Zoek op

aminozuren

Beter is de naam alfa-aminozuren. Bouwstenen van eiwitten . Laagmoleculaire organische verbindingen die hun naam ontlenen aan de aanwezigheid van zowel een aminogroep als een carboxylgroep verbonden aan hetzelfde koolstofatoom. In de mens en de meeste andere organismen komen twintig verschillende aminozuren voor, die onderverdeeld worden in essenti...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/amin

aminozuren

Beter is de naam alpha-aminozuren. Bouwstenen van eiwitten; laagmoleculaire organische verbindingen die hun naam ontlenen aan de aanwezigheid van zowel een aminogroep als een carboxylgroep verbonden aan hetzelfde koolstofatoom. In de mens en de meeste andere organismen komen 20 verschillende aminozuren voor die onderverdeeld worden in essentiële e...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

AMINOZUREN

1) De kleinste eenheden van eiwitten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMINOZUREN/1

Aminozuren

Aminozuren zijn organische zuren die naast één of meer carboxylgroepen ( COOH-groepen, zie carbonzuren ) ook één of meer aminogroepen ( NH2-groepen ) bevatten, te onderscheiden in alpha-aminozuren (carboxyl- en aminogroep aan hetzelfde koolstofatoom), beta-aminozuren (deze groepen aan naast elkaar gelegen koolstofatomen), enz.; bij gamma-aminoz...
Gevonden op http://home.kpn.nl/b1beukema

aminozuren

Aminozuren vormen de bouwstenen van eiwitten, grote macromoleculen die we terug vinden als bouwstoffen voor levende wezens. In de natuur komen 20 aminozuren voor. De mens kan deze niet allemaal zelf maken. Voor een gezonde groei moeten de ontbrekende aminozuren (essentiële aminozuren) in het voedsel aanwezig zijn. Daarom is een afwisselend menu va...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

aminozuren

bouwstenen van eiwitten
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

Aminozuren

Zij vormen bouwstenen van de eiwitten en zijn organische zuren van vaak gecompliceerde structuur.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Aminozuren

Organische verbindingen waaruit eiwitten zijn opgebouwd. Er zijn 20 verschillende aminozuren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

aminozuren

De bouwstenen waaruit eiwitten zijn opgebouwd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10399

Aminozuren

Aminozuren worden in het lichaam gebruikt voor het aanmaken van enzymen zoals hemoglobine. Er bestaan 20 aminozuren waarvan er 8 onontbeerlijk zijn voor het goed functioneren van het lichaam. Deze 8 aminozuren moeten dan ook worden opgenomen via de voeding. Aminozuren worden opgenomen onder de vorm van lange ketens aan elkaar geschakelde aminozuren...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10944

Aminozuren

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. De meeste kunnen door het lichaam zelf gemaakt worden, maar een aantal moet via de voeding worden opgenomen, de zgn. essentiële aminozuren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11060

Aminozuren

Aminozuren behoren tot de belangrijkste bouwstenen van eiwitten; er zijn essentiële en niet-essentiële aminozuren. De essentiële moeten tijdens de voeding worden opgenomen, omdat het menselijk lichaam deze aminozuren niet zelf kan aanmaken. In de cosmetica worden aminozuren gebruikt, omdat zij de zuurmantel van de huid stabiliseren en de huid vo...
Gevonden op http://www.loesje.info/cosmetica/lexicon_begrippenlijst.htm

Aminozuren

Aminozuren zijn de basis bouwstenen van proteïnen. Proteïnen zijn lange ketens van aminozuren die in verschillende volgorden met elkaar zijn verbonden, en die onmisbaar zijn in het dagelijks voedsel. Zij vormen, onderhouden en herstellen het lichaam. De groei en alle lichaamsfuncties zouden stoppen zonder de uit het voedsel afkomstige eiwitten. P...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/aminozuren

Aminozuren

Aminozuren zijn tamelijk eenvoudige chemische moleculen.
Lange ketens aminozuren vormen verbindingen die we eiwitten noemen. In alle levende wezens komen eiwitten voor.
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/aminozuren.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.