Zoek op

ritueel

het ritueel zelfst.naamw.Uitspraak:   [rityˈwel] Verbuigingen:   ri|tuelen (meerv.) reeks handelingen met een speciale betekenis Voorbeeld:   `begrafenisritueel` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'ritueel' komt voor in de Woorde...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ritueel

RITUEEL

1) Betreffende de ritus 2) Ceremonie 3) Ceremonieel 4) Cultusgebruik 5) De ritus betreffende 6) Door de traditie vereist 7) Door de traditie vereist (cript.) 8) Eredienst 9) Gebruik 10) Geheel van religieuze gebruiken 11) Godsdienstige handeling 12) Heilige handeling 13) Kerkelijk gebruik 14) Kerkgebruik 15) Koosjer 16) Lange reeks handelingen 17) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RITUEEL/1

Ritueel

Sociale psychologie is geïnteresseerd in de interactie met andere leden van de groep tijdens het ritueel, psychoanalyse heeft betrekking op de psyche van individuen en ethologie benadrukt de evolutionaire aard van de rituelen. Ongeacht de specifieke verscheidenheid van sociale rituelen en hun diversiteit in tijd en ruimte, lijkt het bestaan van d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ritueel

Ritueel

Vaste geformaliseerde handelingspatronen
Gevonden op http://prevos.net/cultuur/c29211/begrippen.htm

ritueel

volgens de rite
Jaar van herkomst: 1872 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ritueel

Vaste handeling die iets symboliseert, en zelf zonder die symboolfunctie eigenlijk niets betekent. Voor speciale gelegenheden zijn er speciale rituelen, zoals beschuit met muisjes bij de geboorte van een kind.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Ritueel

Een ritueel is een handeling waarbij een bepaalde sociale identiteit verworven of bevestigd wordt. Denk aan een huwelijk: door het huwelijkse ritueel verwerven de man en de vrouw de status van een getrouwd echtpaar. Zij verwerven die status door een ritueel bewust door te maken en tevens dringt dit bewustzijn door tot het publiek. Het is een soort ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Ritueel

Een gewoonte of een gebruik volgens bepaalde voorschriften. Heksen houden rituelen bij het wisselen van de seizoenen en als het volle maan is, omdat zij geloven dat de maan een belangrijke invloed heeft. Vaak worden heksenrituelen in een cirkel gehouden en maken ze gebruik van stenen, vuur en rook. Dit gebeurt in het bos of een afgesloten (geheime)...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10704

Ritueel

Een ritueel is een door gebruiken bepaalde formele handelwijze. Die handelwijze omvat een serie handelingen waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht betreffende de volgorde of uitvoering. Een godsdienstig gebruik ofwel ceremonie in de rooms-katholieke kerk is bijvoorbeeld dat een overledene wordt begraven in gewijde grond, 'gij zijt stof e...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ritueel

ritueel

volgens de rite (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ritueel

ritueel

plechtige handeling waarbij je bepaalde dingen in een bepaalde volgorde doet vb: in de katholieke eredienst volgt men bepaalde rituelen
vast patroon van handelingen vb: het naar bed brengen van de kinderen is een echt ritueel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ritueel

Ritueel

[Levensbeschouwing] Een gebruik dat volgens een vast patroon en op een vast tijdstip wordt uitgevoerd. Men onderscheidt gewone (dagelijkse) rituelen en rituelen bij belangrijke gebeurtenissen in het leven (geboorte, volwassen worden en sterven bijvoorbeeld)
Gevonden op https://quizlet.com/80749584/levensbeschouwing-begrippen-h6-2-flash-cards/

Ritueel

[Geschiedenis] Plechtige handeling
Gevonden op https://quizlet.com/94636606/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.