Zoek op

afschrikking

criminologie: een van de functies van het strafrecht; de achterliggende gedachte is dat door de dreiging met straf potentiële ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afschrikking

afschrikking

Maatregelen of voorzieningen van een land of bondgenootschap die andere landen moeten weerhouden van het plegen van agressie of intimidatie, door duidelijk te maken dat de nadelen hiervan groter zullen zijn dan de voordelen. Vooral sinds de opkomst van de kernwapens overheersen afschrikkingstheorieën het strategische denken. Zie ook NAVO.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/afschrikking

Afschrikking

Afschrikking is een methode van preventie waarbij gepoogd wordt iemand van zijn voorgenomen daden af te houden door er de dreiging van voor hem ernstige (niet steeds zekere) gevolgen aan te verbinden. == Straffen == Een gangbare verantwoording voor strenge straffen is dat het afschrikwekkende effect ervan preventief werkt en zo verdere strafbare f...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afschrikking
Geen exacte overeenkomst gevonden.