Zoek op

ALBEDO

1) Diffuse reflectiefactor 2) Lichtverhouding 3) Onbewuste (in de alchemie) 4) Reflectie 5) Reflectiefactor 6) Reflectievermogen of witheid 7) Terugkaatsend vermogen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALBEDO/1

Albedo

De verhouding tussen de gereflecteerde en de invallende straling van een object. Een perfect zwart object (m.a.w. geen reflectie) heeft een albedo van nul. Het albedo wordt meestal uitgedrukt in procent (%). Het albedo van de aarde is 0,39%.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/A.html

Albedo

De albedo van een object is het weerkaatsingsvermogen van dat object, gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid opvallende en gereflecteerde (elektromagnetische) straling. Deze verhouding hangt in de eerste plaats af van het materiaal van het object, maar is ook afhankelijk van de golflengte van de straling. Zonder nadere aanduiding wor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Albedo

Albedo

[alchemie] - Albedo is een van de vier grote fasen van de alchemie, samen met nigredo, citrinitas en rubedo. De gelatiniseerde term betekent "wit" en volgt na het nigredo-stadium. Na het chaotische, verwoestende nigredo, is de zuivering van het albedo vereist, ook aangeduid als Ablutio, het wegwassen van onzuiverheden door ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Albedo_(alchemie)

Albedo

Een maat voor het reflectievermogen van een object. De albedo wordt uitgedrukt in een percentage of een waarde tussen 1 en 0. Hoe hoger het percentage of de waarde van de albedo, hoe meer licht het hemellichaam of het object weerkaatst. Een theoretisch hemellichaam dat honderd procent van het ontvangen licht weerkaatst, heeft dus een albedo van 10....
Gevonden op http://www.astronova.nl/a.html

ALBEDO

Verhouding van de intensiteit v-d gereflecteerde straling tot de intensiteit v-d opvallende straling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10245

Albedo

(Bij satelliet-onvangst-systemen). Verhouding van de intensiteit v-d gereflecteerde straling tot de intensiteit v-d opvallende straling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Albedo

Albedo geeft de mate aan waarin (zonne)straling wordt teruggekaatst door een bepaald object. Dit is onder meer afhankelijk van het materiaal van een object of het soort oppervlak op aarde. Het albedo van de aarde als geheel ligt tussen de 30-35 procent. De weerkaatsing vindt enerzijds plaats door wolken en anderzijds via het aardoppervlak. Het albe...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Albedo

albedo

diffuse reflectiefactor (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/albedo

Albedo

Het lichtweerkaatsend vermogen van het oppervlak van een lichaam, bijvoorbeeld van een planeet of planetoïde. Het albedo is 1 als ál het licht wordt weerkaatst (het is dus een volmaakte spiegel) en 0 als er totaal geen licht wordt weerkaatst (volmaakt zwart).
Gevonden op http://www.pgserve.demon.nl/Astro/bgrplyst.htm

Albedo

Maat voor het terugkaatsingsvermogen van licht. Zoals je weet kaatst een spiegel meer licht terug dan een zwart stuk papier. Het albedo van een spiegel is dan ook veel hoger dan het albedo van zwart papier. Het albedo ligt altijd tussen 0 en 1. Bedraagt het 0, dan wordt helemaal niets terugge gekaatst. Dat komt echter in de natuur niet voor. Bedraa...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/albedo.html

albedo

endokarp van een citrusvrucht (cf. flavedo)
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php

albedo

weerkaatsingsvermogen, reflectiefactor - Woordfeit: In het Latijn betekent albedo `witheid, witte kleur`; het is een afleiding van albus `wit`. In met name de sterrenkunde en de klimatologie is albedo een term voor de mate waarin een object of oppervlak licht (of een andere vorm van straling) weerkaatst. Meer hierover is te lez...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/albedo.html

Albedo

[Aardrijkskunde] het deel van het naar een hemellichaam gestraalde licht dat dit hemellichaam weer terugzendt
Gevonden op https://quizlet.com/105264344/aardrijkskunde-hs-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.