Zoek op

installatie

in functie plaatsen van een rechterlijk ambtenaar;geheel van apparaten voor een bepaald doel (Van Dale); ; het functioneel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/installatie

installatie

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw opgekomen kunstvorm waarbij de kunstenaar door hem gemaakte of gekozen voorwerpen of kunstwerken bij elkaar zet (installeert) als één geheel. Dat kan in een museumzaal zijn of op een speciale plek buiten het museum, die dan mede een rol kan spelen in het werk. De installatie is vaak een vorm van multimed...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-beeldende-kunst-vanaf-18

installatie

de installatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnstɑˈla(t)si] Verbuigingen:   installatie|s (meerv.) 1) keer dat je iets installeert Voorbeeld:   `de installatie van een computerprogramma` 2) apparatuur voor een bepaald doel Voorbee...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/installatie

INSTALLATIE

1) Aanleg 2) Aanstelling 3) Aantal bij elkaar horende apparaten 4) Ambtsaanvaarding 5) Apparaat 6) Benoeming 7) Bevestiging 8) Bevestiging in een ambt 9) Het aanbrengen van onderdelen in de techniek 10) Het aanbrengen van technische werken 11) Inauguratie 12) Inhuldiging 13) Inwijding 14) Montage 15) Oprichting 16) Plaatsing 17) Technisch doel aanb...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INSTALLATIE/1

Installatie

De gemeenteraads- of commissievergadering waarin nieuwe raadsleden, duo-raadsleden en fractie-assistenten voor het eerst meevergaderen. Voor deze vergaderingen zijn de geloofsbrieven onderzocht van de personen die willen geinstalleerd worden. Deze mensen moeten een belofte of eed afleggen om zich te houden aan de regels. Daarnaast hebben ze een geh...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Installatie

[kunstwerk] - Een installatie als kunstwerk is een ruimtelijk beeld bestaande uit heterogene (afzonderlijke) elementen, door een beeldend kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen op een speciaal daarvoor uitgekozen locatie. Een installatie kan gezien worden als een tijdelijk environment. Installaties komen voort uit d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Installatie_(kunstwerk)

Installatie

[techniek] - Een installatie in technische zin is een samenhangend en vaak min of meer geavanceerd systeem dat een bepaald doel dient, zoals een centraleverwarmingsinstallatie. Dit soort technische installaties wordt meestal gemaakt door een loodgieter of een installateur. Verschillende technische installaties zijn: ==Zie o...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Installatie_(techniek)

Installatie

Let op: Spelling van 1858 instelling, bevestiging (in een openbaar ambt). Installeren, instellen, inwijden, bevestigen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Installatie

Een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden vervaardigd, gebruikt, gebezigd, verwerkt, of opgeslagen; daartoe worden mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spooremplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers voor de installatie, pieren, depots of soortgelijke, al da...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

installatie

Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te rekenen na het overdrachtspunt van de aansluiting. MvT Elektriciteitswet: Voor zover het een producent van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan de elektriciteitscentrale als geheel; voor zover het een afnemer van elektriciteit betreft, wordt hieronder verstaan a...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Installatie

ruimtelijk kunstwerk dat is opgebouwd uit diverse elementen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

installatie

Def.: geheel van apparaten voor een bepaald doel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

installatie

bij elkaar horende apparaten vb: onze stereo-installatie doet het niet meer
het ergens neerzetten vb: de installatie van de cv-ketel nam 4 uur in beslag Synoniem: plaatsing
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=installatie

Installatie

[Beeldende vorming] Een kunstwerk waarbij de ruimte waarin tentoongesteld wordt, bij het kunstwerk betrokken is.
Gevonden op https://quizlet.com/73235862/kunst-beeldende-vorming-6vwo-begrippen-hoofdst
Geen exacte overeenkomst gevonden.