Zoek op

Aromaticiteit

Aromaticiteit is in de organische chemie de benaming van verbindingen met een bijzondere eigenschap. Aromaten bestaan uit geconjugeerde ringsystemen van pi-bindingen, vrije elektronenparen en-of lege orbitalen, waardoor deze verbindingen een grotere stabiliteit bezitten dan op grond van alleen de stabilisatie van de conjugatie te verwachten is. Ar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aromaticiteit

aromaticiteit

Het cyclisch gedelokaliseerde zijn van elektronen. Benzeen is het eenvoudigste voorbeeld. Aromatische bindingen liggen lager in energie dan hun niet geconjugeerde varianten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518
Geen exacte overeenkomst gevonden.