Zoek op

bezit

vermogensrecht: het houden of het genieten van een zaak die wij in onze macht hebben of van een recht dat wij uitoefenen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bezit

bezit

vermogensrecht: het houden van een goed voor zichzelf. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bezit

bezit

het bezit zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈzɪt] wat je hebt Voorbeelden:   `Kinderen zijn een kostbaar bezit.`, `veroordeeld wegens bezit van drugs`, `iets in bezit hebben`, `iets in bezit nemen`, `in het bezit zijn van de juiste papieren`Synoniem:   eigendo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bezit

BEZIT

1) Activa 2) Baten 3) Berusting 4) Bewoning 5) Bezitneming 6) Bezitting 7) Bezittingen 8) Domein 9) Eigen 10) Eigendom 11) Eigens 12) Genoegen 13) Genot 14) Goed 15) Goederen 16) Have 17) Have en goed 18) Kapitaal 19) Possessie 20) Rechtsgoed 21) Spel 22) Tegoed 23) Vermogen 24) Verworvenheid 25) Wellust
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEZIT/1

Bezit

[recht] - Bezit is in het Nederlands vermogensrecht het houden van een goed voor zichzelf (art. 107 eerste lid, Burgerlijk Wetboek Boek 3 (BW 3)). Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. De wet onderscheidt bezit van houderschap. Een bezitter houdt...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bezit_(recht)

bezit

•datgene wat men in eigendom heeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bezit

Bezit

Feitelijk meesterschap uitgeoefend over een zaak. Het bezit is een feit, geen recht. Wat roerende goederen betreft, maakt de wet dit onderscheid niet zodat het feit van bezit samenvalt met het eigendomsrecht (BW 2279, eerste lid) indien de bezitter te goeder trouw is (zie `houderschap`)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376

bezit

eigendom
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

bezit

wat van jou is, waar je eigenaar van bent vb: het huis is in mijn bezit Synoniemen: eigendom bezitting
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bezit

bezit

Wie een voorwerp of recht bezit, kan hierover feitelijke macht uitoefenen. De wet verbindt aan bezit een vermoeden van eigendom.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/bezit

Bezit

Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Ook wel de feitelijke machtsuitoefening. De bezitter is ook meestal de eigenaar van het goed, maar dit hoeft niet altijd. Lees meer over bezit op Wikipedia. - Meervoud van Bezit: bezittingen
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/bezit/
Geen exacte overeenkomst gevonden.