bepaalde concurrenten van Intel, zoals Cyrix en AMD, gebruiken RISC processoren.

City-ring
Term die meestal duidt op een glasvezel-infrastructuur in een stedelijke omgeving, bedoeld om hoogwaardige telecommunicatie-diensten te bieden.

Class A IP
Dit is de groep IP adressen waarbij alleen het eerste nummer vast staat. Dus een IP adres van de vorm A.B.C.D heeft dan de waarde A vast staan. De waarden voor B, C en D kunnen varieren van 0 tot 255 (0 en 255 tellen zelf niet mee). Hierdoor zijn er ongeveer 16,8 miljoen combinaties mogelijk.

Class B IP
Dit is de groep IP adressen waarbij alleen de eerste twee nummers vast staan. Dus een IP adres van de vorm A.B.C.D heeft dan de waarde A en B vast staan. De waarden voor C en D kunnen varieren van 0 tot 255 (0 en 255 tellen zelf niet mee). Hierdoor zijn er ongeveer 65.000 combinaties mogelijk.

Class C IP
Dit is de groep IP adressen waarbij alleen het laatste nummer kan varieren. Dus een IP adres van de vorm A.B.C.D heeft dan de waarde A, B en C vast staan. De waarde voor D kunnen varieren van 0 tot 255 (0 en 255 tellen zelf niet mee). Hierdoor zijn er ongeveer 255 combinaties mogelijk.

CLI
Calling Line Identity. CLI is het telefoonnummer van de A-abonnee, dus van degene die opbelt. Dit telefoonnummer kan worden gepresenteerd op het scherm van de telefoon (of PC) van de B-abonnee, dus degene die opgebeld wordt. Men noemt dat CLIP (Calling Line Identification Presentation). CLIP is een (toekomstige) aanvullende dienst in telefonie-netw...

Clip Art
Afbeeldingen, die zonder copyright problemen (ik kan dat niet garanderen!) gebruikt mogen worden voor de opmaak van documenten, afbeeldingen en websites. Www.eyewire.com en images.google.com zijn twee plaatsen waar ik meestal mijn clipart haal.

CLV
Constant Lineair Velocity - Voor diskdrives, wil dit zeggen dat de lees-snelheid constant blijft, ongeacht van de positie op de disk. Hiervoor moet de draai-snelheid van de disk aangepast worden aan de positie van de kop. Als deze in het midden staat moet de disk sneller draaien en als de kop aan de buitenste rand staat, moet de disk langzamer draa...

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
Vaak wordt hier (niet helemaal terrecht) mee bedoelt de instellingen van de BIOS. In werkelijkheid is CMOS een chip fabricage type. Deze CMOS chips verbruiken bijzonder weinig stroom, waardoor een enkel batterijtje de gegevens al kan vast houden.

CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black)
Kleuren schema zoals deze door drukkers en printers gehanteerd wordt. Dit is dus NIET hetzelfde als RGB. De manier van kleuren mengen is duidelijk anders en moeilijk om te zetten.

CPS (Characters Per Second)
De hoeveelheid tekens per seconde die een printer per seconde op papier kan zetten. Deze term werd vroeger met name gebruikt voor dot matrix printers en daisy wheel printers. Tegenwoordig wordt de snelheid van een printer aangegeven in PPM (Pagina's Per Minuut).

CPU (Central Processing Unit)
Je kunt de CPU zien als het brein van jouw computer (niet dat dit intelligentie suggereerd, maar goed). De meeste mensen denken bij CPU's aan Intel (Pentium, StrongARM), AMD (Athlon/Duron), Motorola (68xxx, PowerPC), of IBM (also PowerPC). In het Nederlands ook wel CVE genoemd (Centrale Verwekings Eenheid).

CSLE (Cabel Select)
Een poging plug and play in te voeren voor de ATA/IDE interface. Hierbij zet je alle drives op CSEL, waarna configuratie t.b.v. Master/Slave bepaling automatisch gebeurt. Helaas gaat dit niet altijd goed.

CSS (Cascading Style Sheets)
CSS wordt gebruikt om bepaalde stijl elementen van een webpagina of meerdere webpagina's te definieren. Zo kan men bepalen dat er een bepaalde stijl komt die gebruik maakt van het lettertype Arial, grootte 2. CSS is dus ook bruikbaar voor meerdere pagina's waardoor consequent dezelfde stijl gehanteerd kan worden zonder al te veel handeling. De mees...

CSS (Content Scrambling System)
Informatie versleutelingssysteem. Deze methode wordt gebruikt om de inhoud van DVD's te versleutelen zodat deze niet afgespeeld kunnen worden op DVD spelers die daarvoor geen licenties hebben betaald. Daarnaast een bescherming om te voorkomen dat DVD's te kopieren zijn. CSS is een combinatie van verschillende technologien zoals MacroVision, DVD Reg...

CSTN
Color Super-Twist Nematic - een vorm van LCD (Liquid Crystal Display) beeldscherm(pje) voor elctronica. Elke punt in een CSTN display bestaat uit 3 aparte punten voor Rood / Groen / Blauw, welke elk apart gestuurd worden door een controller chip. Een 320 bij 240 pixel CSTN display heeft dus eigenlijk 960 bij 240 individuele puntjes.

CSV (Comma Separated Values)
Een bestandsformaat waarbij data (fields) gescheiden wordt door komma's en iedere regel (record) eindigd met een carriage return.

CT2
Cordless Telecommunications 2. Digitale standaard voor draadloze telefonie. Het systeem is vergelijkbaar met DECT, maar DECT biedt meer mogelijkheden.

CTRL (Control Toets)
CTRL is een toets op het toestenbord, welke soortgelijk als SHIFT en ALT, zorgt voor de weergave van alternatieve tekens of functies.

Curbstoning
Een farude techniek waarbij een iemand zich voor doet als een prive persoon, terwijl hij/zij in werkelijkheid een zaak heeft. Vaak worden producten met (verborgen) gebreken op die manier verkocht waarbij de verkoper het gedoe met problemen rond het product makkelijk kan afwinpelen - terwijl voor deze rommel dus wel goed geld gevangen werd.

Cursor
Vaak een knipperend (liggend) streepje of blokje op het computer scherm welke aangeeft op welke positie in het scherm je nu werkt. Tegenwoordig wordt het pijltje van de muis ook vaak cursor genoemd - heet geeft aan waar je op het scherm bent.

CVBS
Color-Video-Blanking-Synchronisation. We noemen dit ook wel composiet video. Deze techniek maakt het mogelijk over 1 enkele draad al de benodigde informatie voor video te transporteren. Op veel TV's, Videorecorders en sommige PC's, zie je een gele tulp stekker, dit is het CVBS signaal. Ook SCART bevat dit signaal op 1 van de pinnen.

CVL
Constant Linear Velocity is een manier waarbij informatie op een disk, bv een CD, geshreven wordt waarbij de omwentel snelheid van de disk hoger is in het midden van de disk, in vergelijking met de omwentel snelheid aan de uitersten van de disk (buitenkant zeg maar). Hierdoor is de data lees snelheid constant.

DB25
Dit is de naam van de connector die gebruikt wordt voor o.a. parallel poorten op de PC. Het is een D vormige stekker met 25 pinnen, 13 in de bovenste rij en 12 in de onderste rij. DB25 wordt bij oudere computers ook wel voor de serieel poort gebruikt.

DB9
Dit is de naam van de connector die gebruikt wordt voor o.a. serieel poorten op de PC. Het is een D vormige stekker met 9 pinnen, 5 in de bovenste rij en 4 in de onderste rij.

DBA (DataBase Administrator)
De persoon die de databases beheerd. Zijn of haar taak is het zorg te dragen voor de juiste rechten en beveiliging van de data, het instand houden van de database (integriteit, backups, etc), etc. Daarnaast dient hij of zij zich bezig te houden met het aanmaken en ontwikkelen van database structuren.

DC
DC - Direct Current ook wel Gelijkstroom genoemd. Een stroombron waarbij de stroom in 1 richting gaat, en een duidelijke PLUS en MIN pool heeft. Bijvoorbeeld een batterij. Zie ook AC.

DC (Direct Current)
Gelijkstroom. Dit is een type van electronische stroom waarbij polariteit constant blijft. O.a. batterijen geven een dergelijke spanning af. Zie ook AC.

DCS1800 / GSM1800
DCS1800 is vergelijkbaar met GSM . Het enige verschil is dat gebruik wordt gemaakt van een andere frequentieband: GSM werkt op 900 MHz, DCS1800 op 1800 MHz. DCS1800 wordt ook wel GSM1800 genoemd. Vanwege de hogere frequentieband kan DCS1800 een grotere dichtheid van mobiele gebruikers aan en ook kunnen de mobiele telefoons werken op een lager vermo...

DDE (Dynamic Data Exchange)
Dit is de methode van data uitwisseling tussen applicaties en wordt gebruikt op MacOS, Windows en OS/2. DDE lijkt op OLE, maar is een voorloper daarvan. Met name tekstverwerkers en spreadsheets maken hier gebruik van om data van de ene applicatie over te brengen naar de andere.

DDR (SDRam)
DDR is de algemene naam voor DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory). DDR werd ooit speciaal ontwikkeld voor videokaarten die snel geheugen nodig hadden. AMD was de eerste die dit geheugen gebruikte in gewone PC's. DDR verhoogd de snelheid van een systeem door eenvoudig weg de doorvoersnelheid te verdubbelen. Vergeleke...

DDR Geheugen
Zie DDR (SDRam)

DDS (Digital Data Storage)
Refereert naar de opslag van data (backup) op een relatioef goedkoop medium zoals een tape (bandje) dat sterk lijkt op een DAT cassette. DDS tapes zijn wel iets duurder maar ook veel meer robuust. DDS kent 4 standaarden: DDS-1 tot DDS-4. Deze kennen een opslag ruimte van respectievelijk 2, 4, 12 en 20 Gb. Meestal wordt de dubbele waarde aangegeven ...

DFS (Distributed File System)
Een technology ontwikkeld door Microsoft (goed afgekeken van Unix) om meerdere harddisks op verschillende PC's/Servers te koppelen zodat die op het netwerk overkomen alsof het 1 enkele disk is.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Een methodiek voor het automatisch confugureren van de netwerk instellingen van een PC. De DHCP server deelt bijvoorbeeld IP-adressen uit voor het TCP/IP interface van een PC die DHCP ondersteund.