Zoek op

agio

financiële zaken: Het bedrag dat een belegger boven de nominale waarde op een aandeel stort. NB het gaat hier om een emissie, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=agio

agio

ondernemingsrecht: positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde van een aandeel of obligatie. ~ wijst dus op ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/agio

agio

agio zelfst.naamw. assistent-geneeskundige in opleiding economie bedrag dat een munt of waardepapier meer waard is dan het bedrag dat erop aangegeven staat (nominale waarde) Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'agio' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/agio

AGIO

1) Beursterm 2) Exces 3) Financiële term 4) Gunstig koersverschil 5) Handelsterm 6) Koersverschil 7) Kosten op bankoperaties 8) Opgeld 9) Opgeld boven parikoers 10) Overschot 11) Rest 12) Sigarenmerk 13) Surplus 14) Te veel 15) Teveel 16) Wisselloon
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AGIO/1

Agio

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] opgeld; de nederlandsche munt doet -, is meer waard dan de vreemde; het bankgeld doet -, is meer waard dan het kasgeld.
~TAGE, v. [geen meervoud] effektenhandel; spekulatie op de rijzing of daling der effekten, beursspel, woekerhandel.
~TEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend]...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Agio

Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): opgeld; (aggio: gemakkelijkheid) sinds 1650 ongeveer steeds lagio (met het lidwoord); daarna sedert 1725 alleen agio.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

agio

opgeld
Jaar van herkomst: 1565 (De Bruijn Tw. 10 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Agio

Let op: Spelling van 1858 opgeld. Agioteur, actiehandelaar, actionist, woekeraar. Agiotage, actiehandel. Agioteren, eenen woekerachtigen handel - agiotage - drijven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

AGIO

Assistent-geneeskundige in opleiding.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

agio

Onder agio verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de nominale waarde bij emissie van de aandelen. Uit deze meeropbrengst ontstaat de zogenaamde agioreserve. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/agio.htm

Agio

Indien een aandeel of een obligatie boven zijn nominale waarde wordt uitgegeven, is het gedeelte van het bedrag boven deze waarde het agio. Wanneer deze onder zijn nominale waarde wordt uitgegeven, spreekt men van een disagio
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Agio

Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij de uitgifte van een aandeel of obligatie.
Als de nominale waarde € 60,00 is en de actuele koers bedraagt € 65,00 dan is het agio dus € 5,00.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Agio

Meerwaarde ten opzichte van de uitgiftekoers of de nominale waarde van een effect.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Agio

Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij de uitgifte van een aandeel of obligatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Agio

De premie die een onderneming vraagt voor een aandeel bovenop de nominale waarde. Deze premie kan worden gebruikt als extra kapitaal van de onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Agio

bedrag dat een waardepapier meer waard is dan de daarop uitgedrukte nominale waarde. disagio, pari. In België: report.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Agio

Agio is een positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij uitgifte van een aandeel of obligatie.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Agio

agio

opgeld (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/agio

Agio

De premie die een onderneming vraagt bij de emissie (uitgifte) van een aandeel als die meer waard is dan erop staat. Dus een aandeel met een nominale waarde van bijvoorbeeld € 50,- dat door de NV wordt uitgegeven voor € 80,- levert een agio op van € 30,- [euro-aandeel]. De premie die een onderneming vraagt bij de emissie (uitgifte) ...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Agio

Een agio ontstaat als de uitgifteprijs van een aandeel hoger is dan de nominale waarde.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

Agio

(1) 1) De premie die een onderneming vraagt bij de emissie (uitgifte) van een aandeel als die meer waard is dan erop staat. Dus een aandeel met een nominale waarde van bijvoorbeeld 50,- dat door de NV wordt uitgegeven voor 80,- levert een agio op van 30,- [euro/aandeel].
2) De premie die een onderneming vraagt bij de emissie (uitgifte) van een o...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Agio

(2) Opgeld. Het bedrag dat aandeelhouders bij het nemen van aandelen boven de nominale waarde in de vennootschap storten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Agio

[Management-en-organisatie] Verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde
Gevonden op https://quizlet.com/113105391/management-organisatie-begrippen-hoofdstuk-11

Agio

De agio is het meerdere (ook wel premie) boven de nominale waarde van een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het is dus het verschil tussen de nominale waarde en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel. Het tegenovergestelde is disagio. Agio ontstaat door aandelen uit te geven voor een hogere waarde dan de nominale waarde...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/agio/
Geen exacte overeenkomst gevonden.