Zoek op

Akademie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), hoogeschool; genootschap of van staatswege ingesteld lichaam ter beoefening van kunsten en wetenschappen; teeken-, schilderschool.
~STAD, v. (...steden).
~VRIEND, m. (-en).
*...MISCH, [bijvoegelijk naamwoord] een -e graad, eene bevordering (of diploma) door examen aan eene hoogeschool...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Akademie

Let op: Spelling van 1858 (academie), hoogeschool, universiteit. Ook gezelschap van geleerden. Van daar heeft men teeken-, schilder- en muzijk-akademien; - akademie der beeldende kunsten; ook ridder-akademien. In het Fr. heeft men academie d'amour, voor hoerhuis. Ook worden bij de schilders de afteekeni...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.