Zoek op

adaptatie

Verandering die in een levend organisme plaatsvindt, waarmee het zich aan gewijzigde omstandigheden aanpast. Dat kan gaan om een tijdelijke verandering bij een kortdurende wijziging, zoals vogels die bij felle kou hun verenpak opzetten. De omgeving kan ook blijvend veranderen, waardoor sommige organismen bepaalde eigenschappen blijvend ontwikkelen....
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/adap

adaptatie

de adaptatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [adɑp'ta(t)si] Verbuigingen:   adaptatie|s (meerv.) aanpassing Voorbeeld:   `adaptatie aan klimaatverandering` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'adaptatie' komt voor in de Woordenlij...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/adaptatie

ADAPTATIE

1) Aanpassing 2) Bewerking 3) Geurverzadiging 4) Selectieve aanpassing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADAPTATIE/1

Adaptatie

Een bewerking van een werk om het voor een specifiek doel geschikt te maken
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

adaptatie

Zie aanpassing
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

adaptatie

• [medisch] [biologie] aanpassingsvermogen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/adaptatie

adaptatie

afname van de waargenomen intensiteit bij gelijkblijvende stimulussterkte (zie ook 2.1.1.3)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

adaptatie

Aanpassing of bewerking van een literair werk om het geschikt te maken voor een ander medium en-of ander publiek dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Zo werd De donkere kamer van Damocles (1958) van W.F. Hermans door Fons Rademakers bewerkt tot het filmscript v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

adaptatie

aanpassing
Jaar van herkomst: 1863 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

adaptatie

1. (In evolutie): elke verandering in bouw of functioneren van een organisme, dat het beter geschikt maakt voor zijn leefmilieu
2. (In fysiologie): een verandering in de gevoeligheid (zowel toename als afname) van een zintuig, zodat het onder extreme omstandigheden goed kan functioneren. Bijv. Het aanpassen van de ogen aan heel sterk of heel zw...
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

adaptatie

het kunnen aanpassen aan een veranderde situatie
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

adaptatie

aanpassing
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Adaptatie

Aanpassing
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

adaptatie

aanpassing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/adaptatie

Adaptatie

Engels:Adaptation aanpassing
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

Adaptatie

Adaptatie aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Voorbeelden van adaptatiemaatregelen zijn het aanbrengen van kustversterkingen, het geven van meer ruimte aan rivieren, het aanpassen van infrastructuu...
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/70246/adaptatie

Adaptatie

Adaptatie of aanpassing is één van de kernpunten van Darwins evolutietheorie. Dat planten en dieren zijn aangepast aan de omstandigheden waaronder ze leven, zien we overal om ons heen. Aanpassingen treden op verschillende niveaus op, bij individuen, populaties en soorten. Aangepaste individuen
Een individu kan zijn eigen erfelijke eigenschap...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001014.html

adaptatie

adaptatie:evolutionaire aanpassing aan een bepaalde leefwijze of omgeving.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

adaptatie

1. Evolutionair. Eigenschap van een organisme, verkregen door de werking van natuurlijke selectie op het genotype en resulterend in een verhoogde fitness. Dit is een langdurig proces.2. Fysiologisch. Een fysiologische verandering in een organisme veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde milieuomstandigheden, waarna dit organisme zich beter aan d...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Adaptatie

(1) Aanpassen. Bijvoorbeeld van een buitenlandse reclamecampagne voor gebruik in eigen land. Is uiteraard goedkoper maar niet altijd mogelijk; in andere landen gelden immers andere zeden en gewoonten, men is anders geaard, etc.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Adaptatie

(2) Gewenning. Proces, waarbij een individu zo gewend raakt aan een stimulus dat zijn/haar reactie erop verflauwt. Zo raakt de consument gewend aan bepaalde prijskortingen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Adaptatie

(3) Het aan een buitenlandse nationale situatie aanpassen van een voor de eigen markt gemaakte reclameboodschap, dan wel het voor elke nationale markt aanpassen van een standaardboodschap.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

adaptatie

[Nederlands] aanpassing
Gevonden op https://quizlet.com/58694094/nederlands-flash-cards/

adaptatie

erfelijke eigenschap van een soort of populatie, waardoor de bouw en/of het gedrag van een individu van die soort is aangepast aan de specifieke omgeving waarin het leeft. Door deze aanpassing heeft een organisme een grotere kans op overleven en nakomelingen. Adaptatie is een belangrijk concept binnen de evolutietheorie: een aaneenschakeling van aa...
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.