Zoek op

affectieschade

immateriële schade welke onstaat doordat degene met wie de persoon een affectieve relatie heeft gewond is geraakt of is overleden, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/affectieschade

Affectieschade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. ==Huidig recht== Deze schade komt in het huidige Nederlandse recht niet voor vergoeding in aanmerking. Bi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Affectieschade

Affectieschade

Schade die gebaseerd is op de waarde, die iemand uit overwegingen van persoonlijke gehechtheid aan een zaak toekent (bijvoorbeeld omdat het voorwerp een familiestuk is). Het risico van affectieschade is echter op basis van een schadeverzekering niet verzekerbaar omdat het verzekerde belang niet objectief op geld waardeerbaar is
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.