Zoek op

AMABILE

1) Liefelijk (muz.) 2) Lieflijk 3) Lieflijk (muz.) 4) Lieflijk (muziek) 5) Muziekterm 6) Teder 7) Teder (muz.)
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMABILE/1

Amabile

Amabile is een Italiaanse muziekterm met betrekking tot de voordrachtswijze waarmee een stuk of passage uitgevoerd dient te worden. Men kan de term vertalen als aimabel of plezierig. Dit betekent dus dat, als deze aanwijzing wordt gegeven, men een vriendelijk karakter tot uitdrukking moet laten komen. In principe heeft de aanwijzing als voordracht...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Amabile

amabile

lieflijk
Jaar van herkomst: 1772 (Bouvink )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Amabile

Let op: Spelling van 1858 Ital., (muz.) liefelijk, beminnelijk, teeder
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

amabile

IT; enigszins zoet, halfzoet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

amabile

lieflijk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/amabile

amabile

Italiaanse muziekterm: beminnelijk, lieflijk
Gevonden op http://www.hoorn.be/index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.