Zoek op

advokaat

(oneigen) advocatuur: rechtsbijstandverlener die op het tableau is ingeschreven bij de rechtbank in het arrondissement waar hij kantoor ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/advokaat (oneigen)

Advokaat

Let op: Spelling van 1858 (advocaat) advocat, avocat, Fr., voorspraak, pleitbezorger; iemand, die voor het geregt een' ander vertegenwoordigt en zijne zaak verdedigt. Advoceren, tot zich roepen; ook in regten dienen, bijstand verleenen, voorspreken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.