Zoek op

Asphyxie

Asphyxie is een medische term die wordt gebruikt voor het verlies van de polsslag ten gevolge van verstikking. Dit is een toestand waarbij anoxie en een verhoogde kooldioxide spanning in het bloed en weefsels optreedt; vaak volgt hier coma op. Anoxie is een ernstige medische situatie die zonder optreden zal leiden tot de dood. De term is in het al...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Asphyxie

Asphyxie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] hoogste graad van onmagt, schijndode toestand, stikking -, bedwelming door kolendamp.
*...XIÊREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik asphyxiëerde, heb geasphyxiëerd), van alle levensgevoel berooven, verstikken, schijndood maken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Asphyxie

Let op: Spelling van 1858 Gr., onmagt, pols-ophouding, schijndood
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Asphyxie

polsverlies; ook schijndood t.g.v. verstikking.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733
Geen exacte overeenkomst gevonden.