Zoek op

atheïsme

atheïsme zelfst.naamw. religie de overtuiging of het geloof dat goden niet bestaan    Voorbeeld: `Volgens het atheïsme bestaan er geen goden. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'atheïsme' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de s...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/atheïsme

atheïsme

Afwezigheid van geloof in een god of goden en het aannemen dat er geen god of goden bestaan of kunnen bestaan. Het is het tegendeel van theïsme, het geloof in tenminste één god(heid). Atheïsten staan over het algemeen sceptisch tegenover bovennatuurlijke verschijnselen of zaken die niet empirisch te bewijzen vallen. Veel atheïsten noemen zich ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/overige-begrippen-godsdiensten/atheisme

ATHEISME

1) Godloosheid 2) Ongeloof
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ATHEISME/1

ATHEÏSME

1) Geen god erkennen 2) Geloof aan geen god 3) Goddeloosheid 4) Godloochenarij 5) Godloochening 6) Godsloochening 7) Het ontkennen dat god bestaat 8) Levensbeschouwing 9) Loochening van het bestaan van god
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ATHEÏSME/1

atheïsme

Atheïsme wordt gewoonlijk gedefinieerd als het ongeloof in het bestaan van God. Atheïsm houdt dus een actieve verwerping in van het geloof in het bestaan van God. Deze definitie omhelst niet het atheïsme van vele atheïsten, die gebaseerd is op een onverschilligheid tegenover het bestaan van God. Er is een verschil tussen ongeloof in alle goden ...
Gevonden op http://nederlands.skepdic.com/dict_atheisme.htm

Atheïsme

Atheïsme is In het eerste geval is atheïsme het tegenovergestelde van theïsme. In de filosofie wordt traditioneel meestal de tweede definitie gehanteerd. Door de context waarin gesproken wordt, kan verwarring ontstaan over de definitie. Het woord atheïsme komt van het Griekse woord ἄθεος (atheos). Het voorvoegsel `α` (a) betekent `ni......
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Atheïsme

Atheïsme

de overtuiging dat er geen God of goden bestaan.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

Atheisme

Het atheïsme is een levensbeschouwing of filosofische stroming die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent. Ook kan het worden beschreven als het afwezig zijn van een religieus gevoel. Van oorsprong is atheïsme een uit het Grieks afkomstig woord (‘a’ betekent: niet en ‘theos’ betekent: god of godheid). Het oorspronkelijke woor...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Atheisme

atheïsme

ontkenning van het bestaan van een god (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/atheisme

Atheïsme

Levensbeschouwing die ervan uitgaat dat er geen eerste oorzaak der dingen - zeg maar God - is. Er is dus ook geen schepper van het universum. Etymologie (gr) a = niet, theos = god-godheid
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/atheisme.html

Atheïsme

stroming die stelt dat er geen god bestaat.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

atheïsme

Atheïsme is: niet geloven dat er goden bestaan. filosofische stroming die ervan uitgaat dat de fundamentele uitgangspunten niet gerelateerd zijn aan of berusten op de aanname van het bestaan van goden Het begrip werd oorspronkelijk als negatieve benaming gebruikt voor mensen die een niet-officiële godsdienst beleden. Zo werden de christenen in d...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Atheïsme

Atheïsme is de overtuiging dat God niet bestaat.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10692
Geen exacte overeenkomst gevonden.