Zoek op

BBM

De Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten (BBM) was een Nederlandse brancheorganisatie. De organisatie werd per 1 januari 1993 opgeheven. De BBM werd op 29 maart 1933 opgericht als reactie op het wetsontwerp tot heffing van een weeldeverteringsbelasting van Minister van Financiën Jhr. Mr. D.J. de Geer. Het voorne...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/BBM

BBM

Belastingdienst Bureau Monumentenpanden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10295
Geen exacte overeenkomst gevonden.