Zoek op

Averaging

Nederlandsche handelswoorden uit het Engels (1914): een operatie, welke ten doel heeft om bij een speculatieven aan- of verkoop tot een gemiddeld lageren of hoogeren aan- of verkoopsprijs te geraken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

Averaging

Het gedurende een bepaalde periode tegen een vast bedrag kopen van effecten ongeacht het koersverloop of het kopen van een vast aantal effecten ongeacht het koersverloop.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Averaging

Het kopen van aandelen als de koers daalt om tot een gunstiger gemiddelde prijs te komen. Het is het tegen een vast bedrag kopen van effecten of een vast aantal ongeacht het koersverloop.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/averaging
Geen exacte overeenkomst gevonden.