Zoek op

Ambitieniveau

Zie: Toeslagambitie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Ambitieniveau

Het niveau dat men wil bereiken met een bepaalde regeling. Bijvoorbeeld 70% van het laatstverdiende salaris inclusief AOW.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Ambitieniveau
Geen exacte overeenkomst gevonden.