Zoek op

aanhangig maken

gerechtelijk recht: met een zaak of geschil naar het gerecht stappen, door bij het bevoegde gerecht of de bevoegde rechter ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanhangig maken

aanhangig maken

burgerlijk procesrecht: starten van een zaak door een processtuk (bijv. oproepingsbericht) bij het bevoegde gerecht of de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanhangig maken

Aanhangig maken

Ofwel: het starten van een procedure bij de rechter.
Aanhouden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Aanhangig maken

Het aanhangig maken van een zaak houdt in dat een privaat- of publiekrechtelijk persoon besluit een zaak voor te leggen aan de rechter. Wanneer er sprake is van een geschil tussen twee of meerdere personen, dan bestaat er een mogelijkheid voor deze personen om een geschil voor te leggen aan een geschillenbeslechter. Het geschil tussen beide partije...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Aanhangig_maken

Aanhangig maken

Het starten van een procedure bij de rechter; in een strafproces gebeurt dat door een dagvaarding of een oproep door de offi cier van justitie, in een civiel proces door een dagvaarding door de eiser van de andere partij of een verzoekschrift aan de rechter.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages
Geen exacte overeenkomst gevonden.