Zoek op

badwill

financiële zaken: Engels: de tegenhanger van het bekendere goodwill. Van ~ is sprake wanneer de waarde van het bedrijf, zijnde ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=badwill

badwill

ondernemingsrecht: Engels: negatieve verschil tussen hetgeen voor een overgenomen bedrijf is betaald en het eigen vermogen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/badwill

Badwill

Badwill is het negatieve verschil tussen de balanswaarde van de onderneming en de prijs die ervoor betaald wordt. Badwill is het tegenovergestelde van goodwill. Er ontstaat badwill wanneer men een prijs voor de onderneming betaalt die onder de balans- of boekwaarde van de onderneming ligt. Badwill wordt ook wel negatieve goodwill genoemd. Mogelijk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Badwill

Badwill

De Engelse term Badwill staat voor het negatieve verschil tussen de prijs die werd betaald voor de overname van een onderneming en haar netto activawaarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Badwill

Het negatieve verschil tussen wat voor een overgenomen bedrijf is betaald en het eigen vermogen ervan. Het tegenovergestelde is goodwill.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/badwill
Geen exacte overeenkomst gevonden.