Zoek op

activa

financiële zaken: Bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans. - Zie ook: ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=activa

activa

ondernemingsrecht: Latijn: bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=activa

activa

ondernemingsrecht: Latijn: baten, bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/activa

activa

het activa zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ɑktiva, ɑk'tiva] totale bezittingen van een bedrijf financieel Voorbeeld:   `Activa en passiva zijn onderdelen van een financieel jaaroverzicht van een bedrijf.`Antoniem:   passiva vaste activa  (activa die no...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/activa

ACTIVA

1) Baten 2) Baten van boedel 3) Bedrag 4) Bedrijfsbezit 5) Bedrijfsmiddelen 6) Bezit 7) Bezit tegenover schuld 8) Boekhoudkundige term 9) Boekhoudterm 10) Financiële baten van een boedel 11) Financiële term 12) Geheel van bezittingen 13) Gezamelijke bezittingen 14) Gezamenlijke baten van een boedel 15) Gezamenlijke bezittingen 16) Tegoed 17) Werk...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ACTIVA/1

activa

handel bezittingen van een bedrijf; tegengestelde, passiva (Winchester 2003)
Gevonden op http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Activa

In de kosten- en winstbepaling, een deelgebied van de bedrijfseconomie, wordt met de activa van een onderneming de in geld uitgedrukte waarde bedoeld die het geheel aan bezittingen van de onderneming vertegenwoordigt. Tegenover de activa staan de passiva, de som van het eigen en het vreemde vermogen. Op de balans van een onderneming zijn de activa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Activa

Activa

De bezittingen van een onderneming op een bepaald moment. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/activa.htm

Activa

De balansposten op de linkerzijde van de balans: de bezittingen en vorderingen van een onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Activa

Bij de actiefposten van een balans vinden we in volgorde van toenemende liquiditeit: in de eerste plaats de vaste en vervolgens de vlottende activa of wat we het bedrijfskapitaal noemen.Onder vaste activa verstaan we alle productiemiddelen die de onderneming op duurzame wijze heeft verworven. Wanneer ze deze middelen zou verkopen, kan ze haar maats...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Activa

Alle bezittingen van een vennootschap op een bepaald moment.
vaste activa (bezittingen met een levensduur langer dan een jaar zoals machines en gebouwen)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Activa

Gezamelijke baten van een vermogen, zowel in roerende als in onroerende goederen, waardepapieren, contanten en uitstaande vorderingen. Tegengesteld aan passief of schulden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Activa

bezittingen en vorderingen van een onderneming, voorkomend op de debetzijde van de balans.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Activa

Activa is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Dit kunnen gebouwen of auto's zijn, maar ook beleggingen op de langere termijn of de inventa...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Activa

Activa

Bezittingen plus vorderingen van de onderneming, op de debetzijde van de balans. Boekhoudtechnisch is het alle activa die dienstbaar zijn aan het doel van de onderneming en als zodanig afzonderlijk kunnen worden gewaardeerd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/activa

Activa

Kapitaalgoederen die een onderneming in gebruik heeft om zijn bedrijfsproces uit te voeren. Het zijn de posten op de debetzijde van de balans. Nader uit te splitsen in: Vlottende activa en vaste activa {Externe Verslaggeving}. Liquide middelen, vlottende activa en vaste activa {Financiering en Interne Verslaggeving}.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Activa

Het totaal van de baten van de boedel: roerende goederen en onroerende zaken; zaken van waarde en uitstaande vorderingen; de balans betreffende.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Activa

(1) De bezittingen van een onderneming. Onderscheid wordt gemaakt tussen vaste activa en vlottende activa. Activa worden links op de balans van een onderneming opgevoerd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Activa

(2) Kapitaalgoederen die een onderneming in gebruik heeft om zijn bedrijfsproces uit te voeren. Het zijn de posten op de debetzijde van de balans. Nader uit te splitsen in: 1) Vlottende activa en vaste activa {Externe Verslaggeving}.
2) Liquide middelen, vlottende activa en vaste activa {Financiering en Interne Verslaggeving}.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Activa

(3) Posten die aan de debetzijde van de balans zijn opgenomen; dit zijn dus de bezittingen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Activa

(4) Verzamelnaam voor de bezittingen van de onderneming. Zie ook `Balans`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Activa

De activa zijn de bezittingen van een rechtspersoon. De activa zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Voorbeelden van deze bezittingen zijn kasgeld, voorraden, machines en andere bedrijfsmiddelen. Tegenover de activa staat de passiva. Op de balans zijn de activa en passiva gelijk aan elkaar, met elkaar in evenwicht. Activa is een boekhoudk...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/activa/

Activa

Synoniemen: Bezittingen - Bezittingen van een onderneming
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/activa?goback=%2fDefinition%
Geen exacte overeenkomst gevonden.